Spreekwoorden en Citaten

Zoogdieren

Dit is een verzameling spreekwoorden, gezegdes en citaten over zoogdieren.

Er zijn aparte verzamelingen over andere dieren zoals slangen, insecten, spinnen, vogels, etc.… zij was beeldschoon en sierlijk waren hare bewegingen. Het licht speelde door heur haren en haar stem deed denken aan het koeren van een duif. Als een gazelle overschreed ze de drempel van de poort …

De Trullenhoedster
Marten Toonder
Markies de Cantecler over een dame


Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Als de ouders er niet zijn, doen de kinderen wat ze zelf willen.


Als een vlo geld heeft, koopt zij haar eigen hond

Gezegde uit Jamaica


Als er één schaap over de dam is, volgen er meer.

(Voorbeelden worden gevolgd.)


Als het kalf verdronken is, dempt men de put.

(Men neemt vaak pas maatregelen als het te laat is.)


Als je 's morgens met de kippen opstaat, overdag werkt als een paard en 's avonds zo moe bent als een hond dan is de kans groot dat je een ezel bent.

?


Als olifanten vechten is het het gras dat lijdt.

Kenya


Blaffende honden bijten niet.

Iemand kan heel bedreigend en boos doen, maar valt daarna vaak mee.


Boeren en varkens worden knorrend vet.


Dat is een mooie bruinvis, zei de jongen, en zag een vlo in een emmer water zwemmen

Apologisch spreekwoord


De berg heeft een muis gebaard.

(Van grote beloften is bijna niets terecht gekomen.)


De ene hond verwijt de andere dat hij vlooien heeft.

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.


De ene hond verwijt den anderen zijn vlooien


De gebeten hond zijn.

Overal de schuld van krijgen.


De hond in de pot vinden.

Te laat thuiskomen als het eten al op is.


De honden lusten er geen brood van.

Dat is schandalig.


De kat de bel aanbinden.

Een onplezierig klusje doen.


De kat op het spek binden.

Iemand in verleiding brengen.


De kat uit de boom kijken

Een afwachtende houding aannemen


De koe is vergeten dat zij kalf geweest is.

Ouderen vergeten vaak hoe ze als kind waren


De koe van de pastoor eet iedere dag mals gras.

(wie trouw is aan machtige mensen, heeft een goedleven.)


De paarden achter de wagen spannen.

Averechts te werk gaan.


De paarden die de haver verdienen krijgen ze niet.

De harde werker krijgt niet altijd de verdiende beloning.


Deze vier zijn de kleinste op aarde, doch zijn bovenmate wijs: de mieren zijn een volk zonder kracht, toch bereiden zij hun spijs in de zomer; de klipdassen zijn een machteloos volk, toch maken zij hun woning in de rots; de sprinkhanen hebben geen koning, toch trekken zij gezamenlijk in goede orde op; de hagedis kan men met de hand grijpen, toch is zij in des konings paleizen.

Bijbel: citaat uit Spreuken 30: 24 t/m 28 De strekking is dat ook de kleinen op aarde grote dingen kunnen bereiken.


Die met honden te bed gaat, staat met vlooien op


Dochters, tot hun 16e zeuren ze om een paard en op hun 17e komen ze thuis met een ezel.

?


Eén ezel overbalkt wel tien nachtegalen.


Een dood paard aan een boom binden.

Overdreven voorzichtig zijn.


Een ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen.


Een grijze muis zijn.

(Onopvallend zijn.)


Een hond bij de slager, een rechter bij de nonnen en een haan bij de molenaar komen niets te kort.


Een hond in een hok blaft tegen zijn vlooien een jachthond voelt die niet


Een kat in de zak kopen.

Een miskoop doen.


Een man zonder vrouw is als een paard zonder teugels.

Een man moet vaak door zijn vrouw bijgestuurd worden.


Een vlo kan een leeuw meer lastig vallen dan een leeuw een vlo

Afrikaans spreekwoord


Een vogel voor de kat.

Iemand of iets dat niet meer gered kan worden.


Er is anderhalve man en een paardenkop.

Er zijn weinig bezoekers.


Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.

Iemand waar je voorzichtig mee om moet gaan.


Het is een dappere vlo die zijn ontbijt durft eten op de lip van een leeuw.

William Shakespeare


Het paard achter de wagen spannen.

Averechts te werk gaan.


Het zijn niet de vlooien van de hond die de katten doen miauwen.

Chinees spreekwoord


Hij is het zwarte schaap van de familie.

(Hij staat buiten de familie vanwege zijn slechte gedrag.)


Hij is van de brouwer zijn hond gebeten.

Hij is een bierdrinker.


Hij is zo ziek als een hond.

Hij is erg ziek.


Hoe meer haren de hond, des te meer vlooien


Hoe ruiger de hond, des te meer vlooien


Je moet geen slapende honden wakker maken.

Je kunt beter niet praten over problemen als iemand anders er nog niet over begonnen is.


Kwade honden bijten elkaar niet.

Slechte mensen helpen elkaar.


Leven als kat en hond.

Altijd ruzie maken.


Man en paard noemen.

Zich duidelijk uitdrukken.


Men heeft opgemerkt dat van alle dieren de vrouwen, de vliegen en de katten de meeste tijd aan hun toilet besteden.

Charles Nodier


Men moet de ploeg niet voor de paarden spannen.

Averechts te werk gaan.


Men moet een gegeven paard niet in de bek kijken.

Als je iets kado krijgt, moet je niet te kritisch zijn


Mijn goed, vaal paard is in de nacht verdwenen en de maan is dun en oud. Rook en zwavel op mijn pad.

Hocus Pas
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


Mindert het meelvat, dan meerdert het varken.


Op de magerste paarden vallen de meeste vliegen aan.

Arme mensen worden het meest uitgebuit.


Praw! … de huidespigmentering duidt op een lichtschuwes wezen en wijst in der richting der keldertjesdieren.

Professor Prlwytzkofsky
De Trullenhoedster
Marten Toonder


Reageren als een stier op een rode lap.

Heftig reageren.


Sommige families bestaan vrijwel uitsluitend uit zwarte schapen.

Jean de Boisson


Van achter de koeien komen.

Van boerenafkomst zijn.


Varkens, bijen en vrouwen kunnen niet veranderd worden.

Engels spreekwoord
Varkens zijn zeer hardnekkig, bijen volgen hun instinct en vrouwen ….


Veel honden zijn der hazen dood.

Voor een overmacht moet men wel bezwijken.


Verdwijnt de boer van de akker dan worden hond en jager wakker.


Voor de slak en de haas is het op dezelfde dag nieuwjaar.

Chinees spreekwoord


Voor een muis is een kat een leeuw.


Wie met honden omgaat, krijgt vlooien.

Wie met slecht gezelschap omgaat, wordt zelf ook slecht.


Wie met honden slaapt, zal met vlooien opstaan.

John Florio


Zelfs de leeuw moet zich tegen vliegen weren.

Duits spreekwoord


Zelfs een goede hond heeft vlooien

Russisch spreekwoord


Zo arm als een kerkmuis.

Erg arm.


Zo arm als een kerkrat.

Erg arm.


Zo dom als het achtereind van een varken.


Zo lustig zijn als een vogeltje dat koe heet.

Erg loom zijn.


Voor engelstalige spreekwoorden en citaten over zoogdieren, zie: mammals.