Spreekwoorden en Citaten

Kunst

Hier is mijn verzameling spreekwoorden en citaten over Kunst en kunst.

Cathedra van Barnett Newman“Het NU,” prevelde de edelman. “Het Nu is het Heden. Maar wat is het Heden? Zo gezegd zo vergleden. Verleden.” … “Vergleden heden is verleden … “

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder
Markies de Cantecler maakt een gedicht.


“Wat bliksem,” prevelde hij “daar is me de bolle vleeskop weer door de fijne trilling gebroken!”

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


… de dichter had reeds de blik naar binnen geslagen, en de hand fladderend uitgestrekt.

De Viridiaandinges
Marten Toonder
Over de Markies.


… het was de schilder Terpen Tijn, een bekend kunstenaar die zich op ongeregelde wijze door de wereld bewoog en die ook overigens alles wat orde en regelmaat was, schuwde.

Het Booroog
Marten Toonder


Alle kunst verlangt eenzaamheid als haar gezelschap.

Oscar Wilde


Alles wat in een kunstwerk niet ter zake doet, doet afbreuk.

Samuel Butler


Daar! … Een vastgeplakte vibratie van de watertrilling. Een greep uit de eeuwigheid. Het NU, vat je makker?

Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder


Dat schilderij is modern kladwerk. Zoiets kan ik toch niet in mijn smaakvolle antieke huis hangen, zeg nu zelf!

Heer Bommel
Het Booroog
Marten Toonder


De dichter herinnert zich de toekomst.

Jean Cocteau


De kunst en de wijsheid hebben geen groter vijand dan de onwetende.


De kunst wordt altijd aan de zolen gelapt, makker.

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


Een druppel kunst is beter dan een zee van weten.

Dag Hammerskjöld


Een meesterwerk kan altijd kwaad. … Een goed stukje slaat door de grofstoffelijke vleesmassa, makker! Het is trilling van het ego.

Terpen Tijn
Het Booroog
Marten Toonder


Een vertaling is een reproductie van Rembrandt in zwart-wit.

Johan Huizinga


Eenvoud is de eerste stap der natuur en de laatste der kunst.

Philip James Bailey


Geen kunst aan!

Het is gemakkelijk.


Geen mooiere kunst dan de moderne kunst,
behalve natuurlijk de klassieke kunst.

Nico Scheepmaker


Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk.

Aristoteles


Het is met kunstwerken als met mensen: ze kunnen de grootste gebreken hebben en toch beminnelijk zijn.

Ludwig Börne


Het lijkt me een schilderijtje toe, … Zo’n nieuwerwets geverf, je weet wel…

Hiep Hieper
Het Booroog
Marten Toonder


Ik ben tegen de lijn en al haar konsekwenties: omtrekken, vormen, komposities. Alle schilderijen, welke ze ook mogen zijn, figuratief of abstract, maken op mij de indruk van gevangenisramen, waarvan juist de lijnen de tralies zijn. In de verte, in de kleur, daar is de vrijheid!

Yves Klein


Ik droom van schilderen en dan schilder ik mijn droom.

Vincent van Gogh


Ik heb gepoogd de flits van het Nu te vangen uit de baaierd van ogenblikken, die ons omringen.

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder
De Markies over zijn dichtkunst.


Ik wil u het poëem niet onthouden … Het is het laatste woord in de moderne kunst.

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder


In het leven en in de kunst moet men elke dag opnieuw beginnen.

Louis Couperus


Ja, ja fel realistisch. Hedendaags.

De Markies
De Kwinkslagen
Marten Toonder


Je bent nog te jong om verstand van kunst te hebben.

Heer Bommel
Het Booroog
Marten Toonder
Heer Bommel zegt dit tegen Tom Poes.


Kunst baart gunst.

Men verwerft aanzien als men kunst maakt.


Kunst is niet het brood maar de wijn des levens.

Jean Paul


Kunst is om naar te kijken. Moderne kunst is om over te praten.

Minkukel


Kunst met een grote K.

Algemeen geaccepteerde kunst.


Kunst. Fluiten naar subsidie en het toch mooi laten klinken.

Loesje


Kunsten vertonen.

Capriolen maken. Rare dingen doen.


Kunstenaar is nog de enige onbeschermde titel in ons diplomaland. Je kunt het van de ene op de andere dag worden, door een eenvoudig wilsbesluit.

Simon Carmiggelt


Kunstenaars moeten zich opofferen aan hun kunst. Als bijen moeten zij hun leven leggen in de steek die zij geven.

Ralph Waldo Emerson


Maar was je niet met terpentijn, want dan slaat het bolle vlees weer door de trilling van de eh … dinges.

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


Moderne kunst is meestal originele smakeloosheid.

?


O, … Is dat nu kunst?

Heer Bommel
De Viridiaandinges
Marten Toonder


Pas als het kunst is is het echt.

Jan Wolkers


Schaken is alles: kunst, wetenschap en sport.

Anatoly Karpov


We moeten het breed zien, … In dit land is geen plaats voor kunst.

Heer Bommel
De Viridiaandinges
Marten Toonder


Zoekers van kunsten zijn vinders van de bedelzak.


Zwaar geladen, makker! De vibratie gonst van het doek af, zodat het vleeslichaam van het geraamte fileert, als je niet oppast!

Terpen Tijn
Het Booroog
Marten Toonder
Dit zegt Terpen Tijn over zijn eigen kunstwerk.


De Nachtwacht van Rembrandt

Voor engelstalige spreekwoorden en citaten over kunst, zie: art.