Spreekwoorden en Citaten

Domheid

Een lijst met spreekwoorden en citaten over domheid.

Zie ook spreekwoorden over wijsheid.

Photo by Ron CruzIedereen is dom, maar elk op een ander terrein.


Als een kip zonder kop.

Zonder verstand.


Als het bier is in de man, dan is de wijsheid in de kan.

Van dronkaards kun je niets verstandigs verwachten.


Als oudere en wijzere heb ik de verantwoordelijkheid voor onwijzeren, zeg nu zelf.

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


Blik op oneindig, verstand op nul.


Chinasalpeter? … Dat is ener ongehoorder domkopperij!

Professor Prlwytzkofsky
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


Dat is ja ener domzinnige opbemerking!

Professor Prlwytzkofsky
De Trullenhoedster
Marten Toonder


De arts ziet de mens in zijn ganse zwakheid, de advocaat in zijn ganse slechtheid, de theoloog in zijn ganse domheid.

A. Schopenhauer


De domheid dringt zich naar voren, om gezien te worden; het verstand gaat achteraan staan, om te zien.

Carmen Sylva


De grootste dwaasheid is het opofferen van uw gezondheid voor welk ander geluk ook.

Arthur Schopenhauer


De kunst en de wijsheid hebben geen groter vijand dan de onwetende.


De vrucht der ervaring rijpt niet aan jonge takken.

Oudere mensen hebben meer ervaring


De wijzen maken spreuken en de dwazen herhalen ze.


Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.

Nederlandse zegswijze


Domheid en trots groeien op hetzelfde hout.


Domheid is besmettelijk, vooral onder dwazen.

Louis-Philippe de Ségur


Domheid is een speklaag rond het hart en rond de hersenen.

Jacques Brel


Een grote lantaarn en een klein licht.

Veel gepraat, maar weinig verstand.


Een ongeletterde boer.

Iemand met weinig opleiding.


Een vrouw moet er zo intelligent uitzien dat haar domheid een aangename verrassing is.

Karl Kraus


Een wijze onderscheidt zich van andere mensen, niet door minder dwaasheid, maar door meer verstand.

Alain


Er is geen zonde behalve domheid.

Oscar Wilde


Er verstand van hebben als een kraai van een zaterdag.

Er geen verstand van hebben.


Gezond verstand is de verzameling vooroordelen die we rond ons achttiende verworven hebben.

Albert Einstein


Het enige verschil tussen een optimist en een pessimist is dat de eerste een gelukkige idioot is en de tweede een bedroefde idioot.

Georges Bernanos


Het is niet voor niets dat debiel en beleid uit dezelfde letters bestaan.


Het leven is een lolletje, paraplu, paraplu, parasolletje. … Niks kan mij bommen, de zorg is voor de dommen, mij laat alles koud …

Joost
De Dropslaven
Marten Toonder
Joost onder invloed van dubbeldrop.


Het vergeten van het doel is de meest voorkomende vorm van domheid.

Friedrich Nietzsche


Hij is een lantaarn zonder licht.

Hij is niet zo slim.


Hij weet er net zo veel van als de kraai van zaterdag.


Holle vaten klinken het hardst.

Domme mensen voeren vaak het hoogste woord.


In de dalen van de domheid groeit voor de filosofen nog altijd meer gras dan op de kale hoogvlakten van de schranderheid.

Ludwig Wittgenstein


Kennis zonder verstand is dubbele dwaasheid.

Baltasar Gracián


Men kan domheid door zorgvuldige opvoeding tot vooroordelen ontwikkelen.

Alexander Mitscherlich


Onwetendheid is te verhelpen, domheid niet.


Redeneren als een kip zonder kop.

Dom redeneren


Slechts een verstandig mens vreest dom te zijn. De domheid is te dom om te vrezen dom te zijn.

Frans Daels


Slechts twee dingen zijn oneindig, het universum en de menselijke domheid, maar van het eerste ben ik nog niet zeker.

Albert Einstein


Sommige mensen komen vooruit door hun verstand, anderen door hun domheid.

William Moore


Stel je voor hoe dom de gemiddelde persoon is, en realiseer je dan dat de helft nog dommer is.

George Carlin


Tegen de domheid strijden zelfs goden vergeefs.

Friedrich von Schiller


Veel bloemen en weinig vruchten, dat is de wijsheid van de hemel; veel woorden en weinig daden, dat is de domheid van de mensen.

China


Verstand als een garnaal


Verstand op nul, blik op oneindig.


Voor de grote kracht van de domheid moet het verstand zwichten.

Jos van Alsenoy


Weg met de interectuelen.

Van Kooten en de Bie


Wie te veel lacht, heeft de aard van een dwaas; wie nimmer lacht heeft de aard van een oude kat.

Thomas Fuller


Zelfvoldaanheid is een laagje vernis dat de domheid perfect doet glanzen.


Zo dom als het achtereind van een varken.


Zo dom als touw.


Voor engelstalige spreekwoorden en citaten over domheid, zie: stupidity.