Verstand

Snoep verstandig. Spreekwoorden, gezegdes en citaten over verstand.

Schaakspel
Even je verstand gebruiken.


Resultaten 1 tot 50 van 57


"Parbleu," sprak hij "Als dat eh… Bommel niet is! Ge praat naar ge verstand hebt, amice! …"
Marten Toonder
Bron: De Grijze Kunsten
Geciteerd: De Markies

Als het brein zo simpel was dat we het zouden kunnen begrijpen, zouden we zo simpel zijn dat we het niet zouden kunnen.
Emerson M. Pugh

Als ik de onderwerpen waarvan ik verstand heb, tel op de vingers van een hand, hou ik nog een stuk of drie vingers over.
Simon Carmiggelt

Blik op oneindig, verstand op nul.
Een doel willen bereiken, zonder nog op iets anders te letten.

Boerenverstand.
Zonder scholing toch slim zijn.

Daar is tussen verstand en geest geen zo wijde kloof als beweerd wordt door mensen die gebrek hebben aan beide.
Multatuli

De domheid dringt zich naar voren, om gezien te worden; het verstand gaat achteraan staan, om te zien.
Carmen Sylva

De eerste dode in elke oorlog is het gezond verstand.
A. den Doolaard

De grens van zijn denken is de witte rand van zijn krant.
Gerd de Ley

Een druppel liefde is meer waard dan een oceaan vol verstand.
Blaise Pascal

Een echte mening heeft men enkel over dat waar men geen verstand van heeft.
Gabriel Marcel

Een journalist is een man die met evenveel gemak schrijft over alles waar hij geen verstand van heeft.
William Moore

Een ons geluk is meer dan een pond verstand.

Een verstandig mens jaagt niet het genot na, maar poogt de smart te ontlopen.
Aristoteles

Een wijs man vindt bijna alles belachelijk, een verstandig man bijna niets.
Johann Wolfgang von Goethe

Een wijze onderscheidt zich van andere mensen, niet door minder dwaasheid, maar door meer verstand.
Alain

Er verstand van hebben als een kraai van een zaterdag.
Er geen verstand van hebben.

Gezond verstand heeft vaak iets ziekelijks.
Jean de Boisson

Gezond verstand is de collectie vooroordelen die je verzameld hebt voordat je achttien was.
Albert Einstein

Gezond verstand is de verzameling vooroordelen die we rond ons achttiende verworven hebben.
Albert Einstein

Heb de moed om verstandig te zijn.
Horatius

Het geheugen is de schatkist van het verstand.
Manuel van Loggem

Het geloof bestaat in geloven wat het verstand niet gelooft.
Voltaire

Het hart heeft zijn redenen, die het verstand niet kent.
Blaise Pascal

Het is onzin, zegt het verstand. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde.
Erich Fried

Het recht van de sterkste heeft plaatsgemaakt voor de kracht van argumenten en van presentatie. Die kunnen niet zonder elkaar. Argumentatie doet een beroep op het verstand, presentatie op het gevoel. De kiezer vormt zijn oordeel op basis van beide.
Frits Bolkestein

Het verschil tussen mensen en dieren is dat dieren naar de stem van hun instinct luisteren en mensen niet naar de stem van hun verstand.
Kees Buddingh

Het verstand komt met de jaren.
Naarmate je ouder wordt, word je wijzer.

Hier komt de redenaar, met zijn zeeën van woorden en zijn druppeltje verstand.
Benjamin Franklin

Iedereen heeft precies zoveel ijdelheid als het hem aan verstand ontbreekt.
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Ik ben een brein, Watson. De rest van mij is slechts een aanhangsel.
Sir Arthur Conan Doyle
Bron: The Complete Sherlock Holmes (2013)

Ik praat naar ik verstand heb, ik zwijg.
Minkukel

Ik stopte mijn ziel en zaligheid in mijn werk, en tijdens de voortgang verloor ik mijn verstand.
Vincent van Gogh

Intuïtie is verstand dat haast heeft.
Harry Starren

Je bent nog te jong om verstand van kunst te hebben.
Marten Toonder
Bron: Het Booroog
Geciteerd: Heer Bommel
Heer Bommel zegt dit tegen Tom Poes.

Kennis zonder verstand is dubbele dwaasheid.
Baltasar Gracián

Lang haar en kort verstand.
Vrouwen zijn niet zo slim. Hippies blijkbaar ook niet.

Men moet oppassen, want door te veel lezen kan men gemakkelijk het verstand kwijt raken, als ik zo vrijmoedig mag wezen.
Marten Toonder
Bron: De Kwinkslagen
Geciteerd: Joost

Mensen met een gezond verstand zijn nooit trots op hun talenten.
Harper Lee

Nauwkeurig bekeken is alle wijsbegeerte slechts het gewone mensenverstand in onduidelijke taal.
Johann Wolfgang von Goethe

Niets staat ons nu meer in de weg, want in een handomdraai onderwerpen wij de gehele natuur aan ons oppermachtig verstand!
Marten Toonder
Bron: De Ombrenger
Geciteerd: Professor Sickbock

Optimisme komt van God. Pessimisme werd uit het menselijk intellect geboren.
Hazrat Inayat Khan

Slechts een verstandig mens vreest dom te zijn. De domheid is te dom om te vrezen dom te zijn.
Frans Daels

Sommige mensen komen vooruit door hun verstand, anderen door hun domheid.
William Moore

Spijt is verstand dat te laat komt.
(auteur onbekend)

Verstand als een garnaal

Verstand en intuïtie, tezamen de rede te noemen, verschaffen ons kennis van de dingen die met hun werkelijke aard overeenkomt, en derhalve waar genoemd kan worden.
Baruch Spinoza

Verstand op nul, blik op oneindig.
Te werk gaan zonder na te denken.

Voor de grote kracht van de domheid moet het verstand zwichten.
Jos van Alsenoy

Vrede kan niet bewaard worden door middel van strijdkracht. Het kan alleen bereikt worden door middel van ons verstand.
Albert Einstein


 Volgende 7Verwante trefwoorden

wijsheid domheid kennis rede nadenken hersenen voorstellingsvermogen 

Engelse spreuken

reason