Spreekwoorden en Citaten

Vogels

Spreekwoorden en citaten over vogels.’t Dunkt elke uil, dat zijn jong een valke is.

Ouders denken het beste van hun eigen kinderen.


’t is beter met de uil gezeten dan met de valk gevlogen.


’t Is een slechte vogel die zijn eigen nest bevuild.


Aan de veren kent men de vogel.

Aan het uiterlijk kun je zien hoe iemand is.


Als de hemel valt, zijn alle mussen dood.


Als de koekoek zwijgt, dan hoort men de leeuwerik.


Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen.


Als een kip zonder kop.

Zonder verstand.


Als je 's morgens met de kippen opstaat, overdag werkt als een paard en 's avonds zo moe bent als een hond dan is de kans groot dat je een ezel bent.

?


Als je wilt dat je kippen eieren leggen dan moet je het kakelen verdragen.


Als vinken helder slaan, is ’t mooie weer gedaan.

Een weerspreuk.


Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht.


Beter tien vogels in de lucht, dan één in de hand.

Variant op: Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht.


Bij gebrek aan tarwe nestelt de leeuwerik in de haver.


Blauwe duiven, blauwe jongen.


Blij zijn met een dode mus.

Tevreden zijn met niets.


Daar kraait geen haan naar.


Dat dank je de koekoek.


Dat is een vreemde eend in de bijt.

Een vreemdeling die er niet bij hoort.


Dat is struisvogelpolitiek.

Vergelijk: De kop in het zand steken.


Dat was zijn zwanenzang.


De haan is de baas, als de hen niet thuis is.

(De man is de baas van het gezin, maar het is de vrouw die het voor het zeggen heeft.)


De hoofdvogel schieten.

De hoofdprijs winnen.


De kip met de gouden eieren slachten.

Voor een gering korte termijn voordeel wordt een groot voordeel voor de lange termijn opgeofferd.


De koekoek en de sijs, hebben niet de zelfde wijs.


De mussen vallen dood van het dak.

Het is erg heet.


De nevels kronkelden geluidloos om de verzilte bomen waaraan zwammossen hingen te druipen, en in de verte kraste een kraai.

De Pronen
Marten Toonder
Beschrijving van een landschap.


De rode haan op het dak zetten.

Brand stichten.


De vlieg wil vogel zijn.


De vogel is gevlogen.

De dader is alweer weg.


De vogel over het net laten vliegen.

Een goede kans niet aangrijpen.


Eén ezel overbalkt wel tien nachtegalen.


Een adelaar vangt geen vliegen

Een groot of edel mens strijdt niet tegen onbeduidende personen.


Een arend vangt geen vliegen.

Iemand van formaat houdt zich niet bezig met beuzelarijen


Eén bonte kraai maakt nog geen winter.


Een dichter is een nachtegaal die in de duisternis zit en zingt om zijn eigen eenzaamheid op te vrolijken met zoete klanken.

Percy Bysshe Shelley


Een duif, ontkomen aan des valken grof geweld! …
De wiek besmeurd, het oog gekweld…

De Markies
De Trullenhoedster
Marten Toonder


Een gladde vogel.

Iemand die zich op slinkse wijze overal uit weet te redden.


Een hond bij de slager, een rechter bij de nonnen en een haan bij de molenaar komen niets te kort.


Een pechvogel.

Iemand die steeds tegenslag heeft.


Een slimme vogel.

Iemand die slim of handig is.


Een taling uitzenden om een eendvogel te vangen.

Iets kleins opofferen om iets groots terug te krijgen.


Een uilskuiken.


Een vaak herhaalde kwartelslag, voorspelt de boer een droge dag.


Een vlieg wil ook vogel zijn.

Zich boven zijn stand verheffen.


Een vliegende kraai vangt altijd wat.

Als je er maar op uit gaat dan vind je altijd wel iets wat goed voor je is.


Een vliegende kraai vangt meer dan een zittende.

(Actieve mensen bereiken meer.)


Een vliegende vogel vindt altijd wat.

Als je er maar op uit gaat dan vind je altijd wel iets wat goed voor je is.


Een vogel kent men aan zijn veren.

Hoe iemand eruit ziet laat al zien hoe zijn karakter is.


Een vogel voor de kat.

Iemand of iets dat niet meer gered kan worden.


Een vogel zingt zowel van armoede als van weelde.

Niet alleen rijke mensen, maar ook arme mensen zijn gelukkig.


Een witte raaf.

(Een zeldzaamheid.)


Eén zwaluw maakt nog geen zomer.


Elk meent zijn uil een valk te zijn.

Ouders zijn trots op hun eigen kinderen.


Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.

Ieder laat zich uit op een manier die door zijn eigen aard of opvattingen bepaald is.


Elke koekoek roept z’n eigen naam.


Er als de kippen bij zijn.

Er vroeg bij zijn.


Er verstand van hebben als een kraai van een zaterdag.

Er geen verstand van hebben.


Er was geen kip.

Er was niemand.


God spijst de vogels, maar ze moeten er om vliegen.

Je moet werken om jezelf te kunnen onderhouden.


Herken je de zang, dan ken je de vogel.


Het bier is niet voor de ganzen gebrouwen.

Drink het bier snel voordat het verschraalt.


Het ei wil wijzer zijn dan de kip.

Kinderen denken het beter te weten dan hun ouders.


Het is een slechte vogel, die zijn eigen nest bevuilt.

(Men moet anderen geen slechte dingen over de eigen familie vertellen.)


Het kuiken wil wijzer zijn dan de kip.

Kinderen denken het vaak beter te weten dan ouderen.


Het zijn vogels van enerlei veren.

Ze zijn hetzelfde.


Hij slaat door als een blinde vink.


Hij weet er net zo veel van als de kraai van zaterdag.


Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

?


Iemand napapegaaien.

Iemand napraten.


Iemand vogelvrij verklaren.


In mei leggen alle vogels een ei, behalve de kwartel en de griet die leggen in de maand mei niet.


In mei leggen alle vogels een ei.

In mei begint het broedseizoen.


Kind noch kraai hebben.

(Geen kinderen of andere familieleden hebben.)


Kip, ik heb je.

Ziezo, dat is gelukt.


Kleine vogels, kleine nesten.

Bescheiden mensen zijn met weinig tevreden.


Loop naar de koekoek.


Lopen als een kieviet.

Heel snel lopen.


Maar één ding ontbreekt ons om gelukkig te zijn als de vogels: tijd.

Else Lasker-Schüler


Meeuwen op het land, onweer aan het strand.

Een weerspreuk.


Men kan beter een jong meikever zijn dan een oude paradijsvogel.

Mark Twain


Men vindt geen molenaarshaan of hij at gestolen koren.

Ieder is een dief in zijn eigen beroep.


Met de kippen op stok gaan.

Vroeg naar bed gaan.


Mi na kakalaka mi no ab leti na fowru mofo (Een kakkerlak heeft geen rechten in de bek van een vogel)

Surinaams
Ik ben de zondebok. Het zwarte schaap. etc. 


Onder iemands duiven schieten.


Op het vinkentouw zitten.


Redeneren als een kip zonder kop.

Dom redeneren


Schijten als een reiger.


Sint-Ambroos, patroon van bijen en van spreeuwen, houdt van waaien en van sneeuwen.


Spinnenkoppen zijn nog geen struisvogels, al hebben ze lange poten


Spreeuwen eten wel kersen, maar de bomen poten ze niet.


Spreeuwen eten wel kersen, maar planten geen bomen.


Spreeuwen willen wel kersen eten, maar geen bomen planten

Sommige mensen willen profiteren van het werk dat door anderen is gedaan


Tijd is een zwarte vogel gevangen in een rood glas wijn.

Ben Cami


Twee kraaien pikken elkaar de ogen niet uit.


Van een kale kip kun je niet plukken, maar je kunt hem wel een poot uitdraaien.

?


Van een kale kip kun je niet plukken.

Er valt niets te halen bij iemand die niets heeft.


Vliegt de zwaluw hoog, dan blijft het weer mooi en droog.

Een weerspreuk.


Vogels van diverse pluimage.

Personen met een verschillende achtergrond.


Vogeltjes die vroeg zingen zijn voor de poes.


Voor het kraaien van de haan.

Vroeg in de morgen.


Wanneer de nachtegalen stoppen met zingen, Beginnen de krekels te sjirpen.

Marie von Ebner- Eschenbach


Wat baten kaars en bril, als de uil niet zienen wil.


Zij zingt als een lijster.

Ze kan mooi zingen.


Zij zingt als een nachtegaal.

Ze zingt mooi.


Zingen als een lijster.

Mooi zingen.


Zo doof als een kwartel.

Stokdoof.


Zo fris als een hoentje.

Erg jong of heel erg fit of gezond zijn.


Zo geel als een kanarie.

(Erg geel.)


Zo lustig zijn als een vogeltje dat koe heet.

Erg loom zijn.


Zo trots als een pauw.

Erg trots.


Zo vrij als een vogel in de lucht.

Je kunt doen en laten wat je wilt.


Zwaluwen in het dak, guldens op zak.

Zwaluwen brengen geluk.


… ik heb ontdekt, dat het wel gekleed is om vogels gade te slaan.

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


Voor engelstalige spreekwoorden over vogels, zie: birds.