Bommel

Een grote verzameling citaten uit de Bommel boeken van Marten Toonder

Bommel boek 

Resultaten 1 tot 25 van 199

"Dag, jonge vriend," sprak hij met doffe stem. "Het is mooi van je, dat je me eens komt opzoeken in mijn eenzaamheid waarin de dagen zich aaneenrijgen als de kralen van een vermolmd snoer, als je begrijpt wat ik bedoel."

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder

"De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend," prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder

"Deugniet?" herhaalde hij met krassende stem. "Ik ben een magister in de zwarte kunsten, bedreven in de wetenschappen van Zazel en Iod. …"

Hocus Pas
De Waarde-Ring
Marten Toonder

"Dichterlijk," beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: "Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest ..."

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder

"Fi donc!" prevelde hij. "Welk een schouwspel! Hoe nu, Bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen?"

De Markies
De Gezichtenhandel
Marten Toonder

"Goede middag," sprak hij. "Mijn naam is Bommel. Heer Olivier B. Bommel. Ik kom van verre om jullie voorspoed en voedsel te brengen, die ik met grote ontberingen heb beschermd, zodat honger en dorst mij plagen. …"

Heer Bommel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder

"Heel smakelijk," sprak hij, aandachtig kauwend. "Erg lekker, werkelijk! De manier van opdienen is niet verfijnd, maar men moet wat door de vingers zien bij deze eenvoudige lieden."

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder

"Het is prettig om een goed doel in het leven te hebben", sprak hij tot zichzelf. "Wat is er beter dan welvaart aan achtergebleven volkjes te brengen en ze duidelijk te maken wat ze missen zonder dat ze het weten?"

Heer Bommel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder

"Het is toch mooi verdeeld in de wereld," sprak heer Ollie tevreden. "Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?" "Hm," zei Tom Poes. "Leest u wel eens een krant of zo?"

Heer Bommel en Tom Poes
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder
Een kapel is een vlinder.

"Het is vleselijk!" klaagde hij met vochtige stem. "’t Leven van 'en knutselaal is al moeielijk genoejg… en dan nojg uijtgelachen wojden ook!"

Heer Bommel
De Viridiaandinges
Marten Toonder

"Het NU," prevelde de edelman. "Het Nu is het Heden. Maar wat is het Heden? Zo gezegd zo vergleden. Verleden." ... "Vergleden heden is verleden ... "

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder
Markies de Cantecler maakt een gedicht.

"Knaapje zag een roosje staan," … "Roosje op de heide, tumtumta…" … "Snel is hij er heen gegaan, tralala!"

Joost
De Trullenhoedster
Marten Toonder
Dit wordt gezongen door Joost.

"Parbleu!" prevelde de markies. "Dat komt van zijn streken. De snaak is tot de bedelstaf vervallen."

De Markies
De Gezichtenhandel
Marten Toonder

"Parbleu!" prevelde hij, terwijl hij zich herstelde en zijn lorgnon richtte. "Dat was eh… Bommel, in een spekslagersmobiel! Fi donc; van kwaad tot erger! …"

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder

"Parbleu," sprak hij "Als dat eh… Bommel niet is! Ge praat naar ge verstand hebt, amice! …"

De Markies
De Grijze Kunsten
Marten Toonder

"Parbleu," zei de markies, een wenkbrauw optrekkend. "Uw vertoog is stuitend, amice! …" … "Ge voelt wel, dat een Cantecler de Barneveldt niet de dupe kan worden van erfelijke belasting onder het grauw. … spaar me uw geruchten."

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder

"Pfff," sprak heer Ollie moeilijk. "Ik voel me niet zo goed. Mijn innerlijk wordt verscheurd. Door gevoelens bedoel ik. Ik ben bang, dat de kwade dampen me op de lever geslagen zijn…"

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder

"Sta daar niet te mekkeren!" snauwde Super. "Gebruik je denkerwt, sukkel! Hoe kan een diender tien miljoen pietermannen in orde vinden? …"

Super
De Waarde-Ring
Marten Toonder

"Wat bliksem," prevelde hij "daar is me de bolle vleeskop weer door de fijne trilling gebroken!"

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder

'Fi donc,' prevelde hij, 'de aarde wordt steeds platter. Een schijf, bewoond door rapalje en botteriken. Het is affreus.'

Markies
Tom Poes en de grootdoener
Marten Toonder

... Dat is een grote eh ... dinges, als u begrijpt wat ik bedoel.

Heer Bommel
De Grijze Kunsten
Marten Toonder

... de dichter had reeds de blik naar binnen geslagen, en de hand fladderend uitgestrekt.

De Viridiaandinges
Marten Toonder
Over de Markies.

... een wetenschappelijk onderzoek kan nooit kwaad.

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder

... het gaat om de kwantiteit en niet om de kwaliteit.

Hocus Pas
De Pronen
Marten Toonder

... het was de schilder Terpen Tijn, een bekend kunstenaar die zich op ongeregelde wijze door de wereld bewoog en die ook overigens alles wat orde en regelmaat was, schuwde.

Het Booroog
Marten Toonder


  Volgende 25 >>  

Resultaten 1 tot 25 van 199

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *