Spreekwoorden en Citaten

Geld

Spreekwoorden, gezegdes en citaten over geld, goud en zilver, en over rijkdom en gierigheid.

Als een vlo geld heeft, koopt zij haar eigen hond

Gezegde uit Jamaica


De drie hellepoorten die tot de ondergang van de ziel leiden heten; wellust, toorn en gierigheid.

Bhagavadgita


De kip met de gouden eieren slachten.

Voor een gering korte termijn voordeel wordt een groot voordeel voor de lange termijn opgeofferd.


Een optimist is altijd blut.

Kin Hubbard


Een vogel zingt zowel van armoede als van weelde.

Niet alleen rijke mensen, maar ook arme mensen zijn gelukkig.


Eet op nieuwjaarsdag zuurkool met spek, dan heeft men het hele jaar geen geldgebrek.


Eieren voor je geld kiezen.

Met minder genoegen nemen dan de bedoeling was.


Geld als water verdienen.

(Veel geld verdienen.)


Geld in het water gooien.

Geld uitgeven aan dingen die niet nodig zijn.


Geld in het water smijten.

(Geld verspillen.)


Geld maakt niet gelukkig.

Er is meer nodig in het leven dan rijkdom.


Geld speelt geen rol.


Geld stinkt niet.

Alle manieren om aan geld te komen zijn toegestaan.


Geldschieters hebben een beter geheugen dan schuldenaars.

Benjamin Franklin


Gierigheid bedriegt de wijsheid.

Als je al te zuinig bent kom je vaak voor hoge kosten te staan.


Gierigheid is de wortel van alle kwaad.

Gierigheid veroorzaakt veel problemen.


Gierigheid wordt in Nederland beschouwd als een deugd en zuinigheid genoemd.

Renate Rubinstein


Goed geld naar kwaad geld gooien.

Geld investeren in iets dat verlies oplevert.


Goedkoop is duurkoop.

Als je niet veel voor iets betaald ben je later meer geld kwijt met reparaties.


Het belang van het geld vloeit voort uit het feit dat het een verband legt tussen het heden en de toekomst.

John Maynard Keynes


Het leven is héél moeilijk voor iemand voor wie geld geen rol speelt.

Heer Bommel
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


Hij is geboren met een zilveren lepel in de mond.

Hij is rijk geboren.


Hij is zo rijk als het water diep is.

(Hij is erg rijk.)


Hij weegt zijn woorden op een goudschaaltje.

Hij denkt goed na over wat hij zegt.


Hij zwemt in het geld.

Hij is erg rijk.


Iemand gouden bergen beloven.

Mooie dingen beloven maar het niet waarmaken.


In geld, in vrouwen en in wijn, is deugd en vreugd maar ook venijn.

Alle pleziertjes brengen ook problemen met zich mee.


Je blauw betalen.

(Erg veel betalen voor iets.)


Je moet niet de rijkste man van het kerkhof willen zijn.

Arm leven en rijk sterven is dom.


Met geld kun je geen geluk kopen, maar je kunt er chocolade mee kopen en dat is een bijna hetzelfde.


Niet gebrek, doch overvloed verwekt gierigheid.

Michel Eyquem de Montaigne


Peperduur.

Erg duur.


Rijkdom bestaat niet uit het hebben van veel bezittingen, maar in het hebben van weinig behoeften.


Spreken is zilver, zwijgen is goud.


Tijd is geld.


Vallen over een cent.

Gierig zijn.


Voor geld kun je de duivel doen dansen.


Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen.

Plato


Zilveren hamers breken ijzeren deuren.

Met geld kun je alles voor elkaar krijgen.


Zwaluwen in het dak, guldens op zak.

Zwaluwen brengen geluk.


Voor engelstalige spreekwoorden en citaten over geld, zie: money.