Verschil

We zijn allemaal anders, maar we verschillen niet zoveel. Een verzameling spreekwoorden en citaten over het verschil.

Verschillende kleuren
Verschillende kleuren


Resultaten 1 tot 26 van 26


Accepteer dat we nou eenmaal verschillen.
SIRE
Campagne slogan 2023

Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.
Confucius

Dat is een verschil van dag en nacht.

De enige zonde die we elkaar nooit vergeven is verschil van mening.
Ralph Waldo Emerson

De gelovigen en de ongelovigen spreken twee verschillende talen en kunnen elkander niet verstaan.
Honoré de Balzac

De letter van de wet heeft ook verschillende spellingen.
Hugo Olaerts

De wiskunde is de kunst om de zelfde naam te geven aan dingen, die in materie verschillen maar in vorm overeenkomen.
Henri Poincaré

Enthousiasme heeft iets magisch. Het is het verschil tussen middelmatigheid en succes.
Norman Vincent Peale

Er bestaat een fundamenteel verschil tussen religie, die gebaseerd is op autoriteit, en wetenschap, die gebaseerd is op waarneming en rede. Wetenschap zal winnen, omdat het werkt.
Stephen Hawking

Er is even veel verschil tussen goede poëzie en mooie verzen, als tussen de geur van een bloementuin en een parfumeriewinkel.
Augustus William Hare

Er zijn zoveel verschillende vormen van liefde, als er momenten zijn in tijd.
Jane Austen

Het enige verschil tussen een optimist en een pessimist is dat de eerste een gelukkige idioot is en de tweede een bedroefde idioot.
Georges Bernanos

Het enige verschil tussen mij en een gek is dat ik niet gek ben.
Salvador Dali

Het maakt alle verschil of je een insect in de slaapkamer hoort of in de tuin.
Robert Lynd

Het verschil tussen een Nederlander en een Vlaming is, dat ze dezelfde taal spreken.
Godfried Bomans

Het verschil tussen mensen en dieren is dat dieren naar de stem van hun instinct luisteren en mensen niet naar de stem van hun verstand.
Kees Buddingh

Het verschil tussen mijn en dijn niet kennen.
Stelen.

Het verschil tussen seks en liefde is dat seks de spanning verlicht en liefde het veroorzaakt.
Woody Allen

Iedereen is gelijk in zijn geheime, onuitgesproken geloof, dat ze diep van binnen, verschillend zijn van alle anderen.
David Foster Wallace

In elk menselijk hart bevinden zich een tijger, een varken, een ezel, en een nachtegaal. Het verschil in karakter is het gevolg van hun ongelijke activiteit.
Ambrose Bierce

In verlepte cafés gaat het altijd over vroeger, toen alles beter was, want daarover kan geen verschil van mening bestaan.
Simon Carmiggelt

In verschillende richtingen doorkruisen wij 's levens oceaan. De rede is de kaart, maar de hartstocht is de wind.
Alexander Pope

Ondanks alle filosofische verschillen tussen de grote wereldgodsdiensten: ze hebben allemaal hetzelfde potentieel om goede menselijke wezens voort te brengen.
Dalai Lama

Stilte is het verschil tussen niks zeggen en alles al gezegd hebben.
Herman de Coninck

Wanneer mannen en vrouwen het eens worden, is het enkel in hun conclusies; hun redenen zijn altijd verschillend.
George Santayana

Wij leven allen met het doel gelukkig te worden, wij leven allen verschillend en toch gelijk.
Anne Frank
Verwante trefwoorden

communicatie feminisme gelijkheid 

Engelse spreuken

different