Rede

Hier is een verzameling spreekwoorden en citaten over de rede.

Schaakspel
Schaken is een spel voor de rede of het menselijk denkvermogen.
Resultaten 1 tot 16 van 16


Alleen de rede en het schouwende weten, leveren juiste kennis op.
Baruch Spinoza

De muziek is de wiskunde voor het gevoel. De wiskunde is de muziek der rede.
Joyce Sylvester

De rede bedriegt ons, maar het geweten bedriegt ons nooit.
Jean-Jacques Rousseau

De rede is het enige dat ons tot mensen maakt.
René Descartes

De Verlichting, het tijdperk van de Rede, wordt gezien als het begin van de moderne verdorvenheid.
Umberto Eco

Er bestaat een fundamenteel verschil tussen religie, die gebaseerd is op autoriteit, en wetenschap, die gebaseerd is op waarneming en rede. Wetenschap zal winnen, omdat het werkt.
Stephen Hawking

Geen vooruitgang is zo moeilijk als de terugkeer naar de rede.
Bertolt Brecht

Het meest formidabele wapen tegen alle soorten fouten is de rede.
Thomas Paine

Hoe meer geredeneer, hoe minder rede.
Molière

Ideeën zijn de luizen van de rede.
Friedrich Hebbel

In verschillende richtingen doorkruisen wij 's levens oceaan. De rede is de kaart, maar de hartstocht is de wind.
Alexander Pope

Rede vormt de toekomst, maar bijgeloof infecteert het heden.
Iain Banks

Religie is iets dat is overgebleven uit de kinderjaren van onze intelligentie, het gaat verbleken naarmate we rede en wetenschap als onze richtlijnen nemen.
Bertrand Russell

Vergeving is geen emotie. Het is een handeling van de wil.
Corrie ten Boom

Verstand en intuïtie, tezamen de rede te noemen, verschaffen ons kennis van de dingen die met hun werkelijke aard overeenkomt, en derhalve waar genoemd kan worden.
Baruch Spinoza

Wilt gij alles aan u onderwerpen? Onderwerp u dan aan de rede.
Seneca
Verwante trefwoorden

mens verstand nadenken 

Engelse spreuken

mind