Vrede

Stel je voor dat alle mensen in vrede leven. Dit is een verzameling spreekwoorden en citaten over vrede.

Er is ook een verzameling spreekwoorden en citaten over oorlog.

Vredesduif
Witte duif – Vredesduif.
Resultaten 1 tot 26 van 26


Alles wat wij zeggen is; geef vrede een kans.
John Lennon
Origineel: All we are saying is give peace a chance.

Als iedereen vrede eiste in plaats van een ander televisietoestel, dan zou er vrede zijn.
John Lennon

Als je vrede wilt, praat je niet met je vrienden. Je praat met je vijanden.
Desmond Tutu

De mens is dan pas mens als hij tot zelfbeheersing in staat is en eigenlijk pas dan wanneer hij haar in praktijk brengt.
Mahatma Gandhi

De voornaamste eigenschap van geluk is vrede, innerlijke vrede.
Dalai Lama

Een volk dat vrij kan kiezen, kiest altijd voor vrede.
Ronald Reagan

Een vrede die alle aardse aanzien te boven gaat: een kalm en gerust geweten.
William Shakespeare

Er is nog nooit een goede oorlog of een slechte vrede geweest.
Benjamin Franklin
Origineel: There never was a good war or a bad peace.

Geweldloosheid: het wapen van de sterken.
Mahatma Gandhi

Het doel van de oorlog is vrede.
Aristoteles

Ik weiger aan te nemen dat de mensheid zo tragisch gebonden is aan de sterrenloze middernacht van racisme en oorlog dat het stralende ochtendgloren van vrede en broederschap nooit een realiteit kan worden.
Martin Luther King, Jr.

Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist.
Indira Gandhi

Om gelukkig te leven moet je in oorlog leven met je passies en in vrede met de passies van anderen.
Socrates

Om vrede te sluiten zijn er twee nodig.
John F. Kennedy
Origineel: It takes two to make peace.

Oorlog is mensenwerk, vrede ook.
Bernard V.A. Röling

Oorlog: een laffe vlucht uit de problemen van de vrede.
Thomas Mann

Respect voor de rechten van anderen betekent vrede.
Benito Juárez

Stel je voor dat alle mensen in vrede leven.
John Lennon

Stel je voor dat alle mensen in vrede leven. Ik ben misschien een dromer, maar ik ben niet de enige.
John Lennon

Vrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefde.
Moeder Teresa

Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt.
Toon Hermans

Vrede kan niet bewaard worden door middel van strijdkracht. Het kan alleen bereikt worden door middel van ons verstand.
Albert Einstein

Vrede op aarde is meer dan een onbereikbaar ideaal. Meer dan een ster aan de hemel. Vrede op aarde begint heel dichtbij. Thuis. In de straat. In de buurt. Op de club. In eigen dorp of stad. Ieder kan, op zijn of haar eigen manier aan die vrede bijdragen door verbindingen te zoeken.
Willem Alexander

Vrede sluiten, zo heb ik ondervonden, is moeilijker dan oorlog maken.
Gerry Adams
Origineel: Making peace, I have found, is harder than making war.

Waar onwetendheid heerst is ware vrede onmogelijk.
Dalai Lama

We zullen vrede krijgen, ook al moeten we er voor vechten.
Dwight D. Eisenhower
Verwante trefwoorden

vriendschap oorlog democratie communicatie veilig 

Engelse spreuken

peace