Taal

Zeg het met bloemen of zeg het met woorden. Hier is een verzameling spreekwoorden en citaten over taal.

Imagine one language
Imagine all the people sharing one language
By Adam Zivner [GFDL or CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons


 

Resultaten 1 tot 23 van 23

Alle mensen lachen in dezelfde taal.


De enige echte taal in deze wereld is een kus.

Alfred de Musset

De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld.

Ludwig Wittgenstein

De taal is de mensen gegeven om zijn gedachten te verbergen.

Molière

De Vlaamse taal is wonder zoet, voor die haar geen geweld aandoet.

Guido Gezelle

Een taal radbraken.

Een taal gebrekkig spreken.

Engels is de gemakkelijkste taal om slecht te spreken.

George Bernard Shaw

Het enige moment waarop je echt communicatie hebt is als twee mensen de taal even goed of even slecht spreken.

Margaret Mead

Het verschil tussen een Nederlander en een Vlaming is, dat ze dezelfde taal spreken.

Godfried Bomans

Het wezen van een taal ziet men het duidelijkst in onvertaalbare uitdrukkingen.

Marie von Ebner-Eschenbach

Ik ben absoluut tegen de puurheid van de taal. Als het iets wezenlijks meebrengt, moet je anglicismen, germanismen en gallicismen meteen cultiveren. Ik geloof niet in het uitgedunde, dat men voorhoudt als het enige Nederlands, ik irriteer me aan de Nederlandse overheersing.

Hugo Claus

Ik kleine slaaf van poëzie en taal, mij was ter borst de eerste melk al schraal.

Gerard den Brabander

In alle talen zwijgen.

Niets zeggen.

Kleuren spreken alle talen.

Joseph Addison

Muziek is de enige taal waarin je niet iets gemeens of sarcastisch kan zeggen.

John Erskine

Nauwkeurig bekeken is alle wijsbegeerte slechts het gewone mensenverstand in onduidelijke taal.

Johann Wolfgang von Goethe

Overwogen taalgebruik verrijkt het leven.

Drs P

Soms moet ik mijn gevoelens voor mezelf gehouden, omdat ik geen taal kon vinden om ze te beschrijven.

Jane Austen

Spreek verstandige taal tegen een gek en hij verklaart u voor gek.

Euripides

Spreken is zilver, zwijgen is goud.


Taal is als wijn op de lippen.

Virginia Woolf

Taal is zuurstof.

Drs. P.

Wie een taal spreekt die zijn moedertaal niet is, die wordt naar beneden gedrukt, onherroepelijk. Waarom hebben gekoloniseerde volkeren zoals negers, indianen, enz. de reputatie gekregen dat ze zo kinderlijk zijn? Omdat zij gedwongen waren tegen hun meesters talen te spreken die zij niet goed kenden.

Nooit meer slapen
Willem Frederik Hermans


Resultaten 1 tot 23 van 23

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *