Zee

Een zee van tranen. Hier is een verzameling spreekwoorden en citaten over de zee en de oceaan.

Schilderij schepen op zee
Schepen op onstuimige zee (Johannes Christiaan Schotel, 1827)
Resultaten 1 tot 15 van 15


Als de vervuiling van de zee zo doorgaat, kunnen de vissen beter aan land komen.
Martin Simek

De stormvloedkering is gesloten. De Deltawerken zijn voltooid. Zeeland is veilig.
Prinses Beatrix

De woestijn trekt de nomade aan; de oceaan, de zeeman; het oneindige, de dichter.
Joseph Roux

De zee is altijd zonder water.
Rijke mensen klagen dat ze niet genoeg hebben.

Een druppel kunst is beter dan een zee van weten.
Dag Hammerskjöld

Een druppel liefde is meer waard dan een oceaan vol verstand.
Blaise Pascal

Een schip op het strand, een baken in zee.
Je kunt lering trekken uit mislukkingen van een ander.

Er verdrinken er meer in het glas dan in de zee.
Veel mensen gaan dood door teveel alcohol.

Er verdrinken meer mensen in een glas dan in zee.
Alcoholische drank maakt veel slachtoffers.

Er zijn nog genoeg vissen in de zee.
Er zijn nog andere dingen mogelijk.

Ik geloof in een rivier, die stroomt van zee naar de bergen. Ik vraag van poëzie niet meer, dan die in kaart te brengen.
Remco Campert

In verschillende richtingen doorkruisen wij 's levens oceaan. De rede is de kaart, maar de hartstocht is de wind.
Alexander Pope

Met een goed geloof en een kurken ziel drijft men de zee over.
Met vertrouwen en optimisme kan men alles aan.

Water naar de zee dragen
Iets doen dat overbodig is.

Zij, die de zee overvaren, veranderen van klimaat maar niet van aard.
Horatius
Latijn: Caelum non animum mutant, qui trans mare currunt.
Verwante trefwoorden

water wereld rivieren aarde schepen zwemmen 

Engelse spreuken

sea