Feminisme

Een verzameling spreekwoorden en citaten over feminisme en emancipatie.

Metoo - Me too
Feminisme – Tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Resultaten 1 tot 27 van 27


Aan mannen wordt geleerd zich te verontschuldigen als ze zwak zijn, aan vrouwen als ze sterk zijn.
Lois Wyse

Als de vrouwen nu eens niet de fout maakten om betere mannen te willen zijn.
Günter Grass

Als een meisje nee zegt, bedoelt ze nee.
Actiegroep "Vrouwen tegen sexueel geweld"
Opvoeding voor mannen.

Als er vermakelijkheidsbelasting op het feminisme werd geheven, waren we van al onze economische problemen af.
Gerrit Komrij

Baas in eigen buik.
Actiegroep "Dolle Mina"

De grootste fout van vrouwen is, aan de mannen gelijk te willen zijn.
Joseph de Maistre

De mannen kennende, geef ik de vrouwen altijd gelijk.
José Cabanis

Een man zonder vrouw is als een paard zonder teugels.
Een man moet vaak door zijn vrouw bijgestuurd worden.

Een rebelse meid is een parel in de klassenstrijd.
Dolle Mina

Een samenleving heeft geen kans van slagen als haar vrouwen ongeschoold zijn.
Khaled Hosseini

Een vrouw die een opleiding wordt ontzegd, wordt gelijkheid ontzegd.
Barack Obama

Een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets.
Irina Dunn

Emancipatie: hij is lekker in bed maar koken kan hij niet.
Kees van Kooten

Er zit een kant aan het feminisme die ik erg leuk vind: de beetje malle kant.
Renate Rubinstein

Feminisme begint heel klein maar wordt uiteindelijk een wereldbeeld dat de hiërarchie in zijn geheel ter discussie stelt.
Gloria Steinem

Feminisme heeft geen betrekking op een groep mensen die het wenst te bevoordelen, maar op een onrechtvaardigheid die het wenst te elimineren.
Janet Radcliffe Richards

Gelijkheid is het resultaat van menselijke organisatie. We worden niet als gelijken geboren.
Hannah Arendt

Het feminisme is de godsdienst van onze tijd.
Renate Rubinstein

Ik heb nog nooit gehoord dat een man advies vraagt hoe hij het huwelijk en een carrière kan combineren.
Gloria Steinem

In onze maatschappij is contraceptie iets waarover mannen morele en wettelijke regels maken, die dan door vrouwen moeten toegepast worden.
Marijke van Hemeldonck

Liederen en spreekwoorden hebben het allemaal over de vrouwelijke wispelturigheid, maar ze zijn allemaal geschreven door mannen.
Jane Austen

Of zij gefeminiseerd is? Helemaal! Zij rookt sigaren en zij is kaal.
Van Kooten en De Bie

Vrijheid, gelijkheid en zusterschap.
(auteur onbekend)

Vrouwen hebben niet genoeg verstand om optimaal te profiteren van het feminisme.
Herman Brusselmans

Wat maakt gy van onze dochters, o zeden! Gy dwingt ze tot liegen en huichelen. Ze mogen niet weten wat zy weten, niet voelen wat ze voelen, niet begeren wat zy begeren, niet wezen wat ze zyn.
Multatuli

We vinden nog steeds een man met macht een geboren leider en een vrouw met macht iemand met een afwijking.
Margaret Atwood

Zolang de meeste feministen vrouwen zijn zijn we er nog niet. Misschien hebben we een mannenquoate nodig.
(auteur onbekend)
Verwante trefwoorden

vrouwen moeders humanisme verschil meisjes gelijkheid rechten 

Engelse spreuken

feminism