Mens

Een verzameling spreekwoorden, citaten en gezegdes over de mens, de mensheid en het mensdom.

Mensheid - De mens
Mensheid – De mens
Resultaten 1 tot 50 van 68


Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.
Confucius

Alleen de wijze bezit ideeën; het grootste deel van de mensheid wordt er door bezeten.
Samuel Taylor Coleridge

Alles is van dezelfde adem. Het dier, de boom, de mens. De lucht deelt zijn wezen met al het leven.
Chief Seattle

Als alle mannen wijsgeren waren zou het mensdom vlug uitgestorven zijn.
Wijsgeren zijn niet praktisch. Wijsgeren zijn niet in vrouwen geinteresseerd.

Beschaving: de evolutie van een vuil mens in een propere wereld naar een proper mens in een vuile wereld.
Jacques Embrechts

Bij elk menselijk avontuur, hoe uniek het ook schijnt, raakt de hele mensheid betrokken.
Jean-Paul Sartre

Dat zijn leuke dingen voor de mensen.
Paul van Vliet

De aarde is niet geschapen; het evolueerde. Dat geld ook voor alle dieren en planten die het bewonen, inclusief de mens zelf, geest en ziel, maar ook hersenen en lichaam. En ook religie.
Julian Huxley

De beekjes kabbelen, de rivieren zijn stil. Evenzo de mensen.
Paul Brulat

De grootste verworvenheden van de mensheid zijn tot stand gekomen door te praten, en de grootste mislukkingen door niet te praten.
Stephen Hawking

De hele wereld is een schouwtoneel
en alle mensen zijn maar acteurs.
William Shakespeare
Bron: As you like it (1599)

De meeste mensen zijn meer tot grote daden in staat dan tot goede.
Montesquieu

De mens die in harmonie leeft met de natuur, is helder als water.
Laozi

De mens is dan pas mens als hij tot zelfbeheersing in staat is en eigenlijk pas dan wanneer hij haar in praktijk brengt.
Mahatma Gandhi

De mens is de enige fout van de natuur.
William S. Gilbert

De mens is een dier dat met zijn voorpoten Bach speelt.
Bertus Aafjes

De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven.
Aristoteles

De mens is een ziekte op de huid van de aarde.
Immanuel Kant

De mens is vrij geboren en toch ligt hij overal in ketenen.
Jean-Jacques Rousseau
Uit het Frans: L'homme est né libre, et partout il est dans les fers.

De mens produceert kwaad zoals een bij honing.
William Golding

De mens werd geboren om te werken, zoals de vogel om te vliegen.
François Rabelais

De mensen kennen de wereld niet om dezelfde reden waarom meikevers de natuurlijke historie niet kennen.
Nicolas Chamfort

De natuur is sterker dan de mens.
Tegen natuurgeweld staan we machteloos.

De rede is het enige dat ons tot mensen maakt.
René Descartes

Een mens is geen aardappel.
Iedereen heeft af en toe behoefte aan ontspanning.

Een mens is slechts wind en schaduw.
Sophocles

Een mens moet bang zijn voor het leven, niet voor de dood.
Marlene Dietrich

Een mens zou zich veel vroeger moeten realiseren waar het allemaal te laat voor is.
(auteur onbekend)

Een van de dingen die de vooruitgang der mensheid het meest in de weg staan, is dat de mensen niet luisteren naar degenen die het verstandigst, doch naar degenen die het luidst spreken.
Arthur Schopenhauer

En ieder mens is kostbaar.
Desmond Tutu

Er zijn 193 soorten apen. Daarvan zijn er 192 behaard. De uitzondering is de naakte aap, die zichzelf homo sapiens heeft genoemd.
Desmond Morris

Het belangrijkste heeft men nog niet opgenomen bij De Rechten van de Mens: het recht op eenzaamheid.
Hans Kudszus

Het is met kunstwerken als met mensen: ze kunnen de grootste gebreken hebben en toch beminnelijk zijn.
Ludwig Börne

Het leven van de mens is voor het universum niet van groter belang dan dat van een oester.
David Hume

Het leven van de mens op deze wereld is als het leven van een vlieg in een kamer gevuld met 100 jongens, allen gewapend met een vliegemepper.
H.L. Mencken

Het mensdom bestaat uit domme mensen.
Minkukel

Het verschil tussen mensen en dieren is dat dieren naar de stem van hun instinct luisteren en mensen niet naar de stem van hun verstand.
Kees Buddingh

Hoe kom jij eigenlijk toe aan je Menswording, in het aangezicht van de Dood?
Van Kooten en De Bie
Bron: Jacobse en Van Es

Hoewel het waar is dat dieren geen mensen zijn, is het evenzeer waar dat mensen dieren zijn.
Frans de Waal

Honden zijn veel leuker om mee te werken dan mensen.
Anne van der Kuur

Ik ben een mens, niets menselijks is mij vreemd.
Terentius
Uit het Latijn: Homo sum, humani nihil a me alienum puto.

Ik denk niet dat de mensheid de komende duizend jaar zal overleven, tenzij we ons verspreiden, de ruimte in. Er zijn te veel ongelukken die het leven op een enkele planeet kunnen overkomen. Maar ik ben een optimist. Ik denk dat we naar de sterren zullen gaan.
Stephen Hawking

Ik weiger aan te nemen dat de mensheid zo tragisch gebonden is aan de sterrenloze middernacht van racisme en oorlog dat het stralende ochtendgloren van vrede en broederschap nooit een realiteit kan worden.
Martin Luther King, Jr.

Ikzelf kijk uit naar een computerprogramma dat het wereldkampioenschap schaak wint. De mensheid heeft een les nodig in nederigheid.
Richard Dawkins

In de stad zie je veel mensen weinig. In een dorp weinig mensen veel. Dat laatste is beter voor je gezondheid.
Lévi Weemoedt

Is de mens een miskleun van God? Of God een vergissing van de mens?
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Je hebt mensen en potloden en ze schrijven allebei.

Menselijke moraliteit is ondenkbaar zonder empathie.
Frans de Waal

Mensen zijn niet beter dan de boeken die ze lezen.
Dennis Potter

Nederigheid siert de mens.
Bijbel


 Volgende 18Verwante trefwoorden

domheid mannen vrouwen humanisme rede dieren beschaving maatschappij volk 

Engelse spreuken

mankind