Karakter

Achterdochtig, ijverig, slordig of lief. Hier zijn wat spreekwoorden en citaten over karakter en karaktertrekken.

Verlegen karakter
Een beetje verlegen karakter.


Resultaten 1 tot 28 van 28


Als je het karakter van een mens wil leren kennen moet je hem macht geven.
Abraham Lincoln

Beschaving zal pas volwassen worden als ze diversiteit van karakter en ideeën leert te waarderen.
Arthur C. Clarke

Bij het eerste glas een lam, bij het tweede een leeuw, bij het derde een zwijn.
Drank kan maken dat iemand die normaal een zachtaardig karakter heeft verandert in een gevaarlijk of ongemanierd persoon.

De mensen van karakter zijn het geweten der maatschappij.
Ralph Waldo Emerson

De spreuken der mensen onthullen hun karakter.
Vauvenargues

Domheid is geen gebrek aan intelligentie, het is een eigenschap.
Robert Musil

Een heer is een man wiens principes niets te maken hebben met zijn persoonlijke noden en zijn persoonlijk succes.
William Butler Yeats

Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.
Als iemand ouder wordt blijft zijn aard hetzelfde.

Er is geen betere manier om de aard van de ziel van een samenleving vast te stellen, dan aan de hand van de wijze waarop de kinderen worden behandeld.
Nelson Mandela

Geen karakter hebben.
Geen eigen wil hebben.

Hebzucht is een verfoeilijke eigenschap – in een ander.
Gerrit Komrij

Het ware karakter van een man komt naar boven als hij dronken is.
Charlie Chaplin

Het ware karakter van een mens wordt onthuld in de keuzes die iemand onder druk moet maken.
Robert McKee

Het zijn onze keuzes, Harry, die laten zien wat we echt zijn, veel meer dan onze mogelijkheden.
J.K. Rowling

Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen.
Sommige mensen kunnen moeilijk omgaan met succes of met veel geld.

Hoe achterdochtiger een mens is, hoe minder hij zelf te vertrouwen is.
Jean de Boisson

In elk menselijk hart bevinden zich een tijger, een varken, een ezel, en een nachtegaal. Het verschil in karakter is het gevolg van hun ongelijke activiteit.
Ambrose Bierce

Karakter zonder kennis heeft vaker succes dan kennis zonder karakter.
Marcus Tullius Cicero

Mannen die hun tranen de vrije loop laten hebben een nobel karakter.
Homerus

Niet in rijkdom of macht ligt de grootheid van de mensen, maar in karakter en goedheid.
Anne Frank

Ons karakter maakt ons geweten.
Joseph Roux

Uit onze keuzes blijkt wie we werkelijk zijn, Harry, veel meer dan uit onze talenten.
J.K. Rowling

Ware schoonheid zit van binnen.
Een goed karakter is belangrijker dan een mooi uiterlijk.

Wees aardig. Altijd als je een keuze hebt, wees aardig.
Anne Rice

Zachtgekookt eitje.
Zwakke persoonlijkheid.

Zij, die de zee overvaren, veranderen van klimaat maar niet van aard.
Horatius
Latijn: Caelum non animum mutant, qui trans mare currunt.

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.
Iemand die wantrouwig is, zal waarschijnlijk zelf onbetrouwbaar zijn.

Zwaar op de hand zijn.
Een zwaarmoedig karakter hebben. Ernstig zijn.
Verwante trefwoorden

optimisme pessimisme boosheid egoïsme hebzucht gierigheid gewoontes tevredenheid luiheid 

Engelse spreuken

character