Spreekwoorden en Citaten

Reptielen

Een verzameling spreekwoorden, gezegdes en citaten over reptielen, zoals slangen, schildpadden en krokodillen.Adam's eerste huisdier na de zondeval was een slang.

Franz Kafka


Als door een adder gebeten zijn.

Ergens fel op reageren.


Daar schuilt een slang onder het loof.

Het lijkt mooi, maar pas op voor verborgen problemen.


De bij en de slang zuigen vaak honing uit één en dezelfde bloem.

Metastasio


De schildpad heeft geen haar, maar roept toch het wijfje om haar te luizen


Deze vier zijn de kleinste op aarde, doch zijn bovenmate wijs: de mieren zijn een volk zonder kracht, toch bereiden zij hun spijs in de zomer; de klipdassen zijn een machteloos volk, toch maken zij hun woning in de rots; de sprinkhanen hebben geen koning, toch trekken zij gezamenlijk in goede orde op; de hagedis kan men met de hand grijpen, toch is zij in des konings paleizen.

Bijbel: citaat uit Spreuken 30: 24 t/m 28 De strekking is dat ook de kleinen op aarde grote dingen kunnen bereiken.


Een adder aan zijn borst koesteren.

Iets doen voor iemand die ondankbaar is.


Een paradox is een staart die zijn eigen slang opeet.

Johan Goudsblom


Een utopist ziet het paradijs, een realist het paradijs plus slang.

Hellmut Walters


Er schuilt een addertje onder het gras.

Er is een verborgen risico.


Er zit een addertje onder m'n glas.

Probleemdrinker.


Het gif der slangen steekt in de tand; het gif der steekvliegen in de kop; het gif der schorpioenen in de staart; maar de boze mens is over zijn ganse lichaam gif.

Indische spreuk


Je bent een adder, die ik aan mijn judas gekoesterd heb.

Heer Bommel
De Andere Wereld
Marten Toonder


Judas, … Een adder, die ik aan mijn boezem gekoesterd heb.

De Markies
De Andere Wereld
Marten Toonder


Krokodillentranen huilen.

Doen alsof je verdrietig bent.


Listig als een slang zijn.

Erg geslepen of listig zijn.


Slangen die niet van huid kunnen verwisselen, gaan te gronde. Evenzo de geesten die men verhindert van mening te veranderen: zij houden op geest te zijn.

Friedrich Nietzsche


Voor de bij is alles honing, voor de slang alles gif.

César Oudin


Zij droeg een door reptielen bijeengestorven handtas.

Simon Carmiggelt


Er is ook een engelse pagina met spreekwoorden over reptielen. Zie: reptiles.