Kunst

Hier is mijn verzameling spreekwoorden en citaten over Kunst en kunst.

Kunst Newman Cathedra
Mmmmm, wat een finesse, wat een diepte.


Resultaten 1 tot 50 van 135


"Het NU," prevelde de edelman. "Het Nu is het Heden. Maar wat is het Heden? Zo gezegd zo vergleden. Verleden." ... "Vergleden heden is verleden ... "
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Geciteerd: De Markies
Markies de Cantecler maakt een gedicht.

"Wat bliksem," prevelde hij "daar is me de bolle vleeskop weer door de fijne trilling gebroken!"
Marten Toonder
Bron: De Gezichtenhandel
Geciteerd: Terpen Tijn

Al wat je je kan inbeelden is écht.
Pablo Picasso

Alle kunst is tamelijk nutteloos.
Oscar Wilde

Alle kunst verlangt eenzaamheid als haar gezelschap.
Oscar Wilde

Alleen de natuur is antiek, en de oudste kunst is een paddestoel.
Thomas Carlyle

Alleen kunst kan het afstotelijke aantrekkelijk maken.
Expositie Onderkruipsels, Rijksmuseum.

Alles wat in een kunstwerk niet ter zake doet, doet afbreuk.
Samuel Butler

Als een film succes heeft, is het handel;
als hij een flop wordt, is het kunst.
Carlo Ponti

Als geest en hand niet samengaan, ontstaat er geen kunst.
Leonardo da Vinci

Als ik wist wat kunst was, zou ik het voor mij houden.
Pablo Picasso

Als kunst goede propaganda wordt, is het altijd slechte kunst.
Harry Mulisch

Als meer dan tien procent van het publiek een schilderij leuk vindt, zou het verbrand moeten worden.
George Bernard Shaw

Beelden worden niet gemaakt, ze moeten worden bevrijd uit marmer.
Michelangelo

Creativiteit schijnt bij Hollandse kunstenaars voornamelijk in het haar te zitten.
Jan Cremer

Daar! ... Een vastgeplakte vibratie van de watertrilling. Een greep uit de eeuwigheid. Het NU, vat je makker?
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Geciteerd: Terpen Tijn

Dat schilderij is modern kladwerk. Zoiets kan ik toch niet in mijn smaakvolle antieke huis hangen, zeg nu zelf!
Marten Toonder
Bron: Het Booroog
Geciteerd: Heer Bommel

De dichter had reeds de blik naar binnen geslagen, en de hand fladderend uitgestrekt.
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Over de Markies.

De dichter herinnert zich de toekomst.
Jean Cocteau

De dichter maakt zijden gewaden uit wormen.
Wallace Stevens

De Engelsen zijn niet geïnteresseerd in de kunst, tot ze vernemen dat een bepaald kunstwerk immoreel is.
Oscar Wilde

De kunst eist van de kunstenaar geen talent, maar werken.
Stanislaw Jerzy Lec

De kunst en de wijsheid hebben geen groter vijand dan de onwetende.
(auteur onbekend)

De kunst van het leven.
Latijn: Ars vivendi.

De kunst wedijvert met de natuur.
Latijn: Ars aemula naturae.

De kunst wordt altijd aan de zolen gelapt, makker.
Marten Toonder
Bron: De Gezichtenhandel
Geciteerd: Terpen Tijn

De kunstenaar bepaalt hoe ver hij te ver kan gaan.
Godfried Bomans

De kunstenaar moet alles zien alsof hij ze voor de eerste keer ziet. Heel zijn leven moet hij het zien zoals hij deed toen hij nog een kind was.
Henri Matisse

De natuur is de leermeesteres van de kunst.
Latijn: Natura artis magistra

De taak van de kunstenaar is om het geheim te verdiepen.
Francis Bacon

De waarachtige kunstenaar ontdekt, ook in het uiterlijk zeer alledaagse, het onalledaagse, het bijzondere.
Hendrik Marsman

De werkelijk moderne kunstenaar is bewust van abstractie in een emotie van schoonheid.
Piet Mondriaan

Dichterlijke vrijheid is gewoonlijk dichterlijk onvermogen.
Drs. P

Doe wat verf op een doek, het maakt niet uit hoe.
Minkukel

Een druppel kunst is beter dan een zee van weten.
Dag Hammerskjöld

Een goed schilderij staat gelijk aan een goede daad.
Vincent van Gogh

Een kunstenaar kan niet mislukken; het is al een succes er een te zijn.
Charles Cooley

Een meesterwerk kan altijd kwaad. ... Een goed stukje slaat door de grofstoffelijke vleesmassa, makker! Het is trilling van het ego.
Marten Toonder
Bron: Het Booroog
Geciteerd: Terpen Tijn

Een mens kan heel goed zonder kunst: het is even wennen maar al gauw gevoelt men zich een stuk beter.
Gerard Reve

Een mens moet zo mogelijk elke dag naar een liedje luisteren, een goed gedicht lezen, een mooi schilderij zien en een paar zinnige woorden uiten.
Johann Wolfgang von Goethe

Een vertaling is een reproductie van Rembrandt in zwart-wit.
Johan Huizinga

Eenvoud is de eerste stap der natuur en de laatste der kunst.
Philip James Bailey

Elk blok steen houdt een beeld verborgen en het is de taak van de beeldhouwer om het te ontdekken.
Michelangelo

Elke kunstenaar is zo groot als het grootste zijner werken.
Arthur Schopenhauer

Elke productie van een kunstenaar moet de uitdrukking zijn van een avontuur van zijn ziel.
William Somerset Maugham

Er bestaat altijd oproerig volk dat zich niet bij de maatschappelijke orde wil aansluiten. Ik denk bijvoorbeeld aan jongeren en artiesten.
Marten Toonder
Bron: De Ombrenger
Geciteerd: Doctorandus Zielknijper

Er bestaat geen moeilijker kunst dan waarlijk uitgebalanceerd niets doen.
Simon Carmiggelt

Er zijn drie dingen waarvan ik altijd gehouden heb en die ik nooit heb begrepen: kunst, muziek en vrouwen.
Bernard le Bovier de Fontenelle

Er zijn schilders die de zon in een gele vlek veranderen, maar er zijn anderen die, dankzij hun kunst en intelligentie, een gele vlek in de zon veranderen.
Pablo Picasso

Er zit geen vibratie in deze eh ... dinges.
Marten Toonder
Geciteerd: Terpen Tijn


 Volgende 50Verwante trefwoorden

domheid kleur poëzie cultuur fantasie talent dichters creativiteit smaak 

Engelse spreuken

art