Geschiedenis

Vroeger was alles beter. Dit zijn wat spreekwoorden en citaten over geschiedenis en het verleden.

Geschiedenis
Stonehenge – Geheimzinnig overblijfsel uit het verleden
Resultaten 1 tot 18 van 18


"Dichterlijk," beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: "Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest ..."
Marten Toonder
Bron: De Verdwenen Heer
Geciteerd: De Markies

"Het NU," prevelde de edelman. "Het Nu is het Heden. Maar wat is het Heden? Zo gezegd zo vergleden. Verleden." ... "Vergleden heden is verleden ... "
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Geciteerd: De Markies
Markies de Cantecler maakt een gedicht.

De beste profeet over de toekomst is het verleden.
Lord Byron

De geschiedenis is een hoop leugens waarover iedereen het eens is.
Napoleon Bonaparte

De geschiedenis is het heden, gezien door de toekomst.
Godfried Bomans

De heersende ideeën van een tijd waren altijd de ideeën van de heersende klasse.
Karl Marx

De huidige generatie ontdekt steeds weer opnieuw wat de vorige vergeten is.
Johann Wolfgang von Goethe

Geschiedenis gaat bijna altijd over slechte mensen waarover men later niets dan goed zegt.
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Het beste dat de geschiedenis ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt.
Johann Wolfgang von Goethe

Het verleden is voorbij. Er is enkel vandaag.
(auteur onbekend)

Hij zat mistroostig in de maneschijn naar Bommelstein te kijken terwijl de goede tijden uit het verleden aan zijn geestesoog voorbij trokken.
Marten Toonder
Bron: De Verdwenen Heer
Over heer Bommel (heer Ollie)

In een grijs verleden.
In lang vervlogen tijden.

Je moet niet in het verleden blijven leven, maar je moet het ook niet uitwissen.
(auteur onbekend)

Mijn hele verleden passeert aan mijn geestesoog.
Marten Toonder
Bron: De Pronen
Geciteerd: Heer Bommel

Nu heden, straks verleden, vergleden in de duisternis van de tijd. Iets van niets, de N van het Nu, die in Niets verglijdt.
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Geciteerd: De Markies

Ook vroeger was niet alles zoals het vroeger was.
Herman van Veen

Op een mooie avond heet de toekomst verleden tijd. Dan draait men zich om en kijkt men terug op zijn jeugd.
Louise Aragon

Toen ik langs het tuinpad van m'n vader
de hoge bomen nog zag staan.
Ik was een kind, hoe kon ik weten
dat dat voorgoed voorbij zou gaan.
Wim Sonneveld
Verwante trefwoorden

toekomst verleden nieuws 

Engelse spreuken

history