Verleden

Voorbij die goede tijd. Hier is een verzameling spreekwoorden en citaten over het verleden.

Hunebed verleden tijd
Hunebedden – Stenen uit ons verleden.
Resultaten 1 tot 31 van 31


"Het NU," prevelde de edelman. "Het Nu is het Heden. Maar wat is het Heden? Zo gezegd zo vergleden. Verleden." ... "Vergleden heden is verleden ... "
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Geciteerd: De Markies
Markies de Cantecler maakt een gedicht.

Alles moet anders worden; zoals het vroeger was.
Marten Toonder
Bron: De Doorluchtigheid
Geciteerd: Heer Bommel

Als ik vroeger had geleefd, was ik nu al lang dood.
(auteur onbekend)

Blijf niet hangen in het verleden, droom niet van de toekomst, maar concentreer je geest op het huidige moment.
Gautama Boeddha

De beste profeet over de toekomst is het verleden.
Lord Byron

De prettigste mensen zijn mannen met een toekomst en vrouwen met een verleden.
Oscar Wilde

Denk alleen maar aan het verleden als die herinnering je plezier geeft.
Jane Austen
Origineel:
Think only of the past as its remembrance gives you pleasure

Een mens zou zich veel vroeger moeten realiseren waar het allemaal te laat voor is.
(auteur onbekend)

Eén voor één gaan de jaren voorbij en nemen iets van ons mee.
Horatius

Elke tijd is overgangstijd.
H.W. von der Dunk

Het geheugen van het hart zeeft slechte herinneringen weg en maakt de goede mooier. Dat stelt ons in staat om met het verleden te leven.
Gabriel Garcia Marquez

Het verleden is voorbij. Er is enkel vandaag.
(auteur onbekend)

Hij zat mistroostig in de maneschijn naar Bommelstein te kijken terwijl de goede tijden uit het verleden aan zijn geestesoog voorbij trokken.
Marten Toonder
Bron: De Verdwenen Heer
Over heer Bommel (heer Ollie)

In een grijs verleden.
In lang vervlogen tijden.

In verlepte cafés gaat het altijd over vroeger, toen alles beter was, want daarover kan geen verschil van mening bestaan.
Simon Carmiggelt

Je moet niet in het verleden blijven leven, maar je moet het ook niet uitwissen.
(auteur onbekend)

Mensen zoals wij, die geloven in natuurkunde, weten dat het onderscheiden van verleden, heden en toekomst een illusie is.
Albert Einstein

Mijn hele verleden passeert aan mijn geestesoog.
Marten Toonder
Bron: De Pronen
Geciteerd: Heer Bommel

Nu heden, straks verleden, vergleden in de duisternis van de tijd. Iets van niets, de N van het Nu, die in Niets verglijdt.
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Geciteerd: De Markies

Om het verleden los te laten, moet je bereid zijn te vergeven.
Louise L. Hay

Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd heten.
Godfried Bomans

Ook vroeger was niet alles zoals het vroeger was.
Herman van Veen

Op een mooie avond heet de toekomst verleden tijd. Dan draait men zich om en kijkt men terug op zijn jeugd.
Louise Aragon

Slechts dit wordt de goden ontzegd: de macht om het verleden te herscheppen.
Aristoteles

Toen ik langs het tuinpad van m'n vader
de hoge bomen nog zag staan.
Ik was een kind, hoe kon ik weten
dat dat voorgoed voorbij zou gaan.
Wim Sonneveld

Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan...
Louis Couperus

Vrees niet voor de toekomst, huil niet om het verleden.
Percy Bysshe Shelley

Vroeger was de aarde plat.
Marten Toonder

Wie het heden beoordeelt moet over voldoende verleden beschikken.
Wim de Bie

Wijsheid is een beetje minder treuren om het verleden, een beetje minder hopen op de toekomst, en een beetje meer het heden liefhebben.
Seneca

Zwarte stenen, als overblijfsel van een decadent verleden, tegen marmer blanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest.
Marten Toonder
Bron: De Verdwenen Heer
Geciteerd: Markies De Cantecler
Verwante trefwoorden

tijd toekomst geschiedenis 

Engelse spreuken

past