Seneca Citaten

Seneca was een Romeinse filosoof en staatsman die leefde van ongeveer 4 voor Christus tot 65 na Christus.

Dit is een verzameling citaten van Seneca. 

Resultaten 1 tot 14 van 14


Alleen wijsheid is vrijheid.
Seneca

De dood eist alles op. Sterven is een wet, geen straf.
Seneca

Een ondeugd, die succes heeft, wordt deugd genoemd.
Seneca

Er is niemand bij toeval goed, goed zijn is een deugd die men in zijn jeugd reeds moet leren.
Seneca

Het essentiële van vooruitgang is vooruit te willen.
Seneca

Het is niet verkeerd, van beleid te veranderen als de omstandigheden veranderd zijn.
Seneca

Hoe u over uzelf denkt is veel belangrijker dan hoe anderen over u denken.
Seneca

Hoop niet zonder wanhoop, en wanhoop niet zonder hoop.
Seneca

Indien er geen getuigen bij zijn, zijn slechts weinig mensen in staat tot goede daden.
Seneca

Uitstel is het beste geneesmiddel voor woede.
Seneca

Wie iets groots probeert te bereiken, is bewonderenswaardig, ook als hij mislukt.
Seneca

Wie niet boos kan worden is een dwaas, wie het niet wil is wijs.
Seneca

Wijsheid is een beetje minder treuren om het verleden, een beetje minder hopen op de toekomst, en een beetje meer het heden liefhebben.
Seneca

Wilt gij alles aan u onderwerpen? Onderwerp u dan aan de rede.
Seneca