Wetenschap

Een verzameling spreekwoorden, citaten en gezegdes over wetenschap.

Wetenschap laboratorium
Wetenschap – Een laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek.
Resultaten 1 tot 50 van 71


"Deugniet?" herhaalde hij met krassende stem. "Ik ben een magister in de zwarte kunsten, bedreven in de wetenschappen van Zazel en Iod. …"
Marten Toonder
Bron: De Waarde-Ring
Geciteerd: Hocus Pas

Alles is maar een wetenschap, behalve vlooien vangen, dat is maar een gauwigheid

Als je iemand met een witte jas ziet, mag je er zeker van zijn dat hij denkt dat hij een wetenschapper is.
Ray S. Hansen

Als uit wetenschappelijke analyse zou blijken dat bepaalde beweringen in het boeddhisme onjuist zijn, dan moeten we die wetenschappelijke bevindingen accepteren en die beweringen loslaten.
Dalai Lama

Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek.
Albert Einstein

Belgische wetenschappers zijn erachter gekomen dat alle weduwen langer leven dan hun echtgenoot!

De gehele wetenschap is niets meer dan een verfijning van het dagelijkse denken.
Albert Einstein

De meest opwindende zin die je in de wetenschap kunt horen, degene die nieuwe ontdekkingen aankondigt, is niet 'Eureka!' maar "Dat is grappig".
Frans de Waal

De natuur is waardeloos, ... Er bestaat niets in die natuur, dat niet beter en doeltreffender kan worden gedaan door de wetenschap.
Marten Toonder
Bron: De Hupbloemerij
Geciteerd: Professor Sickbock

De oplossing blijkt vaak mooier dan de puzzel.
Richard Dawkins

De wetenschap is niet alleen in staat, maar moet alles wat in de wereld bestaat tot het object van haar onderzoek maken.
Konrad Lorenz

Der wááááánzin! Men verwacht, dat wij ener wetenschappelijker kunstelijker drek vaardig maken – en u staat daar te hampelen met politische fopperij.
Marten Toonder
Bron: De Geweldige Wiswassen
Geciteerd: Professor Prlwytzkofsky

Der wetenschap staat nietmaals stil, …
Marten Toonder
Bron: De Geweldige Wiswassen
Geciteerd: Professor Prlwytzkofsky

Dit vraagt ener wetenschappelijker onderzoeking!
Marten Toonder
Bron: De Mobbeweging
Geciteerd: Professor Prlwytzkofsky

Door wetenschap bereikt men veel, doch slechts de liefde voert tot volmaaktheid.
Rabindranath Tagore

Echt weten is de oorzaken kennen.
Francis Bacon

Een experiment kan zo mislukken dat het tot belangrijke ontdekkingen leidt.
Otto Weiss

Een expert is iemand die steeds meer weet over steeds minder.
Nicholas Murry Butler

Een geleerde is een leegloper die zijn tijd doodt met studeren.
George Bernard Shaw

Een stelling is gemakkelijker te weerleggen dan op te stellen.
Aristoteles

Een wetenschappelijk onderzoek kan nooit kwaad.
Marten Toonder
Bron: De Pronen
Geciteerd: Heer Bommel

Elke voldoend geavanceerde technologie is niet te onderscheiden van tovenarij.
Arthur C. Clarke

Elke wetenschapper die twijfelt aan de diepte van dierlijke emoties zou een hond moeten nemen.
Frans de Waal

Er bestaan geen feiten alleen interpretaties.
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Er bestaat een fundamenteel verschil tussen religie, die gebaseerd is op autoriteit, en wetenschap, die gebaseerd is op waarneming en rede. Wetenschap zal winnen, omdat het werkt.
Stephen Hawking

Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben gevonden.
André Gide

God zou kunnen bestaan, maar de wetenschap kan het heelal verklaren zonder een schepper nodig te hebben.
Stephen Hawking

God zou kunnen bestaan, maar de wetenschap kan het universum verklaren zonder een schepper nodig te hebben.
Stephen Hawking

Goed onderzoek roept meer vragen op dan het beantwoordt.
(auteur onbekend)

Het aantal stellingen die door niemand ontkend kunnen worden, is eindeloos.
W.F. Hermans
Bron: Nooit meer slapen

Het geloof is niet het begin, doch het einde van alle weten.
Johann Wolfgang von Goethe

Het grootste genot is de vreugde iets te begrijpen.
Leonardo da Vinci

Het is een ernstige fout te theoretiseren voor men gegevens heeft.
Sir Arthur Conan Doyle

Het is wetenschappelijk aangetoond dat van elke tien personen er veertien van chocola houden.
Sandra Boynton

Ik ben gefascineerd door het idee dat genetica digitaal is. Een gen is een lange reeks gecodeerde letters, zoals computerinformatie. De moderne biologie wordt steeds meer een tak van informatietechnologie.
Richard Dawkins

Ik ben gewoon een kind dat nooit ouder wordt. Ik blijf nog steeds vragen over het 'hoe' en 'waarom'. Af en toe vind ik een antwoord.
Stephen Hawking

Ik ben niet religieus in de normale zin. Ik geloof dat het universum beheerst wordt door de wetten van de wetenschap. Die wetten werden misschien bepaald door God, maar God grijpt niet in om deze wetten te breken.
Stephen Hawking

Ik ben tegen religie, omdat het ons leert tevreden te zijn met het niet begrijpen van de wereld.
Richard Dawkins

Ik vind het belangrijk dat wetenschappers hun werk uitleggen, zeker in de kosmologie. Die beantwoordt vragen die ooit aan de religie werden gesteld.
Stephen Hawking

Ik wil weten waarom het universum bestaat, waarom er iets is dat groter is dan niets.
Stephen Hawking

In de wetenschap kan fatsoen geen rol spelen.
Marten Toonder
Bron: De Ombrenger
Geciteerd: Professor Sickbock

Kijk naar de sterren en niet naar beneden. Probeer te begrijpen wat je ziet, en vraag je af wat er voor zorgt dat het universum bestaat. Wees nieuwsgierig.
Stephen Hawking

Maar toen kreeg zijn wetenschappelijk geschoold brein de overhand.
Marten Toonder
Bron: De Mobbeweging
Over professor Prlwytzkofsky

Mensen die gekke dingen doen, zijn niet per se gek.
Elliot Aronson

Meten is weten.

Mijn bezwaar tegen religie is dat het de mensen leert tevreden te zijn met het niet begrijpen van de wereld waarin ze leven.
Richard Dawkins

Neem niets aan op het uiterlijk; neem alles aan op bewijs. Er is geen betere regel.
Charles Dickens

Niets kan zo onzinnig zijn, dat niet de een of andere geleerde het eens bedenkt.
(auteur onbekend)
Bron: Fliegende Blätter

Niets staat ons nu meer in de weg, want in een handomdraai onderwerpen wij de gehele natuur aan ons oppermachtig verstand!
Marten Toonder
Bron: De Ombrenger
Geciteerd: Professor Sickbock

Ook de wetenschapper is een kind van zijn tijd en zijn cultuur.
Konrad Lorenz


 Volgende 21Verwante trefwoorden

statistiek kennis Stephen Hawking Albert Einstein verlichting vooruitgang filosofie antwoorden vragen waarom 

Engelse spreuken

science