Spreekwoorden en Citaten

Landbouw en Boeren

De volgende spreekwoorden en citaten hebben allemaal met landbouw, boeren, tuinieren, en het verbouwen van gewassen te maken.

Ploegende boer in EthiopieAls de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen.


Als een boer niet kan zwemmen, ligt het aan het water.


Als het in april regenen wil, blijven de boeren niet stil.


Boeren en varkens worden knorrend vet.


Boerenverstand.

Zonder scholing toch slim zijn.


Boompje groot, potertje dood.


Daar groeit het gras in de straten.

Het is er erg saai.


Dansen de muggen in januaar, dan wordt de boer een bedelaar.


Dat is koren op zijn molen.


De aardappelen komen niet voor de eikenblaren

Boerenwijsheid: De aardappelplant begint pas te groeien als de eik in het blad komt


De bietenbrug op gaan.

Falen.


De boer eet vis als het spek op is.

(Je moet tevreden zijn met wat je hebt.)


De boer moet een optimist zijn of hij zou geen boer meer zijn.

Will Rogers


De boer op gaan.

Klanten bezoeken.


De knollen op hebben.

Uitgeput zijn.


De ossen achter de ploeg spannen.

Averechts te werk gaan.


De paarden achter de wagen spannen.

Averechts te werk gaan.


De strijd tegen fast food en frisdrank is ook een strijd voor onbewerkt eten dat met liefde wordt klaargemaakt en in rust wordt opgegeten. Met eerbied voor de ziel van de aardappel, als het ware.

Martijn Katan


Die distels zaait, die doornen maait.


Die in ’t voorjaar niet zaait, in ’t najaar niet maait.


Een bijenzwerm in mei maakt de hooiboer blij


Een droge maart en een natte april is de boeren naar hun wil


Een graantje meepikken.

Meeprofiteren


Een ongeletterde boer.

Iemand met weinig opleiding.


Een vaak herhaalde kwartelslag, voorspelt de boer een droge dag.


Eerder verzuipt een vis, dan een boer sterft van de honger.


En de plantenziektekundige dienst staat ook machteloos.

Commisaris Bas
De Giegelgak
Marten Toonder


Er geen gras over laten groeien.


Er is veel kaf onder het koren.


Goed boeren.

Succesvol zijn.


Goed geboerd hebben.

Succesvol geweest zijn.


Gras gaat niet harder groeien als je eraan trekt.

Het heeft meer tijd nodig.


Het gras aan de overkant is altijd groener.

Ontevreden zijn met iets.


Het gras voor iemands voeten wegmaaien.


Het kaf van het koren scheiden.


Het paard achter de wagen spannen.

Averechts te werk gaan.


Hier ga ik, verguisd en miskend, … Het is wel bekommerlijk. Véél zegeningen heb ik de wereld nu reeds geschonken: wasmiddelen, zoetstoffen, insecten- en onkruidverdelgers, …

Professor Sickbock
De Hupbloemerij
Marten Toonder


Hij laat God's water over God's akker lopen.

(Hij maakt zich geen zorgen.)


Hij noemt een schop een schop, en een spade een spade.

Geen blad voor de mond nemen.


Ik kan het gras horen groeien.

Het is erg stil.


Ik snap er geen biet van.

Ik snap er niets van.


In goede aarde vallen.


Lachen als een boer die kiespijn heeft.


Luisteren naar groeien van het gras.

Lui zijn.


Men moet de ploeg niet voor de paarden spannen.

Averechts te werk gaan.


Men moet geen oude bomen verpoten.


Om de plant te laten groeien, moet je de tuinman koffie geven.


Onder de distels doornen zaaien.

Nutteloos werk doen.


Onkruid vergaat niet.


Op z’n dooie akkertje.

Heel rustig, heel langzaam.


Op zijn boerenfluitjes

Slordig


Te hooi en te gras.

Zonder regelmaat, zonder een goed plan.


Te veel hooi op je vork nemen.

Te veel werk aannemen.


Te veel hooi op zijn vork nemen.

Als je teveel tegelijk wilt doen krijg je een slecht resultaat.


Van achter de koeien komen.

Van boerenafkomst zijn.


Van achter de ploeg komen.

Van boerenafkomst zijn.


Verdwijnt de boer van de akker dan worden hond en jager wakker.


Verrot het hooi, zo wast de kool.


Vuur bij vlas, brandt wonder ras.


Waar het stil is, is het goed haver zaaien.


Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet.


Wie altijd op de wind en de wolken let, zal zaaien noch oogsten.


Wie wil maaien moet zaaien.


Wie wind zaait, zal storm oogsten.


Wie zijn eigen tuintje wiedt, ziet het onkruid van een ander niet.

Wie met zijn eigen zaken bezig is heeft geen last van andermans fouten.


Zo het zaad, zo de oogst.


Zo vraagt men de boeren de kunst af.

Zo kom je te weten hoe het moet.


’t Is geen kunst om boer te worden, maar om boer te blijven.


Boerin met “bottle gourd” in Bangladesh

Voor engelstalige spreekwoorden en citaten over landbouw en boeren, zie: agriculture.