Cultuur

Cultuur happen? Dat kan met deze verzameling spreekwoorden en citaten over cultuur.

Cultuur in Nederland
De Nederlandse cultuur te koop.
Resultaten 1 tot 20 van 20


's Lands wijs, 's lands eer.
Iedere cultuur heeft zijn eigen gewoonten,

Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.
Confucius

Als iets onderdeel van een cultuur is, wil dat nog niet zeggen dat het ook goed is.
Jan de Bruin

Beschaving zal pas volwassen worden als ze diversiteit van karakter en ideeën leert te waarderen.
Arthur C. Clarke

Cultuur heeft de neiging te beweren dat het alleen datgene verbiedt wat onnatuurlijk is. Maar vanuit biologisch perspectief is niets onnatuurlijk. Wat mogelijk is, is per definitie ook natuurlijk. Een echt onnatuurlijk gedrag, dat ingaat tegen de natuurwetten, kan gewoon niet bestaan, dus het zou geen verbod nodig hebben.
Yuval Noah Harari

Cultuur is alles wat je niet hoeft te doen.
Brian Eno

Cultuur is de levensstijl van een samenleving.
Pieter Jan Bouman

Cultuur is de mate waarin de mens zichzelf verhindert te doen waarin zijn lagere ik eigenlijk zin heeft.
Simon Carmiggelt

Cultuur is één ding en vernis een ander.
Ralph Waldo Emerson

Cultuur is ongeveer alles wat wij wel, en de apen niet doen.
Lord Raglan

De cultuur kan niet in stand gehouden worden, wanneer allerlei bedenkelijk volk onze beschaving verdunt. Fi donc. Over de grens met ze, dat is mijn idee.
Marten Toonder
Bron: De Pronen
Geciteerd: Markies De Canteclaer

De cultuur van een land woont in het hart en in de ziel van de mensen.
Mahatma Gandhi

De oorlog is de winterslaap voor de cultuur.
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Een mens moet juist voldoende cultuur hebben om de cultuur met wantrouwen te bezien.
Samuel Butler

Er kan van cultuur pas sprake zijn als er een minimum aan materiele welstand is. Geen bloem zonder wortels.
Godfried Bomans

Het nomadenleven, dat de laagste sport vormt op de ladder der beschaving, vinden we tegenwoordig op de hoogste terug; namelijk in de vorm van het algemeen verbreide toeristenleven. Het eerste wordt uit schaarste, het tweede uit verveling geboren.
Arthur Schopenhauer

Ook de wetenschapper is een kind van zijn tijd en zijn cultuur.
Konrad Lorenz

Taal is de uitdrukking van cultuur. Zonder goed onderhoud van de taal verschraalt het denken.
Hella S. Haasse

Van nature zijn we broeders, door de opvoeding worden we vreemden.
Confucius

Wat maakt gy van onze dochters, o zeden! Gy dwingt ze tot liegen en huichelen. Ze mogen niet weten wat zy weten, niet voelen wat ze voelen, niet begeren wat zy begeren, niet wezen wat ze zyn.
Multatuli
Verwante trefwoorden

boeken reizen muziek mens vakantie beschaving dichters maatschappij volk diversiteit 

Engelse spreuken

culture