Taal

Zeg het met bloemen of zeg het met woorden. Hier is een verzameling spreekwoorden en citaten over taal.

Imagine John Lennon
Imagine all the people sharing one language
Resultaten 1 tot 36 van 36


Alle mensen lachen in dezelfde taal.

De enige echte taal in deze wereld is een kus.
Alfred de Musset

De gelovigen en de ongelovigen spreken twee verschillende talen en kunnen elkander niet verstaan.
Honoré de Balzac

De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld.
Ludwig Wittgenstein

De meest angstaanjagende woorden in de Engelse taal zijn: Ik ben van de overheid en ik ben hier om te helpen.
Ronald Reagan

De taal is de mensen gegeven om zijn gedachten te verbergen.
Molière

De Vlaamse taal is wonder zoet, voor die haar geen geweld aandoet.
Guido Gezelle

De Vlamingen zijn de schatbewaarders van de Nederlandse taal.
Jan de Hartog

Een taal radbraken.
Een taal gebrekkig spreken.

Engels is de gemakkelijkste taal om slecht te spreken.
George Bernard Shaw

Het enige moment waarop je echt communicatie hebt is als twee mensen de taal even goed of even slecht spreken.
Margaret Mead

Het is alles kommer en kwel. ’t Is hachelijk! Hiertegen helpt alleen berusting!
Marten Toonder
Bron: Heer Bommel en de Hachelbouten

Het is een schande dat een tot Nederlander gemaakte tot christen gemaakte, tot slaafgemaakten 'slaven' heeft genoemd.
Minkukel

Het verschil tussen een Nederlander en een Vlaming is, dat ze dezelfde taal spreken.
Godfried Bomans

Het wezen van een taal ziet men het duidelijkst in onvertaalbare uitdrukkingen.
Marie von Ebner-Eschenbach

Ieder citaat draagt iets bij tot de stabiliteit of verruiming van de taal.
Samuel Johnson

Ik ben absoluut tegen de puurheid van de taal. Als het iets wezenlijks meebrengt, moet je anglicismen, germanismen en gallicismen meteen cultiveren. Ik geloof niet in het uitgedunde, dat men voorhoudt als het enige Nederlands, ik irriteer me aan de Nederlandse overheersing.
Hugo Claus

Ik heb getwijfeld over België
Omdat iedereen daar lacht
Ik heb getwijfeld over België
Want dat taaltje is zo zacht
(auteur onbekend)
Bron: Lyrics: België (Het Goede Doel)

Ik kleine slaaf van poëzie en taal, mij was ter borst de eerste melk al schraal.
Gerard den Brabander

In alle talen zwijgen.
Niets zeggen.

Kleuren spreken alle talen.
Joseph Addison

Kun je "de taal van het volk" spreken zonder grove taal te gebruiken?
Minkukel

Muziek is de enige taal waarin je niet iets gemeens of sarcastisch kan zeggen.
John Erskine

Nauwkeurig bekeken is alle wijsbegeerte slechts het gewone mensenverstand in onduidelijke taal.
Johann Wolfgang von Goethe

Ondanks taal, ondanks intelligentie en intuïtie en sympathie, kan men nooit écht met iemand communiceren.
Aldous Huxley

Overwogen taalgebruik verrijkt het leven.
Drs. P

Soms moet ik mijn gevoelens voor mezelf gehouden, omdat ik geen taal kon vinden om ze te beschrijven.
Jane Austen

Spreek verstandige taal tegen een gek en hij verklaart u voor gek.
Euripides

Spreken is zilver, zwijgen is goud.
Soms is het beter om niets te zeggen dan te praten.

Taal is als wijn op de lippen.
Virginia Woolf

Taal is de uitdrukking van cultuur. Zonder goed onderhoud van de taal verschraalt het denken.
Hella S. Haasse

Taal is zuurstof.
Drs. P

Taal onderscheidt ons van de lagere diersoorten en van ambtenaren.
(auteur onbekend)

Van twee woorden moet je het kleinste kiezen.
Paul Valéry

Vertraagtaal vertraagt alles, behalve de lengte van een leven of die van het bestaan van de mensheid.
NRC
Bron: Taal zonder betekenis, 28-08-2022

Wie een taal spreekt die zijn moedertaal niet is, die wordt naar beneden gedrukt, onherroepelijk. Waarom hebben gekoloniseerde volkeren zoals negers, indianen, enz. de reputatie gekregen dat ze zo kinderlijk zijn? Omdat zij gedwongen waren tegen hun meesters talen te spreken die zij niet goed kenden.
W.F. Hermans
Bron: Nooit meer slapen
Verwante trefwoorden

citaten spreekwoorden communicatie Nederland schrijven praten Engeland België Latijn 

Engelse spreuken

language