Mens

Een verzameling spreekwoorden, citaten en gezegdes over de mens, de mensheid en het mensdom.

Maropeng, Cradle of Humankind, Gauteng
De mens – Photo by flowcomm


 

Resultaten 1 tot 25 van 29

Als alle mannen wijsgeren waren zou het mensdom vlug uitgestorven zijn.

Wijsgeren zijn niet praktisch. Wijsgeren zijn niet in vrouwen geinteresseerd.

De grootste verworvenheden van de mensheid zijn tot stand gekomen door te praten, en de grootste mislukkingen door niet te praten.

Stephen Hawking

De meeste mensen zijn meer tot grote daden in staat dan tot goede.

Montesquieu

De mens die in harmonie leeft met de natuur, is helder als water.

Lao-Tse

De mens is vrij geboren en toch ligt hij overal in ketenen.

Jean-Jacques Rousseau
Uit het Frans: L'homme est né libre, et partout il est dans les fers.

De mensen kennen de wereld niet om dezelfde reden waarom meikevers de natuurlijke historie niet kennen.

Chamfort

De natuur is sterker dan de mens.

Tegen natuurgeweld staan we machteloos.

Een mens is geen aardappel.

Iedereen heeft af en toe behoefte aan ontspanning.

Een mens moet bang zijn voor het leven, niet voor de dood.

Marlene Dietrich

Een mens zou zich veel vroeger moeten realiseren waar het allemaal te laat voor is.


Een van de dingen die de vooruitgang der mensheid het meest in de weg staan, is dat de mensen niet luisteren naar degenen die het verstandigst, doch naar degenen die het luidst spreken.

A. Schopenhauer

Het belangrijkste heeft men nog niet opgenomen bij De Rechten van de Mens: het recht op eenzaamheid.

Hans Kudszus

Het is met kunstwerken als met mensen: ze kunnen de grootste gebreken hebben en toch beminnelijk zijn.

Ludwig Börne

Het leven van de mens op deze wereld is als het leven van een vlieg in een kamer gevuld met 100 jongens, allen gewapend met een vliegemepper.

H.L. Mencken

Het mensdom bestaat uit domme mensen.

Minkukel

Het verschil tussen mensen en dieren is dat dieren naar de stem van hun instinct luisteren en mensen niet naar de stem van hun verstand.

Cees Buddingh

Ik denk niet dat de mensheid de komende duizend jaar zal overleven, tenzij we ons verspreiden, de ruimte in. Er zijn teveel ongelukken die het leven op een enkele planeet kunnen overkomen. Maar ik ben een optimist. Ik denk dat we naar de sterren zullen gaan.

Stephen Hawking

Je hebt mensen en potloden en ze schrijven allebei.


Nederigheid siert de mens.

De Bijbel

Niemand weet met welke wapens de derde wereldoorlog zal uitgevochten worden, maar de vierde zal beslist worden met stokken en stenen.

Albert Einstein

Pijn doet een mens nadenken, gedachten maken een mens wijs, wijsheid maakt het leven draaglijk.

John Patrick

Sinds mensenheugenis.

Al een heel lange tijd.

Stel je voor dat alle mensen in vrede leven.

John Lennon

Toen de mensen nog niet bestonden waren er al wormen om ze op te vreten.

Lucebert

Wat de mens zaait, dat zal de mens ook oogsten.  Volgende 4 >>  

Resultaten 1 tot 25 van 29

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *