Wijsheid

Wij zijn Homo sapiens. Dat is Latijn voor “wijze mens”. De volgende spreekwoorden en citaten gaan over die vermeende wijsheid. En voor de volledigheid is ereen andere pagina over domheid.

Uil wijsheid
Athena was de Griekse godin van de wijsheid. Ze werd meestal afgebeeld met een uil. De uil staat daarom symbool voor wijsheid.
Resultaten 1 tot 50 van 88


Ach, … véél is niet mooi of lekker, en groot is helemaal niet prachtig. Leer dat van een oudere en wijzere, die door het leven gelouterd is!
Marten Toonder
Bron: De Waarde-Ring
Geciteerd: Heer Bommel

Alleen de wijze bezit ideeën; het grootste deel van de mensheid wordt er door bezeten.
Samuel Taylor Coleridge

Alleen wijsheid is vrijheid.
Seneca

Als alle mannen wijsgeren waren zou het mensdom vlug uitgestorven zijn.
Wijsgeren zijn niet praktisch. Wijsgeren zijn niet in vrouwen geinteresseerd.

Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan.
Alcohol verdringt gezond verstand.

Als oudere en wijzere heb ik de verantwoordelijkheid voor onwijzeren, zeg nu zelf.
Marten Toonder
Bron: De Pronen
Geciteerd: Heer Bommel

Beter een ons geluk dan een pond wijsheid.
Geluk is belangrijk in het leven.

Boerenverstand.
Zonder scholing toch slim zijn.

De adelaar vliegt alleen, de kraai in troepen.
De dwaas heeft gezelschap nodig, de wijze eenzaamheid.
Friedrich Rückert

De drempel naar de tempel van wijsheid is de kennis van onze eigen onwetendheid.
Benjamin Franklin

De eenzaamheid is de beste voedster der wijsheid.
Laurence Sterne

De kunst en de wijsheid hebben geen groter vijand dan de onwetende.
(auteur onbekend)

De stilte is de slaap die de wijsheid voedt.
Francis Bacon

De vrucht der ervaring rijpt niet aan jonge takken.
Oudere mensen hebben meer ervaring

De wereld schrijdt langzaam naar de wijsheid.
Voltaire

De wijze leert meer uit een domme vraag dan een domme uit een verstandig antwoord.
Ernst Hohenemser

De wijze overdenkt zijn eigen fouten, niet die van een ander.
(auteur onbekend)

De wijze spreekt omdat hij iets te zeggen heeft, de domme spreekt alleen om iets te zeggen te hebben.
Plato

De wijze weet zonder te reizen, heeft inzicht zonder te kijken, bereikt iets zonder te handelen.
Laozi

De wijzen maken spreuken en de dwazen herhalen ze.

Doe niet geleerd, wees wijzer.
Paul van Vliet

Dwazen en verstandige mensen zijn even onschadelijk; slechts de halfzotten en de halfwijzen, die zijn het gevaarlijkst.
Johann Wolfgang von Goethe

Eén gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.

Een geleerde begrijpt alles, een wijze heeft overal begrip voor.
(auteur onbekend)

Een half jaar huwelijk leert je meer dan tien jaar wijsbegeerte.
(auteur onbekend)

Een halve waarheid is niet waar.
Minkukel

Een liefhebbend hart is ware wijsheid.
Charles Dickens

Een verstandige vraag is de helft van wijsheid.
Francis Bacon

Een wijs man doet als de maan, en laat alleen zijn glanzende zijde aan de wereld zien.
John Churton Collins

Een wijs man vindt bijna alles belachelijk, een verstandig man bijna niets.
Johann Wolfgang von Goethe

Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.
Confucius

Een wijze onderscheidt zich van andere mensen, niet door minder dwaasheid, maar door meer verstand.
Alain

Er zit evenveel wijsheid in een fles wijn als in alle boeken samen.
Louis Pasteur

Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd.
Albert Einstein

Fysiek is altijd psychisch.
Van Kooten en De Bie

Geduld is de metgezel van wijsheid.
Augustinus

Geluk kun je vermenigvuldigen door het te delen.
Pim van Batenburg

Gierigheid bedriegt de wijsheid.
Als je al te zuinig bent kom je vaak voor hoge kosten te staan.

Grijs is een teken van ouderdom, niet van wijsheid.

Het ei moet niet wijzer willen zijn dan de kip.
Desiderius Erasmus

Het einde van het jaar is geen einde en geen begin, maar een voortgaan met alle wijsheid die ervaring ons kan bijbrengen.
Hal Borland

Het is een wijs man die de gek kan spelen.
Weet wie je voor je hebt.

Het is nooit zo dat de natuur het ene zegt en wijsheid het andere.
Juvenalis

Het mooiste van alles dat wijsheid ons biedt om het leven prachtig te maken, is zonder twijfel vriendschap.
Epicurus

Het verstand komt met de jaren.
Naarmate je ouder wordt, word je wijzer.

Hij die zijn wijsheid niet kan verbergen is een dwaas.
Benjamin Franklin

Hij heeft het IQ van een geranium.

Hoe krijg je het in je denkpap om zoiets te doen?
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Geciteerd: Terpen Tijn

Hoe meer kennis, hoe meer twijfel.
Johann Wolfgang von Goethe

Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.
(auteur onbekend)


 Volgende 38Verwante trefwoorden

domheid kennis intelligentie filosofie ervaring 

Engelse spreuken

wisdom