Bommel

Een grote verzameling citaten uit de Bommel boeken van Marten Toonder

Bommel boek
De toorn van een heer
Resultaten 1 tot 50 van 229


"Dag, jonge vriend," sprak hij met doffe stem. "Het is mooi van je, dat je me eens komt opzoeken in mijn eenzaamheid waarin de dagen zich aaneenrijgen als de kralen van een vermolmd snoer, als je begrijpt wat ik bedoel."
Marten Toonder
Bron: De Waarde-Ring
Geciteerd: Heer Bommel

"De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend," prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.
Marten Toonder
Bron: De Verdwenen Heer
Geciteerd: De Markies

"Deugniet?" herhaalde hij met krassende stem. "Ik ben een magister in de zwarte kunsten, bedreven in de wetenschappen van Zazel en Iod. …"
Marten Toonder
Bron: De Waarde-Ring
Geciteerd: Hocus Pas

"Dichterlijk," beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: "Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest ..."
Marten Toonder
Bron: De Verdwenen Heer
Geciteerd: De Markies

"Fi donc!" prevelde hij. "Welk een schouwspel! Hoe nu, Bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen?"
Marten Toonder
Bron: De Gezichtenhandel
Geciteerd: De Markies

"Heel smakelijk," sprak hij, aandachtig kauwend. "Erg lekker, werkelijk! De manier van opdienen is niet verfijnd, maar men moet wat door de vingers zien bij deze eenvoudige lieden."
Marten Toonder
Bron: De Waarde-Ring
Geciteerd: Heer Bommel

"Het is toch mooi verdeeld in de wereld," sprak heer Ollie tevreden. "Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?"
"Hm," zei Tom Poes. "Leest u wel eens een krant of zo?"
Marten Toonder
Bron: De Geweldige Wiswassen
Geciteerd: Heer Bommel en Tom Poes
Een kapel is een vlinder.

"Het is vleselijk!" klaagde hij met vochtige stem. "’t Leven van 'en knutselaal is al moeielijk genoejg… en dan nojg uijtgelachen wojden ook!"
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Geciteerd: Heer Bommel

"Het NU," prevelde de edelman. "Het Nu is het Heden. Maar wat is het Heden? Zo gezegd zo vergleden. Verleden." ... "Vergleden heden is verleden ... "
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Geciteerd: De Markies
Markies de Cantecler maakt een gedicht.

"Knaapje zag een roosje staan," … "Roosje op de heide, tumtumta…" … "Snel is hij er heen gegaan, tralala!"
Marten Toonder
Bron: De Trullenhoedster
Geciteerd: Joost
Dit wordt gezongen door Joost.

"Parbleu!" prevelde de markies. "Dat komt van zijn streken. De snaak is tot de bedelstaf vervallen."
Marten Toonder
Bron: De Gezichtenhandel
Geciteerd: De Markies

"Parbleu!" prevelde hij, terwijl hij zich herstelde en zijn lorgnon richtte. "Dat was eh… Bommel, in een spekslagersmobiel! Fi donc; van kwaad tot erger! …"
Marten Toonder
Bron: De Verdwenen Heer
Geciteerd: De Markies

"Parbleu," sprak hij "Als dat eh… Bommel niet is! Ge praat naar ge verstand hebt, amice! …"
Marten Toonder
Bron: De Grijze Kunsten
Geciteerd: De Markies

"Parbleu," zei de markies, een wenkbrauw optrekkend. "Uw vertoog is stuitend, amice! …" … "Ge voelt wel, dat een Cantecler de Barneveldt niet de dupe kan worden van erfelijke belasting onder het grauw. … spaar me uw geruchten."
Marten Toonder
Bron: De Verdwenen Heer
Geciteerd: De Markies

"Pfff," sprak heer Ollie moeilijk. "Ik voel me niet zo goed. Mijn innerlijk wordt verscheurd. Door gevoelens bedoel ik. Ik ben bang, dat de kwade dampen me op de lever geslagen zijn…"
Marten Toonder
Bron: De Waarde-Ring
Geciteerd: Heer Bommel

"Sta daar niet te mekkeren!" snauwde Super. "Gebruik je denkerwt, sukkel! Hoe kan een diender tien miljoen pietermannen in orde vinden? …"
Marten Toonder
Bron: De Waarde-Ring
Geciteerd: Super

"Wat bliksem," prevelde hij "daar is me de bolle vleeskop weer door de fijne trilling gebroken!"
Marten Toonder
Bron: De Gezichtenhandel
Geciteerd: Terpen Tijn

'Fi donc,' prevelde hij, 'de aarde wordt steeds platter. Een schijf, bewoond door rapalje en botteriken. Het is affreus.'
Marten Toonder
Bron: Tom Poes en de grootdoener
Geciteerd: Markies

Ach, als heer twijfelt men wel eens, en dat maakt zwak…
Marten Toonder
Bron: De Kwinkslagen
Geciteerd: Heer Bommel

Ach, een heer weet zelf niet waartoe hij in zijn toorn in staat is.
Marten Toonder
Bron: De Geweldige Wiswassen
Geciteerd: Heer Bommel

Ach, … véél is niet mooi of lekker, en groot is helemaal niet prachtig. Leer dat van een oudere en wijzere, die door het leven gelouterd is!
Marten Toonder
Bron: De Waarde-Ring
Geciteerd: Heer Bommel

Aha … Die vlieg! ik heb heel wat prikken gehad, en het was wel een nuttig insekt, nu ik erover nadenk.
Marten Toonder
Bron: De Verdwenen Heer
Geciteerd: Heer Bommel
Heer Bommel over de wurrel (een insect)

Al te lang is deze stakker kwalijk bejegend door ongemanierde gasten. Ik zal hem bewijzen, dat er nog ruimdenkende heren bestaan.
Marten Toonder
Bron: De Gezichtenhandel
Geciteerd: Heer Bommel

Alles is mogelijk, behalve wanneer het niet mogelijk is.
Marten Toonder
Bron: De Kwinkslagen
Geciteerd: Chauffeur

Alles is zo groot als men gelooft, … De echte ruimte zit in je hoofd…
Marten Toonder
Bron: De Kwinkslagen
Geciteerd: Grijsaard

Alles moet anders worden; zoals het vroeger was.
Marten Toonder
Bron: De Doorluchtigheid
Geciteerd: Heer Bommel

Als het binnen de wet is, mogen we u onschadelijk maken, … Schieten is oogluikend toegestaan.
Marten Toonder
Bron: De Geweldige Wiswassen
Geciteerd: De heren Zoch en Ugh

Als je voor je ideaal werkt is er geen plaats voor gevoelens.
Marten Toonder
Bron: De Geweldige Wiswassen
Geciteerd: Ugh Zababel

Als mijn goede vader dit had meegemaakt, zou hij zijn graf omdraaien.
Marten Toonder
Bron: De zelfkant

Als oudere en wijzere heb ik de verantwoordelijkheid voor onwijzeren, zeg nu zelf.
Marten Toonder
Bron: De Pronen
Geciteerd: Heer Bommel

Altijd in de weer; als het niet met het lichaam is, dan is het wel met de geest.
Marten Toonder
Bron: De Mobbeweging
Geciteerd: Heer Bommel

Blijf er af! … Jij bent de overheid. En door overheidsbemoeiing wordt ieder particulier initiatief vernietigd! Gedood! Gruwel op je pad!
Marten Toonder
Bron: De Dropslaven
Geciteerd: Grijsaard

Chinasalpeter? ... Dat is ener ongehoorder domkopperij!
Marten Toonder
Bron: De Geweldige Wiswassen
Geciteerd: Professor Prlwytzkofsky

Daar heb ik u, als ik zo vrijmoedig mag wezen. Mee-eters en dauwwormen kunnen maar al te gemakkelijk op het hoofd slaan.
Marten Toonder
Bron: De Pronen
Geciteerd: Joost

Daar steekt een grofstoffelijk bouwsel als een puist uit de lijkwade die de materie bedekt. Niet gek. En kijk eens aan. Daar barsten een paar vleeslichamen uit de eh... dinges!
Marten Toonder
Geciteerd: Terpen Tijn

Daar waar de grauwen stinken, ...
Daar vlieden de kwinken.
Marten Toonder
Bron: De Kwinkslagen
Geciteerd: De Markies

Daar! ... Een vastgeplakte vibratie van de watertrilling. Een greep uit de eeuwigheid. Het NU, vat je makker?
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Geciteerd: Terpen Tijn

Dat is de platste burgermanskop die ik ooit gezien heb!
Marten Toonder
Bron: De Gezichtenhandel
Geciteerd: Terpen Tijn

Dat is een grote eh ... dinges, als u begrijpt wat ik bedoel.
Marten Toonder
Bron: De Grijze Kunsten
Geciteerd: Heer Bommel

Dat is ja ener domzinnige opbemerking!
Marten Toonder
Bron: De Trullenhoedster
Geciteerd: Professor Prlwytzkofsky

Dat schilderij is modern kladwerk. Zoiets kan ik toch niet in mijn smaakvolle antieke huis hangen, zeg nu zelf!
Marten Toonder
Bron: Het Booroog
Geciteerd: Heer Bommel

Dat zit daar maar. Dat wentelt zich in overdaad en zwelgt in aardse genoegens. Braspartijen en geslomp!
Marten Toonder
Bron: De Giegelgak
Geciteerd: Een grijsaard

De bomen druilen met hun takkenkantwerk,
Zij wenen hemelwater uit het sombere zwerk.
Marten Toonder
Bron: De Verdwenen Heer
Geciteerd: De Markies

De bouwvallige hut die hun onderdak bood, lekte aan alle kanten zodat de wind en de regen er vrij spel hadden. Ook nestelde er heel wat ongedierte zoals ratten, torren en padden; maar dat vond het vrouwtje niet zo erg.
Marten Toonder
Bron: De Trullenhoedster

De cultuur kan niet in stand gehouden worden, wanneer allerlei bedenkelijk volk onze beschaving verdunt. Fi donc. Over de grens met ze, dat is mijn idee.
Marten Toonder
Bron: De Pronen
Geciteerd: Markies De Canteclaer

De dichter had reeds de blik naar binnen geslagen, en de hand fladderend uitgestrekt.
Marten Toonder
Bron: De Viridiaandinges
Over de Markies.

De eetlust is me vergaan, … Jouw galligheid slaat me op de maag.
Marten Toonder
Bron: De Grijze Kunsten
Geciteerd: Heer Bommel

De kunst wordt altijd aan de zolen gelapt, makker.
Marten Toonder
Bron: De Gezichtenhandel
Geciteerd: Terpen Tijn

De meeste denksels rammelen als klapperlook.
Marten Toonder
Bron: De antiloog
Geciteerd: Kwetal

De moeilijkheden zullen hem op het zenuwwater geslagen zijn, met uw permissie. Het is héél betreurenswaardig.
Marten Toonder
Bron: De Pronen
Geciteerd: Joost
Joost over de burgemeester.


 Volgende 50Verwante trefwoorden

boeken lezen