Poëzie

Poëzie … wat een mooi woord. Op deze pagina verzamel ik spreekwoorden en citaten over poëzie, aangevuld met wat gedichten en rijmelarij.

Onovertroffen poëzie komt uit het denkraam van Markies de Canteclaer van Barneveldt. En de beste rijmpjes zijn uiteraard van Toon Hermans. Geniet vandaag, want vandaag is de dag!

Poesie album
Een poesiealbum of poëziealbum.
Resultaten 1 tot 43 van 43


"Dichterlijk," beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: "Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest ..."
Marten Toonder
Bron: De Verdwenen Heer
Geciteerd: De Markies

"Het NU," prevelde de edelman. "Het Nu is het Heden. Maar wat is het Heden? Zo gezegd zo vergleden. Verleden." ... "Vergleden heden is verleden ... "
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Geciteerd: De Markies
Markies de Cantecler maakt een gedicht.

Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.
Plato

Alle slechte poëzie spruit voort uit authentieke gevoelens.
Oscar Wilde

Daar waar de grauwen stinken, ...
Daar vlieden de kwinken.
Marten Toonder
Bron: De Kwinkslagen
Geciteerd: De Markies

Dans is de poëzie der voeten.
John Dryden

De bijen zoemen rond hun woning
en werken aan een nijver plan,
zij zorgen voor de zoete honing,
wij maken er een potje van.
Toon Hermans

De bomen druilen met hun takkenkantwerk,
Zij wenen hemelwater uit het sombere zwerk.
Marten Toonder
Bron: De Verdwenen Heer
Geciteerd: De Markies

De dans is een gedicht, waarbij elke beweging een woord is.
Mata Hari

De dichter brengt zijn gevoelens naar de markt zoals de boer zijn biggen.
Wilhelm Busch

De dichter had reeds de blik naar binnen geslagen, en de hand fladderend uitgestrekt.
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Over de Markies.

De hommel hommelt langs mijn oor,
ik kijk niet op of om,
hij ziet me trouwens nog niet staan,
hij spoedt zich naar zijn blom.
Toon Hermans

De poëzie van de aarde is nooit dood.
John Keats

Dichterlijke vrijheid is gewoonlijk dichterlijk onvermogen.
Drs. P

Echte poëzie kan communiceren voordat het wordt begrepen.
T.S. Eliot

Echte poëzie loopt op straat. Wat jammer dat zoveel dichters haar in de wolken gaan zoeken.
Alphonse de Lamartine

Een duif, ontkomen aan des valken grof geweld! ...
De wiek besmeurd, het oog gekweld ...
Marten Toonder
Bron: De Trullenhoedster
Geciteerd: De Markies

Een film is nooit ècht goed tenzij de camera een oog is in het hoofd van een dichter.
Orson Welles

Een gedicht bestaat niet alleen uit woorden, het bestaat uit woorden en hun stilte.
Martinus Nijhoff

Een grote hommel log en zwaar,
zag in het gras een blom
en botweg streek hij neer op haar,
toen viel het bloemetjom.
Toon Hermans

Een zacht windje voerde het gezoem van bijen en de geur van honing met zich mede en de markies staarde met enige weemoed een vlucht trekkende ganzen na.
"Tiens," prevelde hij.
"De verten lonken;
in den vreemde wacht het avontuur.
Waar eens de stemmen klonken,
daar wordt het koud en guur.
Vol onrust klopt mijn hart".
Marten Toonder
Bron: De Trullenhoedster

Elke handbeweging: een gedicht
Elke buiging als een roos die sluit
Henk Westbroek
Bron: Songtekst: Zelfs je naam is mooi.

Er is even veel verschil tussen goede poëzie en mooie verzen, als tussen de geur van een bloementuin en een parfumeriewinkel.
Augustus William Hare

Ergens in mijn tuin zag ik een torretje
van 't mannelijk geslacht, het had een snorretje,
maar later bleek en dat was het frappante,
't was zeer waarschijnlijk een wat zwaar behaarde tante.
Toon Hermans

Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.
Toon Hermans

Het is maar een heel klein vonkie,
dat door het donker zweeft,
toch krijgt het nog een jonkie,
want ook dit vonkie leeft.
Toon Hermans

Het schrijven van een gedicht is in feite naakt lopen met je hersenen.
Leo Vroman

Ik geloof in een rivier, die stroomt van zee naar de bergen. Ik vraag van poëzie niet meer, dan die in kaart te brengen.
Remco Campert

Ik heb sinds kort een mier,
ik noem het beesie Bartje,
't is zo'n mieren-mini-dier,
hij heeft een héél klein hartje,
maar dikwijls denk ik, sapperloot,
wat leeft er in die kleine?
't geheim in hem is nét zo groot,
of groter dan het mijne.
Toon Hermans

Ik wil u het poëem niet onthouden ... Het is het laatste woord in de moderne kunst.
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Geciteerd: De Markies

In kwalm en smook, in roet en rook…
Marten Toonder
Bron: De Kwinkslagen
Geciteerd: De Markies

Laat schone verzen glad van effen lippen vloeien, maar gil, noch galm noch kwaak, noch bulder woest en luid.
Nicolaas Beets

Nu heden, straks verleden, vergleden in de duisternis van de tijd. Iets van niets, de N van het Nu, die in Niets verglijdt.
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Geciteerd: De Markies

Nu niet langer saggerijnen,
kijk, een eerste vlinder vliegt,
laat de zon maar lekker schijnen,
't is een schijn, die niet bedriegt.
Toon Hermans

Onvolwassen dichters imiteren. Volwassen dichters stelen.
T.S. Eliot

Ook onder het gemeen treft men poëzie.
Marten Toonder
Bron: De Kwinkslagen
Geciteerd: De Markies

Poëzie is de adem van de schoonheid.
Leigh Hunt

Poëzie is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie.
Willem Kloos

Poëzie is de duivelse poging om de kleuren van de wind te schilderen.
Maxwell Bodenheim

Poëzie is de manier om een lelijk ding mooi te zeggen.
Renate van Gool

Vandaag is de dag,
hij komt maar één keer,
morgen dan is het
vandaag al niet meer.
Niet zeuren, geniet
van het leven, het mag,
maar doe het vandaag,
want vandaag is de dag.
Toon Hermans

Zijn onze lieve-Here-beestjes werkelijk,
ook katholiek of zijn ze buitenkerkelijk,
ze zijn, zoals geleerden pas ontdekten,
met mug en vlieg en wesp verdeeld in sekten.
Toon Hermans

Zwarte stenen, als overblijfsel van een decadent verleden, tegen marmer blanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest.
Marten Toonder
Bron: De Verdwenen Heer
Geciteerd: Markies De Cantecler
Verwante trefwoorden

kunst boeken fantasie schrijven woorden dichters gedichten 

Engelse spreuken

poetry