Handen

Hier is een verzameling spreekwoorden en citaten over handen.

Baby handen
Baby handjes


Resultaten 1 tot 40 van 40


Aan handen en voeten gebonden zijn.
Geen kant op kunnen.

Als de ene hand de andere wast, worden ze beide schoon.
Elkaar helpen of samenwerken geeft voordeel aan allebei.

Als geest en hand niet samengaan, ontstaat er geen kunst.
Leonardo da Vinci

Als je een hand verknalt, ga je toch gewoon een nieuwe halen.
(auteur onbekend)

Als je hem een vinger geeft, neemt hij de hele hand.
Als je iemand helpt of iets geeft, dan wil hij steeds meer hebben.

Beter een handvol bijen dan een korf vol vliegen.

Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.
Je kunt beter genoegen nemen met iets kleins dat zeker is, dan een grote vage belofte.

De dichter had reeds de blik naar binnen geslagen, en de hand fladderend uitgestrekt.
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Over de Markies.

De grootste vervuilers eisen het zuiverste water om hun handen te wassen.
Hugo Olaerts

De hand aan de ploeg slaan.
Hard aan het werk gaan.

De hand in eigen boezem steken.
Je eigen fout inzien.

De hand op de knip houden.
Zuinig of gierig zijn.

De maan met de handen willen grijpen.
Iets onmogelijks willen doen.

De wereld zou er veel beter uitzien als meer mensen de handen eens wat vaker in de mouwen zouden houden.
Midas Dekkers

Een dood kind met een lam handje.
Iets dat helemaal waardeloos is.

Een kinderhand is gauw gevuld.
Tevreden met een kleinigheid.

Elke handbeweging: een gedicht
Elke buiging als een roos die sluit
Henk Westbroek
Bron: Songtekst: Zelfs je naam is mooi.

En de Heer sprak tot Mozes: 'Strek uw hand uit over Egypte, dan zullen de sprinkhanen erop neerstrijken.
Bijbel
Bron: Exodus 10,12
Achtste plaag.

Er is niets bedrieglijker dan een voor de hand liggend feit.
Sir Arthur Conan Doyle
Bron: The Adventures of Sherlock Holmes: The Boscombe Valley Mystery
Geciteerd: Sherlock Holmes
Origineel: There is nothing more deceptive than an obvious fact.

Ergens de handen voor op elkaar krijgen.
Applaus krijgen voor iets.

Geen hand voor ogen zien.
Zich in het donker of in dichte mist bevinden.

Het zijn twee handen op een buik.
Ze begrijpen elkaar helemaal. Ze kunnen goed met elkaar opschieten.

Hij heeft bloed aan zijn handen.
Hij is een moordenaar.

Hij heeft een gat in zijn hand.
Hij kan niet met geld omgaan. Hij geeft zijn geld overal aan uit.

Hij is een hand vol vliegen
Iemand die veel drukte maakt, maar waar je niets aan hebt.

Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist.
Indira Gandhi

Men heeft het geluk zo vast in de hand als een handvol vliegen.
Het geluk is gauw vervlogen.

Men kan geen ijzer met handen breken.
Je kunt niet doen wat onmogelijk is.

Men schildert met het hoofd, niet met de handen.
Michelangelo

Met de hand op het hart.
Eerlijk. Plechtig.

Met de handen in het haar zitten.
Geen oplossing meer weten. Ten einde raad zijn.

Met de hoed in de hand komt men door het ganse land.
Je bereikt meer als je beleefd bent.

Neem uw staf in de hand en sla op het stof op de grond: het zal in heel Egypte in muggen veranderen.
Bijbel
Bron: Exodus 8, 12
Derde plaag.

Op een mooie Pinksterdag
Als 't even kon
Liep ik met m'n dochter aan het handje in het parrekie te kuieren in de
zon.
Leen Jongewaard

Steek je hand niet tussen de schors en de boom
Bemoei je niet met een echtelijke ruzie

Technologische vooruitgang is als een bijl in de handen van een pathologische crimineel.
Albert Einstein
Origineel: Technological progress is like an ax in the hands of a pathological criminal.

Twee linkerhanden hebben.
Onhandig zijn.

Vele handen maken licht werk.
Een grote klus is sneller geklaard als veel mensen meehelpen.

Wanneer heer Olivier zich maar eens ging vertreden in de natuur, … Dan zou ik de handen vrij hebben om me een weinig te ontspannen, en hij zou een betere bloedsomloop krijgen, zodat er twee vliegen in één klap geslagen werden, met uw goedvinden.
Marten Toonder
Bron: De Waarde-Ring
Geciteerd: Joost

Zwaar op de hand zijn.
Een zwaarmoedig karakter hebben. Ernstig zijn.
Verwante trefwoorden

lichaam vingers voeten 

Engelse spreuken

hands