Spreekwoorden en Citaten

Insecten

Spreekwoorden, gezegdes en citaten over insecten.

Wandelende tak

“Het is toch mooi verdeeld in de wereld,” sprak heer Ollie tevreden. “Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?”
“Hm,” zei Tom Poes. “Leest u wel eens een krant of zo?”

Heer Bommel en Tom Poes
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder
Een kapel is een vlinder.


‘Alle beetjes helpen’ zei de mug en piste in de zee.


Aha … Die vlieg! ik heb heel wat prikken gehad, en het was wel een nuttig insekt, nu ik erover nadenk.

Heer Bommel
De Verdwenen Heer
Marten Toonder
Heer Bommel over de wurrel (een insect)


Al was uw vijand slechts een mier, ontzie hem als een grouwzaam dier.

Tacitius


Alles is maar een wetenschap, behalve vlooien vangen, dat is maar een gauwigheid


Als achter vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen achterna.

Nederlandse woordspeling


Als de bij naar huis toe vlucht, dan zit er regen in de lucht.


Als de bijen naar huis toe vluchten, zit er regen aan de luchten.

Vlaams


Als de muggen dansen gaan, dan is ’t met regenen gedaan.

Weersspreuk


Als door een mug gestoken, vloog hij op.

Scherp reagerend


Als door een wesp gestoken zijn.

Onaangenaam getroffen.


Als een vlo geld heeft, koopt zij haar eigen hond

Gezegde uit Jamaica


Als er een vlieg op het voorhoofd van uw vriend zit, verwijder die dan niet met een bijl.

Chinees spreekwoord


Als je één vlieg doodt, komen er tien op de begrafenis.

Een scheiding.


Als je je maar lang genoeg niet wast, laten zelfs de vlooien je met rust.

Ernie Pyle


Als vlooiende vlooien vlooiende vlooien vlooien, vlooien vlooiende vlooien vlooiende vlooien


Beter een handvol bijen dan een korf vol vliegen.

Arabische wijsheid


Beter een luis in de pot dan helemaal geen vlees.

Wees met weinig tevereden als je toch niet meer bereikt.


Bibliothecarissen houden niet van boekenwurmen, omdat ze zonder bewijs van lidmaatschap boeken verslinden.

Midas Dekkers


Bij de insecten wordt de rups tot vlinder, maar bij de mensen is het omgekeerd: de vlinder wordt tot rups.

Anton Tsjechow


Bijen en horzels breken het spinnenweb.

De machtigen kunnen zich veel veroorloven, maar de kleine man wordt gepakt.


Bijen zuigen honing uit de bloemen en zoemen hun dank bij het heengaan. De bonte vlinder is er zeker van dat de bloemen hem dank verschuldigd zijn.

Rabindranath Tagore


Blinde leiders, die de mug uitzuigen en de kemel doorslikken

Matteus 23,24
Bijbel


Boekenwurm (ook: Boekenworm).

Iemand die altijd met zijn neus in de boeken zit.


Bouwen met Sint Anna mieren bergen, dan zal ons de winter tergen.


Bouwt op Sint Anna de mier grote hopen, de winter zal niet zacht verlopen


Bouwt op Sint Anna de mier hopen, de winter zal niet zacht verlopen.


Ça est un rups, et ça vas manger, et poef: ‘butterfly’.

Ornella Bijlmakers


Dansen de muggen in januaar, dan wordt de boer een bedelaar.


Dat is een hongerige luis.

Dat is een gierigaard.


Dat is een mooie bruinvis, zei de jongen, en zag een vlo in een emmer water zwemmen

Apologisch spreekwoord


De bestrijding van de processierups zal niet eerder een zaak van de landelijke overheid worden dan wanneer de betrokken minister zelf de kriebels krijgt.

P.H. van der Giessen


De bezige bij heeft geen tijd voor verdriet.

William Blake


De bij bevrucht de bloem die zij berooft.

Charles A. Beard


De bij en de slang zuigen vaak honing uit één en dezelfde bloem.

Metastasio


De bijen zoemen rond hun woning
en werken aan een nijver plan,
zij zorgen voor de zoete honing,
wij maken er een potje van.

Toon Hermans


De bijenvriend die heeft zo net, het beestje onder druk gezet.

De bijenvriend zelf


De bloem daar de bij honing uit zuigt, daar zuigt de spin venijn uit


De coloradokever Leptinotarsa decemlineata: Prachtig beest, prachtig beest !!!

Prof. J. de Wilde


De eendagsvliegen der kunst omzweven ons als een nevel die de zon verduistert.

Fliegende Blätter


De ene hond verwijt de andere dat hij vlooien heeft.

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.


De ene hond verwijt den anderen zijn vlooien


De glimworm ziet dat het ochtend wordt en dooft zijn zwakke gloed.

William Shakespeare


De grote vliegen breken door het spinnenweb, maar de kleine blijven erin hangen.

De machtigen kunnen zich veel veroorloven, maar de kleine man wordt gepakt.


De hommel hommelt langs mijn oor,
ik kijk niet op of om,
hij ziet me trouwens nog niet staan,
hij spoedt zich naar zijn blom.

Toon Hermans


De imker was bijziende


De kleinsten hebben de grootste levensruimte: muggen bijvoorbeeld.

Marie-Cécile Moerdijk


De luizenkam erdoor halen.

Ongewenste zaken verwijderen.


De mensen kennen de wereld niet om dezelfde reden waarom meikevers de natuurlijke historie niet kennen.

Chamfort


De mestkever is een sultan in zijn rijk.

Arabische wijsheid


De mieren trekken nooit naar een lege mierenhoop; Zo begeeft zich ook geen vriend naar een verarmde woning.

Ovidius


De mieren trekken nooit naar lege schuren: zo begeeft zich ook geen vriend naar een verarmde woning.

Ovidius


De mot in de maag hebben.

Nederlandse zegswijze


De mot vliegt in het licht van de lamp, omdat het diertje de pijn van het verbranden niet kent.

Indiaans gezegde


De mot zit erin.

Nederlandse zegswijze


De mug die om de kaars zweeft, ’t is wonder zo die lang leeft.

Jacob Cats


De mug uitzijgen en de kameel doorzwelgen.

Bijbel


De mug vliegt zolang om de kaars totdat hij zijn vleugels zengt.

Wie onvoorzichtig is, ondervindt daarvan eens de gevolgen. 


De muggen dansen, we krijgen regen.

Volkswijsheid


De rol van consultants in een bedrijf heeft veel gemeen met die van darren in een bijenvolk.

K.G. van der Poel


De rups dient in de pop gedood.

Het kwaad moet in de beginselen gestuit worden.


De schildpad heeft geen haar, maar roept toch het wijfje om haar te luizen


De sprinkhanen hebben geen koning , toch trekken zij gezamenlijk in goede orde op.

Spreuken 30:27


De sterren zijn niet bang vuurvliegjes te lijken.

Rabindranath Tagore


De vlieg die niet gemept wil worden, zit het veiligst op de mepper.

G.C. Lichtenberg


De vlieg wil vogel zijn.


De vlinder telt geen maanden doch momenten en heeft tijd genoeg.

Tagore


De vrouw zuigt steeds nieuwe levenskracht uit de liefde, zoals de bijen de honing uit de bloesems

Anatole France 1844-1924


Deze vier zijn de kleinste op aarde, doch zijn bovenmate wijs: de mieren zijn een volk zonder kracht, toch bereiden zij hun spijs in de zomer; de klipdassen zijn een machteloos volk, toch maken zij hun woning in de rots; de sprinkhanen hebben geen koning, toch trekken zij gezamenlijk in goede orde op; de hagedis kan men met de hand grijpen, toch is zij in des konings paleizen.

Bijbel: citaat uit Spreuken 30: 24 t/m 28 De strekking is dat ook de kleinen op aarde grote dingen kunnen bereiken.


Deze woorden bevredigden Rokus en hij haalde gerustgesteld zijn doosje schurkachtige pillen voor de dag zonder op het gezoem van een overkomen insekt te letten.
Het was de wurrel, die nog steeds aangetrokken werd door personen met een vernauwing. Het diertje zette rechtstreeks koers naar de beklagenswaardige heer, en gaf deze een heilzame prik in de buil die zijn schedel ontsierde.

De Verdwenen Heer
Marten Toonder
Over de wurrel (een insect)


Die met honden te bed gaat, staat met vlooien op


Die wijn drinkt kweekt luizen.

Wie al zijn geld uitgeeft aan wijn houdt geen geld over en verwaarloost zichzelf.


Dit weekend ging een groepje maden
in Scheveningen pootje baden
De welbespraaktste van het stel 
sprak: ‘Makkers, merken jullie wel?
Er zijn hier heel wat maden bij
die made zijn in Germanij’.

Kees Stip


Dode vliegen doen de zalf stinken.

Prediker 10: 1


Dronken tor

Iemand die erg dronken is


Een adelaar vangt geen muggen.


Een adelaar vangt geen vliegen

Een groot of edel mens strijdt niet tegen onbeduidende personen.


Een arend vangt geen vliegen.

Iemand van formaat houdt zich niet bezig met beuzelarijen


Een arend vangt geen vliegen.

Erasmus


Een bij heeft het nooit zo druk als het wel schijnt, maar ze kan nu eenmaal niet langzamer zoemen.

Kin Hubbard


Een bijenzwerm in mei maakt de hooiboer blij


Een bijenzwerm in mei, goed teken voor de wei.


Een dode vlieg bederft de beste parfum.

Prediker 10,1
Bijbel


Een g-griezel! … D-dat moet een engerling zijn.

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


Een grote hommel log en zwaar,
zag in het gras een blom
en botweg streek hij neer op haar,
toen viel het bloemetjom.

Toon Hermans


Een hond in een hok blaft tegen zijn vlooien een jachthond voelt die niet


Eén honingbij is beter dan duizend wespen.

Duits spreekwoord


Een krop sla met het waarmerk ‘macrobiotisch’ dient bij ontstentenis van bladluis met gepaste argwaan geconsumeerd te worden.

Nico Overbeeke


Een luizenbos hebben.

Een onverzorgd kapsel hebben.


Een luizenleven leiden.

Een gemakkelijk leven hebben.


Een mug kan wel vliegen maar een vlieg kan niet muggen.

Woordspeling. Niet alles is mogelijk.


Een paar rupsen zullen we wel moeten verdragen als we ooit vlinders willen zien.

Antoine de Saint- Exupéry


Een paar rupsen zullen we wel moeten verdragen, als we ooit vlinders willen zien.

Antoine de Saint-Exupéry


Een rups op de kool, een hoer in huis.


Een vlieg is even ontembaar als een hyena.

Ralph Waldo Emerson


Een vlieg wil ook vogel zijn.

Zich boven zijn stand verheffen.


Een vlinder telt haar tijd niet in maanden, maar in momenten. Maar zij heeft tijd genoeg. 

Tagore


Een vlo in de zon, ‘nen aap op de ton, en een stoute maagd, scheid ervan eer ge ’t u beklaagt


Een vlo in het oor hebben.

Onrustig zijn.


Een vlo in maart is een daalder waard


Een vlo kan een leeuw meer lastig vallen dan een leeuw een vlo

Afrikaans spreekwoord


Een wespentaille hebben.

Een zeer slanke taille.


Een winterse mug heeft vaak een natte rug.


Eendagsvliegjes zweven bij voorkeur op mondhoogte.

Frederik Jan Lingen


Eens op een dag droomde ik, Zhuang Zi, dat ik een vlinder was, een vlinder die fladderend rondvloog, tevreden met zichzelf, en zich niet bewust dat ze mij was. Plotseling werd ik wakker en begon me er rekenschap van te geven dat ik nog altijd Zhuang Zi was. Nu is de vraag of ik Zhuang Zi ben die droomde dat hij een vlinder was, ofwel een vlinder die droomde dat hij mij was.

Zhuang Zi


Eigenwijze tor

Goedmoedig scheldwoord


Elkaar vliegen afvangen.


En de Heer sprak tot Mozes: ‘Strek uw hand uit over Egypte, dan zullen de sprinkhanen erop neerstrijken.

Exodus 10,12
Bijbel
Achtste plaag.


En zo ploegen we verder, zoals de vlieg tegen de os zei.

Henry Wadsworth Longfellow


Engerling

Engerd, griezelig persoon.


Er kan geen luis over zijn lever lopen of hij reageert.

Hij is lichtgeraakt.


Er was een bij te ‘s-Gravenhage  die antwoord wist op alle vragen  Toen men hem moeilijk genoeg  ‘Wat was was eer was was was?’ vroeg  werd hij winnaar van de quiz met ‘Eer was was was was was is.’

Kees Stip


Er zijn rozenkwekers die zich meer met bladluizen bezig houden dan met rozen.

Victor Auburtin


Er zijn van die mennekes met giftige pennekes,
die steken gemener als vlooien.
Die zich er voor lenen, om altijd hun stenen
door andermans ruiten te gooien.
Ze dopen hun pen in het giftige sap,
ze maken je af desnoods met een grap.
Schrijf hun eens een lief coupletje
stuur ze eens een warm applaus,
breng hun eens een klein bouquetje
of een prentje van de Paus.

Toon Hermans


Er zijn veel vlinders die ontkennen eerst rups te zijn geweest.

Gerd de Ley


Ergens in mijn tuin zag ik een torretje
van ’t mannelijk geslacht, het had een snorretje,
maar later bleek en dat was het frappante,
’t was zeer waarschijnlijk een wat zwaar behaarde tante.

Toon Hermans


Ga tot de mier, gij luiaard, ziet haar wegen en word wijs.

Bijbel: Spreuken 6:6


Geeft niet, … Die prik geeft stuwing. De wurrel is een aardig beest. Pee Pastinakel heeft hem gefokt uit een dilkever met frenkels. Hij steekt je alleen maar als je een vernauwing hebt. …

Kwetal
De Verdwenen Heer
Marten Toonder
Kwetal zegt dit als Tom Poes gestoken is door een insect.


Geen vlieg kwaad doen.

Niemand tot last zijn.


Gelijk uit de klederen motten voortkomen, alzo komt van de vrouwen veel kwaad.

Jezus Sirach


Geluk is als een vlinder. Hoe meer je er op jaagt, hoe verder hij zich van jou verwijdert. Maar als je rustig blijft zitten en je aandacht aan andere dingen besteedt, komt hij vanzelf op je schouders zitten.


Gezien de geluidsoverlast en de daarmee gaande slaapverstoring, zouden de nachtelijke vlieguren ook voor muggen aan banden gelegd moeten worden.

Johan Jeroen de Hartog


Graaft de mier een diepe gang, wordt de winter streng en lang


Hem loopt een luis over de lever.

Hij wordt boos.


Herinneringen zijn insecten: vlinders of wespen.

Clem Schouwenaars


Het bederf van het vlees is het leven van de maden


Het feit dat muggen zoemen is bevreemdend gezien vanuit de evolutietheorie omdat op grond van deze theorie juist te verwachten zou zijn dat muggen hun prooi zo geruisloos mogelijk naderen.

B. van Rooij


Het gebruik van ingebakken vliegen in urinoirs, om zodoende de schoonmaakkosten te drukken, heeft alleen effect wanneer bij het ophangen van de urinoirs rekening gehouden wordt met de gemiddelde lengte van de Nederlandse man.

Anton Steven Klein


Het geluk is een vlinder en niet gemakkelijk te vangen.

Liesbeth Witters


Het gesjirp van de krekel en het gekletter van de regen komen door het donker tot mij als ritselende dromen uit mijn voorbije jeugd.

Rabindranath Tagore


Het gif der slangen steekt in de tand; het gif der steekvliegen in de kop; het gif der schorpioenen in de staart; maar de boze mens is over zijn ganse lichaam gif.

Indische spreuk


Het insekt had nu echter iemand anders ontdekt die aan vernauwing leed, namelijk kapitein Wal Rus. Toen de wurrel hem zegenrijk in zijn buil prikte sprong hij met een krachtig woord op de lippen overeind.

De Verdwenen Heer
Marten Toonder
Over de wurrel (een insect)


Het is een dappere vlo die zijn ontbijt durft eten op de lip van een leeuw.

William Shakespeare


Het is een rups van een kind.

Een kind, dat nog niet gaan, maar slechts kruipen kan.


Het is gemakkelijker om honderd vlooien te bewaken dan één jong meisje.

Pools spreekwoord


Het is maar een heel klein vonkie,
dat door het donker zweeft,
toch krijgt het nog een jonkie,
want ook dit vonkie leeft.

Toon Hermans


Het is of de vent gek is, zei Tijs, en hij zag een vlo capriolen maken

Apologisch spreekwoord


Het leven van de mens op deze wereld is als het leven van een vlieg in een kamer gevuld met 100 jongens, allen gewapend met een vliegemepper.

H.L. Mencken


Het lieveheersbeestje steelt wel eens een snoepje.

Ook keurige mensen maken fouten.


Het maakt alle verschil of je een insect in de slaapkamer hoort of in de tuin.

Robert Lynd


Het past den vlinder niet minachtend neer te zien op de rups waaruit hij is voortgekomen.


Het spinnenweb geeft voor dauwdroppen te vangen en vangt vliegjes.

Rabindranath Tagore


Het valt te betreuren, dat fabrikanten van chemische bestrijdingsmiddelen via radio- en televisiereclames suggereren, dat het een deugd is elk insect te doden.

H.M. Verheij


Het zijn de slechtste vruchten niet waaraan de wespen knagen.

Nederlands spreekwoord
Juist over voortreffelijke mensen wordt er vaak geroddeld.


Het zijn niet de vlooien van de hond die de katten doen miauwen.

Chinees spreekwoord


Hier ga ik, verguisd en miskend, … Het is wel bekommerlijk. Véél zegeningen heb ik de wereld nu reeds geschonken: wasmiddelen, zoetstoffen, insecten- en onkruidverdelgers, …

Professor Sickbock
De Hupbloemerij
Marten Toonder


Hier niet zijn om vliegen te vangen.

Hier niet zijn om de tijd de verdoen.


Hij heeft een leven als een luis op een zeer hoofd.

Hij heeft een prima leventje.


Hij heeft een luizenbaan.

Hij heeft een heel gemakkelijke en goed betaalde baan.


Hij heeft een luizenpaadje in zijn haar.

Een scheiding.


Hij heeft nog geen luis om dood te drukken.

Zeer arm zijn.


Hij heeft wespen in de kop.

Hij is geheel uit zijn humeur.


Hij is een hand vol vliegen

Iemand die veel drukte maakt, maar waar je niets aan hebt.


Hij springt als een kakkerlak.

Hij springt op van vreugde.


Hij wordt van de luizen opgevreten.

Hij zit vol ongedierte.


Hij zet een gezicht als een oorworm.


Hij zit in de luizen.

Hij heeft grote zorgen. 


Hoe feller vlieg en horzel steken, hoe eerder het onweer los zal breken.


Hoe komt een arm mens aan luizen.

Antwoord op de vraag: hoekandatnou?


Hoe komt een schaap aan luizen! 

Antwoord op de vraag: hoekandatnou?


Hoe meer haren de hond, des te meer vlooien


Hoe ruiger de hond, des te meer vlooien


Hongerige luizen bijten scherp.

Wie arm is probeert op eigen wijze aan de kost te komen.


Hongerige vlooien bijten scherp.

Wie arm is, probeert op eigen wijze aan de kost te komen.


Iedere manager zou een cursus bijen houden moeten volgen.

J.C.M. Scholten


Iemand een luis in de pels poten.

Limburgs gezegde


Iemand een schaamluis in de pels poten.

R. de Jong


Iemand een vlieg afvangen.

Nederlandse zegswijze


Ik heb sinds kort een mier,
ik noem het beesie Bartje,
’t is zo’n mieren-mini-dier,
hij heeft een héél klein hartje,
maar dikwijls denk ik, sapperloot,
wat leeft er in die kleine?
’t geheim in hem is nét zo groot,
of groter dan het mijne.

Toon Hermans


Ik wil je nemen,
’s nachts,
omringd door lichtgevende rupsen,
en met het lied van insecten alom in het bos.

Papiamentu, Ned. Antillen
Pierre Lauffer
Mi ke tumabo den anochi ku bichi di kandela rònt’i nos ku mondi yen di krkinan su mea


Illusies zijn de vlinders van de lente van het leven.

Peter Sirius


In de nood eet de duivel vliegen.

Als je in nood verkeert, heb je andere maatstaven.


In de ogen van zijn moeder is iedere kever een gazelle.

Marokkaans gezegde


In een gesloten mond vliegen geen muggen binnen


Ja, wat at de mot voordat er oude jassen waren…

Midas Dekkers


Je hebt meer last van de neten dan van de luizen

Friese uitdrukking
Oud geld / echte rijken daar heb je geen last van maar de nieuwe rijken / mensen die graag laten zien hoe rijk ze zijn daar heb je last van.


Je in een wespennest steken.

Zich in de problemen begeven.


Je kunt voor één mug niet je hele rug kapot krabben.


Je zit daar niet om vliegen te vangen.

Nederlandse zegswijze


Je zult als eendagsvlieg, je dag niet hebben !!


Kakkerlak.

Scheldwoord: bangerd


Kakkerlakken hebben niets te maken in het kippenhok.

(Negerhollands, Maagdeneilanden)
Kakerkaker no ha bestel na hundu sji cot.


Kale neet.

Scheldwoord voor iemand die het niet breed heeft.


Kever.

Scheldwoord: Sukkel, domkop, provinciaaltje. Tevens: bijnaam voor een model Volkswagen.


Korkori ede: yu sa kisi loso (paai je het hoofd dan vang je luizen)

Surinaams
Met een klein beetje geduld kom je het meest aan je trekken. Men vangt meer vliegen met honing dan met azijn 


Kruipen de mieren diep in de grond, zo maken zij een strenge winter kond.


Kruipen de mieren op hopen, dan zal de donder niet zacht verlopen


Kunstenaars moeten zich opofferen aan hun kunst. Als bijen moeten zij hun leven leggen in de steek die zij geven.

Ralph Waldo Emerson


Kwetal’s insekt, de wurrel, was ondanks tegenwind en duisternis boven de Albatros aangekomen, waar het werd aangetrokken door een figuur die aan vernauwing leed.

De Verdwenen Heer
Marten Toonder
Over de wurrel (een insect)


Lasteraars zijn nachtvlinders: zij houden van de duisternis en zwermen om het licht.

Peter Sirius


Leven als een bieken (de biekens) in de honing.

Een onbekommerd, onbezorgd leven leiden. In welstand leven.


Lief bijtje zei de bij wil je met mij vrije,
wacht even zei de bij ik ben zo bij je.

Toon Hermans


Luizig

Armzalig, nietig


Maar nog erger zal het ons berouwen, als de mieren hoge nesten bouwen.


Made in Holland.

Nederlandse zegswijze


Magere luizen bijten het hardst.

Wie arm is probeert op eigen wijze aan de kost te komen.


Magere vliegen bijten het hardst.

Wie arm is, probeert op eigen wijze aan de kost te komen.


Magere vlooien bijten het hardst.

Wie arm is, probeert op eigen wijze aan de kost te komen.


Maken de mieren hoge bergen, zal dat een koude winter vergen


Mede mogelijk gemaakt door bijen.

Op twee manieren te lezen (nadruk op eerste of laatste woord)


Men heeft het geluk zo vast in de hand als een handvol vliegen.

Het geluk is gauw vervlogen.


Men heeft opgemerkt dat van alle dieren de vrouwen, de vliegen en de katten de meeste tijd aan hun toilet besteden.

Charles Nodier


Men kan beter een jong meikever zijn dan een oude paradijsvogel.

Mark Twain


Men kan beter op een zak met vlooien passen dan op een jonge meid.

Een verliefd meisje vindt altijd wel een gelegenheid om haar eigen gang te gaan.


Men kan een luis niet meer benemen dan het leven.

Wanneer iemand niets heeft, valt er niets te halen.


Men kan van een luis niet meer nemen dan zijn leven.

Wanneer iemand niets heeft, valt er niets te halen.


Men moet de horzels niet tergen.

Uit het Latijn: Men moet de vijandschap van hen die ons kwaad kunnen doen niet uitlokken.


Men vangt meer vliegen met een druppel honing dan met een vat azijn.

Met een vriendelijk woord bereikt men meer dan met streng optreden.


Men vangt meer vliegen met een lepel stroop dan met een vat azijn.

Met een vriendelijk woord bereikt men meer dan met streng optreden.


Men vangt meer vliegen met honing dan met azijn.


Men vangt meer vliegen met stroop dan met azijn.


Men wordt het hardst gebeten door zijn eigen vlooien.

De naasten veroorzaken de meeste last.


Mensen met een sterke lichaamsgeur worden vaker gestoken door steekmuggen.

Sacha Adrianus Fokke Taco van Hijum


Met azijn vangt men geen vliegen.

Met onvriendelijkheid bereik je niets.


Met een kanon op een mug schieten.


Mi na kakalaka mi no ab leti na fowru mofo (Een kakkerlak heeft geen rechten in de bek van een vogel)

Surinaams
Ik ben de zondebok. Het zwarte schaap. etc. 


Mierenneuker.

Nederlandse zegswijze


Mijn markante kop trekt klappen aan zoals een jampot wespen.

Lambik
Suske en Wiske Knokken in Knossos


Muggen en vliegen regenen op het canvas van mijn hoedje als hagelkorrels.

Nooit meer slapen
W.F. Hermans


Muggen zouden niet bloed moeten zuigen, maar vet.

?


Muggenpis

Vlaams
Zeer fijne motregen


Muggeziften.

Nederlandse zegswijze


Na de donkere zes weken, lengen de dagen eerst met een tuimelet van een luis en daarna met een spronk van een vlo.

Westvlaams spreekwoord


Neem geen sabel om een mug te doden.

Koreaans spreekwoord


Neem uw staf in de hand en sla op het stof op de grond: het zal in heel Egypte in muggen veranderen.

Exodus 8, 12
Bijbel
Derde plaag.


Nesten mieren op Annadag, haastige winter volgen mag


Niemand spreekt beter dan de mier, en zij zegt niets.

Benjamin Franklin


Niet alle gaten in de kaas worden door maden gemaakt.

Midas Dekkers


Niets afslaan behalve vliegen.

Nederlandse zegswijze


Niets met haast dan vlooien vangen

Men moet alles met beraad doen


Nu niet langer saggerijnen,
kijk, een eerste vlinder vliegt,
laat de zon maar lekker schijnen,
’t is een schijn, die niet bedriegt.

Toon Hermans


Och, mijn plannen, och, mijn dromen! ’t Rijk der muggen is gekomen, en de vliegen zonder tal, geven in mijn zonnig huisje, in mijn warm en stoffig kluisje, wesp en bij haar zomerdal.

P.A. de Genestet


Ook de mestkever lijkt mooi in de ogen van zijn moeder.

Indiaas gezegde


Ook een winterse mug heeft vaak een natte rug


Op de magerste paarden vallen de meeste vliegen aan.

Arme mensen worden het meest uitgebuit.


Op een kokende pot gaan geen vliegen zitten.

Spaans spreekwoord


Opvliegen als een bosje vliegen.

Vlaamse zegswijze


Praten over ‘de bloemetjes en de bijtjes’.

Sexuele voorlichting in vroegere jaren.


Reizen is leerzaam, zei Krelis, en hij zette de schaamluis op z’n hoofd.


Sint Petrus (29 juni) helder en klaar, is een goed iemenjaar (= bijenjaar).


Sint-Ambroos, patroon van bijen en van spreeuwen, houdt van waaien en van sneeuwen.


Spreekwoorden zijn als vlinders sommige worden gevangen, andere vliegen weg.

Spreekwoord


Stekende vliegen, dat kan niet liegen, zij voorspellen regen allerwegen


Stinkende vliegen, dat kan niet liegen, zij voorspellen regen allerwegen 


Stof vliegt niet op omdat een vlo erin rondspringt

Gezegde uit Birma


Tante Lisa ving een vlieg en riep: ‘Ik hepper’
en het kleine beestje in ’t donker van d’r hand
ontkwam op die manier de plastic vliegemepper
of de doodsklap met de opgevouwen krant.

Toon Hermans


Te yu abi pasensi, yu sa si mira bere (Als je geduldig bent zal je de ingewanden van de mier zien)

Surinaams
Met veel geduld bereik je meer dan hetgeen je onder andere omstandigheden had kunnen bereiken. Een geduldig mens is een gelukkig mens; geduld is de sleutel der overwinning. 


Te yu nyan kakalaka, yu bere e drai (Als je kakkerlak eet zal je misselijk worden)

Surinaams
Gewetenswroeging hebben, wanneer je anderen nodeloos problemen hebt bezorgd. Het kwaad loont zijn meester. 


Toen moe moe van de was was, zag ze zeven vliegen vliegen , maar er was èèn bij bij. 


Twee vliegen in één klap slaan.

Met één handeling twee resultaten behalen.


Twee vliegen in één klap.

Nederlandse zegswijze


Uit de rook streken sprinkhanen op de aarde neer, en aan hen werd de macht gegeven zoals de schorpioenen op aarde macht hebben.

Apokalyps 9,3
Bijbel


Van een mug een olifant maken.


Varkens, bijen en vrouwen kunnen niet veranderd worden.

Engels spreekwoord
Varkens zijn zeer hardnekkig, bijen volgen hun instinct en vrouwen ….


Vele mensen zijn lieve vlindertjes buiten, maar lastige bromvliegen thuis.

Eliza Laurillard
Nederlands auteur 1830-1908


Vertrek met je luizen.

Pak je biezen.


Vis eten doet een mens springen als een vlo.

Thomas Jordan


Vliegen op kerstdag de muggen rond, dan dekt op pasen het ijs de grond.


Vlindereffect.

(Een metafoor die werd gebruikt door de meteoroloog Edward Lorenz om aan te geven dat een klein effect grote gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld een vlinder die in Brazilië zijn vleugels beweegt kan maanden later een tornado in Texas veroorzaken.)


Vlinders in de buik hebben.

Nederlandse zegswijze


Vlooien en luizen, de hele kluit, maken ook deel van de wereld uit

Goethe


Vlooien weten niet of ze zich op het lichaam van een reus of van iemand van normale grootte bevinden.

Walter Savage Landor


Vlooien, geduld, de nacht is lang

Gezegde uit Nicaragua


Vlooienmarkt

Buitenmarkt waar goedkope en tweedehands spullen verkocht worden


Voor de bij is alles honing, voor de slang alles gif.

César Oudin


Vrees hem die u vreest, al is hij ook een vlieg en zijt gij een olifant.

Saadi


Waar de bij geen bloemen vindt , zet zij zich op de distels.

Duits spreekwoord.


Waar de bij honing uit zuigt, zuigt de spin vergif uit.

Wat de een hemelhoog prijst, keurt de ander ten stelligste af.


Waar de bij honing uit zuigt, zuigt een pad venijn.

Wat de een hemelhoog prijst, keurt de ander ten stelligste af.


Waar de wesp door vliegt, daar blijft de mug hangen.

De machtigen kunnen zich veel veroorloven, maar de kleine man wordt gepakt.


Wanneer heer Olivier zich maar eens ging vertreden in de natuur, … Dan zou ik de handen vrij hebben om me een weinig te ontspannen, en hij zou een betere bloedsomloop krijgen, zodat er twee vliegen in één klap geslagen werden, met uw goedvinden.

Joost
De Waarde-Ring
Marten Toonder


Want als U mijn volk niet laat gaan, laat ik steekvliegen komen over U.

Exodus 8, 17
Bijbel
Vierde plaag.


Wat een weer, weer, zei de vrouw die aan de was was. Ik moet even in het magazijn zijn. Daar zag ik vier vliegen vliegen. Er was ook een bij bij !!


Wat niet goed voor de korf is, is niet goed voor de bij.

Marcus Aurelius


Wat van apen komt, wil luizen.

De appel valt niet ver van de stam.


Wat voelt een vlinder in zijn buik als hij verliefd is?

?


Wat voor een rups het einde van de wereld is, is voor een vlinder slechts het begin.


Werken met Sint Anna de mieren, dan zult ge een lange winter vieren


Wetenschap is de kunst om van een mug een olifant te maken.

Hanny de Wilde


Wetten zijn als spinnenwebben, die misschien kleine vliegen kunnen vangen, maar waar de wespen en de horzels doorheen breken.

Jonathan Zwift


Wie de honing wil uithalen, moet het steken der bijen verdragen.


Wie koren voor een ander meet, is dwaas als hij zichzelf vergeet.


Wie met honden omgaat, krijgt vlooien.

Wie met slecht gezelschap omgaat, wordt zelf ook slecht.


Wie met honden slaapt, zal met vlooien opstaan.

John Florio


Wie ondervonden heeft, hoe merkwaardig donker de nacht soms kan zijn, weet ook, wat een licht een enkele glimworm in een bosje kan werpen.

Wilhelm Raabe


Wij zijn allen ballingen, levend binnen de lijsten van een vreemd schilderij. Wie dit weet, leeft groot. De overigen zijn insecten.

Leonardo da Vinci


Woorden zijn als bijen. Ze hebben honing maar ook een angel.


Yasi e kari frei frei (Jasi [een ziekte] brengt vliegen)

Surinaams
Profiteren van andermans goed. Veel geld, veel vrienden. Als de armoe aan de deur klopt vliegt de liefde het raam uit. 


Ze bijten me, die me moeste helpen, zei luizige Teun, en hij had zijn hemd vol vlooien

Apologisch spreekwoord


Zeker, een rekenmachine is een wonder, maar nog altijd iets kleiner dan een mug.

C. Buddingh


Zelfs de leeuw moet zich tegen vliegen weren.

Duits spreekwoord


Zelfs een goede hond heeft vlooien

Russisch spreekwoord


Zie hoe de vlinder daar rondfladdert. Zijn vlerkjes schitteren als een veelkleurige bloem. Zijn hartje is verliefd op de bloesem der kenari. Zeker zoekt hij zijn welriekende geliefde.

Max Havelaar
Multatuli


Zij kwamen als bijen naar de honing.


Zijn de wespen niet in rust, dan is er stormweer op de kust.


Zijn eigen luizen bijten hem.

Hij zit zichzelf in de weg.


Zijn onze lieve-Here-beestjes werkelijk,
ook katholiek of zijn ze buitenkerkelijk,
ze zijn, zoals geleerden pas ontdekten,
met mug en vlieg en wesp verdeeld in sekten.

Toon Hermans


Zit niet zo te mieren


Zo arm als een luis.

Nederlandse zegswijze


Zo dronken als een tor

Erg dronken


Zo kaal als de neten.

Rotterdams


Zo kaal als een luis.

Geen geld of goederen hebben.


Zo veeg zijn als een luis op een kam.

In groot gevaar zijn.


Zo zwart als een tor

Erg vuil


Zoals een mot een kleed opknaagt, zo verteert afgunst een mens.

Sint Chrysostomus


Zodra het door genetische manipulatie mogelijk is om van een mug een olifant te maken, wordt overdrijven pas echt een vak.

Harry Reinier Gosker


Zoek geen luis in een schoon hemd.

Betuwse zegswijze.


Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen. Maar wie zich niet dagelijks wast, krijgt luizen als kamelen.


Zwiert hier en daar in mei een bij, dat maakt de landman het harte blij.


… in de dichte bladermassa’s, die de bodem bedekken, ritselt en frutselt allerlei eng gedierte. Ook dwalen er, in het holst van de nacht, lichtjes rond en soms hoort men er vreemde geluiden.

De Gezichtenhandel
Marten Toonder
Over het Donkere Bomen Bos


Voor engelstalige spreekwoorden en citaten over insecten, zie: insects.