Vragen

Zijn er nog vragen? Dit is een verzameling spreekwoorden, citaten en gezegdes over vragen.

Vragen
Waarom, waar wat, hoe, wanneer en wie?
Resultaten 1 tot 36 van 36


Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen.

Als de eerste die de telefoon opneemt uw vraag niet kan beantwoorden, dan hebt u met bureaucratie te maken.
Lyndon B. Johnson

Als ik je om seks zou vragen, zou je antwoord dan hetzelfde zijn als je antwoord op deze vraag?
(auteur onbekend)

Bestaan of niet bestaan, dat moet je je afvragen.
William Shakespeare
Bron: Hamlet (1600}

Chocolade is het antwoord, wat maakt het uit wat de vraag is.
(auteur onbekend)

De twee belangrijkste vragen van onze tijd: 'Hoe vermager ik?' en 'Waar laat ik mijn auto?'
Wim Kan

De vraag is dikwijls de moeder van de leugen.
Wilhelm Busch

De wijze leert meer uit een domme vraag dan een domme uit een verstandig antwoord.
Ernst Hohenemser

Dieren zijn zulke prettige vrienden: zij stellen geen vragen, zij maken geen aanmerkingen.
George Eliot

Eén gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.

Een goede vraag stelt elk antwoord in haar schaduw.
Ischa Meijer

Een verstandige vraag is de helft van wijsheid.
Francis Bacon

Eens op een dag droomde ik, Zhuang Zi, dat ik een vlinder was, een vlinder die fladderend rondvloog, tevreden met zichzelf, en zich niet bewust dat ze mij was. Plotseling werd ik wakker en begon me er rekenschap van te geven dat ik nog altijd Zhuang Zi was. Nu is de vraag of ik Zhuang Zi ben die droomde dat hij een vlinder was, ofwel een vlinder die droomde dat hij mij was.
Zhuang Zi

Er was een bij te 's-Gravenhage
die antwoord wist op alle vragen
Toen men hem moeilijk genoeg
'Wat was was eer was was was?' vroeg
werd hij winnaar van de quiz
met 'Eer was was was was was is.'
Kees Stip

Goed onderzoek roept meer vragen op dan het beantwoordt.
(auteur onbekend)

Het essiëntele van democratie is voor mij, dat het een antwoord is op een vraag die destijds al door een van de oude Romeinen is gesteld en luidt: Wie zal de bewakers bewaken?
Marcus Bakker

Hoe weten we dat filosofie bestaat?
Minkukel

Ik ben gewoon een kind dat nooit ouder wordt. Ik blijf nog steeds vragen over het 'hoe' en 'waarom'. Af en toe vind ik een antwoord.
Stephen Hawking

Ik vind het belangrijk dat wetenschappers hun werk uitleggen, zeker in de kosmologie. Die beantwoordt vragen die ooit aan de religie werden gesteld.
Stephen Hawking

Ik vraag nooit aan iemand wat zijn werk is, want het interesseert mij nooit. Wel vraag ik hem naar zijn gedachten en dromen.
H.P. Lovecraft

Je vraagt de herbergier niet of hij goede wijn heeft.
Het heeft geen zin een vraag te stellen waarop je het antwoord al weet.

Kijk naar de sterren en niet naar beneden. Probeer te begrijpen wat je ziet, en vraag je af wat er voor zorgt dat het universum bestaat. Wees nieuwsgierig.
Stephen Hawking

Kinderen die vragen worden overgeslagen.
Je moet bescheiden zijn anders word je genegeerd.

Liefde is het antwoord.
Wat was de vraag?
John Lennon

Luister naar de vragen die filosofen stellen, maar niet naar hun antwoorden.
Francis Crick

Men hoort slechts die vragen, waarop men in staat is antwoord te geven.
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Midwinter … Een seizoen van overpeinzingen en inkeer. Hebben we dit jaar goed besteed, vragen wij ons af? Hebben wij geen dingen gedaan waarvoor we ons, als heer zijnde, moeten schamen?
Marten Toonder
Bron: De Dropslaven
Geciteerd: Heer Bommel

Moeder zijn is: antwoorden op vele vragen en dromen kunnen raden.
Frans Weerts

O, ... Is dat nu kunst?
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Geciteerd: Heer Bommel

Op een kip

Een kip sprak peinzend tot een ei:
‘Wie was er eerder: ik of jij?
De wijsbegeerte mag misschien
op deze vraag geen antwoord zien,
maar ik heb, wat men ook mag zeggen,
nog nooit een ei een kip zien leggen.’
Kees Stip

Religie leert je tevreden te zijn met onbeantwoorde vragen. Het is een soort misdaad tegen de kindertijd.
Richard Dawkins

Vraag waarom het onderwerp de ander zo bezighoudt.
SIRE
Campagne slogan 2023

Vragen? Geen vragen!
Paul van Vliet

Waarom zijn we hier? Waar komen we vandaan? Traditioneel zijn dit vragen voor de filosofie, maar de filosofie is dood.
Stephen Hawking

Waarom zou ik antwoorden willen op mijn retorische vragen?
(auteur onbekend)

Wat is de kleur van een gat, als het niet zwart is?
Minkukel
Verwante trefwoorden

wetenschap filosofie communicatie praten antwoorden advies waarom vragenlijst 

Engelse spreuken

questions