Horen

Spreekwoorden en citaten over horen.

Megafoon - Kun je me horen.
Kun je me horen?


Resultaten 1 tot 22 van 22


Alle muziek is volksmuziek. Ik heb nog nooit een paard een liedje horen zingen.
Louis Armstrong

Alles wat we horen is een mening, geen feit. Alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid.
Marcus Aurelius

Als de koekoek zwijgt, dan hoort men de leeuwerik.

Als een boom in een bos omvalt en er is niemand in de buurt om het te horen, maakt het dan geluid?
(auteur onbekend)

Als je eerlijk en open wilt communiceren moet je ook luisteren naar de dingen die je niet wilt horen.
Jan de Bruin

Er zijn vijf zintuigen: horen, zien, zwijgen, ... ehhh.
(auteur onbekend)

Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt.
Peter Drucker

Het maakt alle verschil of je een insect in de slaapkamer hoort of in de tuin.
Robert Lynd

Hij heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt.
Hij heeft er iets over gehoord, maar weet er eigenlijk niets van af.

Hoorde je hoe ik hem fijntjes op zijn gemoed trapte? Dat zal hem te denken geven.
Marten Toonder
Bron: Tom Poes en de geheimzinnige sleutel
Geciteerd: Heer Bommel

Horen, zien en zwijgen.
Je neemt iets wel waar, maar je praat er niet over.

Iemands geluid niet horen.
Niet naar iemand willen luisteren.

Ik kan het gras horen groeien.
Het is erg stil.

In de dichte bladermassa’s, die de bodem bedekken, ritselt en frutselt allerlei eng gedierte. Ook dwalen er, in het holst van de nacht, lichtjes rond en soms hoort men er vreemde geluiden.
Marten Toonder
Bron: De Gezichtenhandel
Over het Donkere Bomen Bos

Laat mij zien Uw gelaat

Laat mij horen Uw stem;

Want Uw stem is zo zoet,

Uw gelaat is zo lief.
Bijbel
Bron: Hooglied 2,14

Men hoort slechts die vragen, waarop men in staat is antwoord te geven.
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Probeer een plekje te vinden waar het zo stil is dat je de aarde om haar as kunt horen draaien.
Wim Kan

Slecht horen is niet altijd onplezierig. Er wordt veel onzin verkocht en een haperend gehoor biedt enige bescherming.
Gerard Kessels
Bron: Dezer dagen

Slechte muziek is wat onze kinderen graag horen. Goede muziek is wat wij als kind graag hoorden.
Quincy Jones

Vroeger, toen kraaiden de hanen nog. Tegenwoordig gapen ze alleen nog maar, zei de dove.
Als iets anders lijkt, dan kan het ook zijn dat je zelf veranderd bent.

Wie slim is, hoort één woord en begrijpt er twee.

Zo stil dat je een speld kunt horen vallen.
Helemaal stil.
Verwante trefwoorden

muziek stilte zingen oren praten luisteren zien geluid doof 

Engelse spreuken

hearing