Spreekwoorden en Citaten

Bommel

Een grote verzameling citaten uit de Bommel boeken van Marten Toonder“Dag, jonge vriend,” sprak hij met doffe stem. “Het is mooi van je, dat je me eens komt opzoeken in mijn eenzaamheid waarin de dagen zich aaneenrijgen als de kralen van een vermolmd snoer, als je begrijpt wat ik bedoel.”

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“De uitbarstingen van het janhagel zijn stuitend,” prevelde de markies terwijl hij vol weerzin het terrein verliet.

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“Deugniet?” herhaalde hij met krassende stem. “Ik ben een magister in de zwarte kunsten, bedreven in de wetenschappen van Zazel en Iod. …”

Hocus Pas
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“Dichterlijk,” beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: “Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest …”

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“Fi donc!” prevelde hij. “Welk een schouwspel! Hoe nu, Bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen?”

De Markies
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“Goede middag,” sprak hij. “Mijn naam is Bommel.
Heer Olivier B. Bommel. Ik kom van verre om jullie voorspoed en voedsel te brengen, die ik met grote ontberingen heb beschermd, zodat honger en dorst mij plagen. …”

Heer Bommel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


“Heel smakelijk,” sprak hij, aandachtig kauwend. “Erg lekker, werkelijk! De manier van opdienen is niet verfijnd, maar men moet wat door de vingers zien bij deze eenvoudige lieden.”

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“Het is prettig om een goed doel in het leven te hebben”, sprak hij tot zichzelf. “Wat is er beter dan welvaart aan achtergebleven volkjes te brengen en ze duidelijk te maken wat ze missen zonder dat ze het weten?”

Heer Bommel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


“Het is toch mooi verdeeld in de wereld,” sprak heer Ollie tevreden. “Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?”
“Hm,” zei Tom Poes. “Leest u wel eens een krant of zo?”

Heer Bommel en Tom Poes
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder
Een kapel is een vlinder.


“Het is vleselijk!” klaagde hij met vochtige stem. “’t Leven van ‘en knutselaal is al moeielijk genoejg… en dan nojg uijtgelachen wojden ook!”

Heer Bommel
De Viridiaandinges
Marten Toonder


“Het NU,” prevelde de edelman. “Het Nu is het Heden. Maar wat is het Heden? Zo gezegd zo vergleden. Verleden.” … “Vergleden heden is verleden … “

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder
Markies de Cantecler maakt een gedicht.


“Knaapje zag een roosje staan,” … “Roosje op de heide, tumtumta…” … “Snel is hij er heen gegaan, tralala!”

Joost
De Trullenhoedster
Marten Toonder
Dit wordt gezongen door Joost.


“Parbleu!” prevelde de markies. “Dat komt van zijn streken. De snaak is tot de bedelstaf vervallen.”

De Markies
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


“Parbleu!” prevelde hij, terwijl hij zich herstelde en zijn lorgnon richtte. “Dat was eh… Bommel, in een spekslagersmobiel! Fi donc; van kwaad tot erger! …”

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“Parbleu,” sprak hij “Als dat eh… Bommel niet is! Ge praat naar ge verstand hebt, amice! …”

De Markies
De Grijze Kunsten
Marten Toonder


“Parbleu,” zei de markies, een wenkbrauw optrekkend. “Uw vertoog is stuitend, amice! …” … “Ge voelt wel, dat een Cantecler de Barneveldt niet de dupe kan worden van erfelijke belasting onder het grauw. … spaar me uw geruchten.”

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


“Pfff,” sprak heer Ollie moeilijk. “Ik voel me niet zo goed. Mijn innerlijk wordt verscheurd. Door gevoelens bedoel ik. Ik ben bang, dat de kwade dampen me op de lever geslagen zijn…”

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“Sta daar niet te mekkeren!” snauwde Super. “Gebruik je denkerwt, sukkel! Hoe kan een diender tien miljoen pietermannen in orde vinden? …”

Super
De Waarde-Ring
Marten Toonder


“Wat bliksem,” prevelde hij “daar is me de bolle vleeskop weer door de fijne trilling gebroken!”

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


'Fi donc,' prevelde hij, 'de aarde wordt steeds platter. Een schijf, bewoond door rapalje en botteriken. Het is affreus.'

Markies
Tom Poes en de grootdoener
Marten Toonder


… Dat is een grote eh … dinges, als u begrijpt wat ik bedoel.

Heer Bommel
De Grijze Kunsten
Marten Toonder


… de dichter had reeds de blik naar binnen geslagen, en de hand fladderend uitgestrekt.

De Viridiaandinges
Marten Toonder
Over de Markies.


… een wetenschappelijk onderzoek kan nooit kwaad.

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


… het gaat om de kwantiteit en niet om de kwaliteit.

Hocus Pas
De Pronen
Marten Toonder


… het was de schilder Terpen Tijn, een bekend kunstenaar die zich op ongeregelde wijze door de wereld bewoog en die ook overigens alles wat orde en regelmaat was, schuwde.

Het Booroog
Marten Toonder


… zij was beeldschoon en sierlijk waren hare bewegingen. Het licht speelde door heur haren en haar stem deed denken aan het koeren van een duif. Als een gazelle overschreed ze de drempel van de poort …

De Trullenhoedster
Marten Toonder
Markies de Cantecler over een dame


Ach, als heer twijfelt men wel eens, en dat maakt zwak…

Heer Bommel
De Kwinkslagen
Marten Toonder


Ach, een heer weet zelf niet waartoe hij in zijn toorn in staat is.

Heer Bommel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


Ach, … véél is niet mooi of lekker, en groot is helemaal niet prachtig. Leer dat van een oudere en wijzere, die door het leven gelouterd is!

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


Aha … Die vlieg! ik heb heel wat prikken gehad, en het was wel een nuttig insekt, nu ik erover nadenk.

Heer Bommel
De Verdwenen Heer
Marten Toonder
Heer Bommel over de wurrel (een insect)


Al te lang is deze stakker kwalijk bejegend door ongemanierde gasten. Ik zal hem bewijzen, dat er nog ruimdenkende heren bestaan.

Heer Bommel
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


Alles is mogelijk, behalve wanneer het niet mogelijk is,…

Chauffeur
De Kwinkslagen
Marten Toonder


Alles is zo groot als men gelooft, … De echte ruimte zit in je hoofd…

Grijsaard
De Kwinkslagen
Marten Toonder


Alles moet anders worden; zoals het vroeger was.

Heer Bommel
De Doorluchtigheid
Marten Toonder


Als het binnen de wet is, mogen we u onschadelijk maken, … Schieten is oogluikend toegestaan.

De heren Zoch en Ugh
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


Als oudere en wijzere heb ik de verantwoordelijkheid voor onwijzeren, zeg nu zelf.

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


Altijd in de weer; als het niet met het lichaam is, dan is het wel met de geest.

Heer Bommel
De Mobbeweging
Marten Toonder


Blijf er af! … Jij bent de overheid. En door overheidsbemoeiing wordt ieder particulier initiatief vernietigd! Gedood! Gruwel op je pad!

Grijsaard
De Dropslaven
Marten Toonder


Chinasalpeter? … Dat is ener ongehoorder domkopperij!

Professor Prlwytzkofsky
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


Daar heb ik u, als ik zo vrijmoedig mag wezen. Mee-eters en dauwwormen kunnen maar al te gemakkelijk op het hoofd slaan.

Joost
De Pronen
Marten Toonder


Daar waar de grauwen stinken,… Daar vlieden de kwinken.

De Markies
De Kwinkslagen
Marten Toonder


Daar! … Een vastgeplakte vibratie van de watertrilling. Een greep uit de eeuwigheid. Het NU, vat je makker?

Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder


Dat is de platste burgermanskop die ik ooit gezien heb!

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


Dat is ja ener domzinnige opbemerking!

Professor Prlwytzkofsky
De Trullenhoedster
Marten Toonder


Dat schilderij is modern kladwerk. Zoiets kan ik toch niet in mijn smaakvolle antieke huis hangen, zeg nu zelf!

Heer Bommel
Het Booroog
Marten Toonder


Dat zit daar maar. Dat wentelt zich in overdaad en zwelgt in aardse genoegens. Braspartijen en geslomp!

Een grijsaard
De Giegelgak
Marten Toonder


De bomen druilen met hun takkenkantwerk, Zij wenen hemelwater uit het sombere zwerk.

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


De bouwvallige hut die hun onderdak bood, lekte aan alle kanten zodat de wind en de regen er vrij spel hadden. Ook nestelde er heel wat ongedierte zoals ratten, torren en padden; maar dat vond het vrouwtje niet zo erg.

De Trullenhoedster
Marten Toonder
Over een hut.


De cultuur kan niet in stand gehouden worden, wanneer allerlei bedenkelijk volk onze beschaving verdunt. Fi donc. Over de grens met ze, dat is mijn idee.

Markies De Canteclaer
De Pronen
Marten Toonder


De eetlust is me vergaan, … Jouw galligheid slaat me op de maag.

Heer Bommel
De Grijze Kunsten
Marten Toonder


De kunst wordt altijd aan de zolen gelapt, makker.

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


De moeilijkheden zullen hem op het zenuwwater geslagen zijn, met uw permissie. Het is héél betreurenswaardig.

Joost
De Pronen
Marten Toonder
Joost over de burgemeester.


De natuur is waardeloos, … Er bestaat niets in die natuur, dat niet beter en doeltreffender kan worden gedaan door de wetenschap.

Professor Sickbock
De Hupbloemerij
Marten Toonder


De nevels kronkelden geluidloos om de verzilte bomen waaraan zwammossen hingen te druipen, en in de verte kraste een kraai.

De Pronen
Marten Toonder
Beschrijving van een landschap.


De schalk veroorlooft zich grapjes met ons aanzien. En dat gaat niet, amice. Dat leidt tot roerigheid onder het gepeupel.

De Markies
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


De wind huilde om de torens en rammelde aan de luiken, en de regen striemde hem in het gelaat, zodat de moed hem in de doorweekte schoenen zakte.

De Verdwenen Heer
Marten Toonder
Over Joost.


De zenuwen slaan me op de maag, als u me toestaat.

Joost
De Pronen
Marten Toonder


Der goede dag. … Ontschuldig mij, heerschappen. Ik heb geen tijd.

Professor Prlwytzkofsky
De Spliterwt
Marten Toonder


Der wááááánzin! Men verwacht, dat wij ener wetenschappelijker kunstelijker drek vaardig maken – en u staat daar te hampelen met politische fopperij.

Professor Prlwytzkofsky
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


Der wetenschap staat nietmaals stil, …

Professor Prlwytzkofsky
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


Deze woorden bevredigden Rokus en hij haalde gerustgesteld zijn doosje schurkachtige pillen voor de dag zonder op het gezoem van een overkomen insekt te letten.
Het was de wurrel, die nog steeds aangetrokken werd door personen met een vernauwing. Het diertje zette rechtstreeks koers naar de beklagenswaardige heer, en gaf deze een heilzame prik in de buil die zijn schedel ontsierde.

De Verdwenen Heer
Marten Toonder
Over de wurrel (een insect)


Dit gaat alle perken te buiten! … Niet alleen dat het niet te pas komt, maar het is zelfs stuitend!

Heer Bommel
De Dropslaven
Marten Toonder


Dit is opzet! Kwajongenswerk! Men boomt mij dwars, dat is duidelijk!

Heer Bommel
De Trullenhoedster
Marten Toonder


Dit stuit mij tegen de borst. Maar al te licht kan men mij dit late bezoek euvel duiden…

Joost
De Pronen
Marten Toonder


Dit vraagt ener wetenschappelijker onderzoeking!

Professor Prlwytzkofsky
De Mobbeweging
Marten Toonder


Door al dat zitten stollen de levenssappen.

Joost
De Kwinkslagen
Marten Toonder


Een duif, ontkomen aan des valken grof geweld! …
De wiek besmeurd, het oog gekweld…

De Markies
De Trullenhoedster
Marten Toonder


Een eigenaardige grijsaard. Een ijveraar vol maniakale fobieën.

Doctorandus Zielknijper
De Pronen
Marten Toonder


Een g-griezel! … D-dat moet een engerling zijn.

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


Een meesterwerk kan altijd kwaad. … Een goed stukje slaat door de grofstoffelijke vleesmassa, makker! Het is trilling van het ego.

Terpen Tijn
Het Booroog
Marten Toonder


Een vrouw denkt toch heel anders dan een heer. Ik heb dat al vaak gemerkt in mijn veelbewogen leven …

Heer Bommel
De Doorluchtigheid
Marten Toonder
Gedachten van heer Bommel over zijn buurvrouw Doddeltje.


Een wijde zwarte mantel omhulde zijn gebogen gestalte en een vetlederen hoofddeksel ontsierde zijn trekken.

De Trullenhoedster
Marten Toonder
Over Hocus Pas.


Een zacht windje voerde het gezoem van bijen en de geur van honing met zich mede en de markies staarde met enige weemoed een vlucht trekkende ganzen na.
“Tiens,” prevelde hij.
“De verten lonken;
in den vreemde wacht het avontuur.
Waar eens de stemmen klonken,
daar wordt het koud en guur.
Vol onrust klopt mijn hart …”.

De Trullenhoedster
Marten Toonder
Over de Markies op de heide


Eh bien,… Een stuitend verhaal. Maar toch… toch schuilt er een lichte kern in deze baaierd van grofheid en plat geweld.

De Markies
De Kwinkslagen
Marten Toonder


Elias maakte geen beweging, maar achter de reddende heer sloeg Rokus een ongunstig oog op en kwam loerend in beweging.

De Verdwenen Heer
Marten Toonder
Over Rokus.


En de plantenziektekundige dienst staat ook machteloos.

Commisaris Bas
De Giegelgak
Marten Toonder


Er moet een ambtelijke vergissing gemaakt zijn; die komen soms voor.

Ambtenaar Dorknoper
De Dankputter
Marten Toonder


Er verscheen een wezenloze uitdrukking op zijn gelaat terwijl verwarde gedachten zijn brein doorkruisten.
“Wat bedoelt hij met: In orde?” prevelde hij tenslotte langs zijn peukje.

Super
De Waarde-Ring
Marten Toonder


F-frisse beweging in de buitenlucht, zei die dokter tegen me. Ach, wat weet zo’n arts van de tere gezondheid van een heer?

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


Fi donc! … Hoe gaarne had ik die bejaarde snoodaard aan mijn rapier geregen!

De Markies
De Trullenhoedster
Marten Toonder


Fi donc! … La belle et la bête!

De Markies
De Trullenhoedster
Marten Toonder


Gaat u rap aan der arbeid, bid ik u. En deugdzaam.

Professor Prlwytzkofsky
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


Gans aangenaam, … Woerstbraden! Der maag vangt ja te knorren aan. Maar daarom handelt het zich niet …

Professor Prlwytzkofsky
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


Geeft niet, … Die prik geeft stuwing. De wurrel is een aardig beest. Pee Pastinakel heeft hem gefokt uit een dilkever met frenkels. Hij steekt je alleen maar als je een vernauwing hebt. …

Kwetal
De Verdwenen Heer
Marten Toonder
Kwetal zegt dit als Tom Poes gestoken is door een insect.


Geen nieuwbouw. Een extra-ordinaire affaire!

De Trullenhoedster
Marten Toonder
Markies de Cantecler over een poortje.


Gevoelig en recht uit het hart, maar toch krachtig, zodat het bloed gaat bruisen.

Heer Bommel
De Andere Wereld
Marten Toonder


Gezapig bij het vuur, terwijl de aarde vergaat.

Hocus Pas
De Spliterwt
Marten Toonder


Goedemorgen mevrouw, … Neem me niet kwalijk. Ik bedoel, ik was ergens anders met mijn gedachten al weet ik ook niet precies waar.

Heer Bommel
De Trullenhoedster
Marten Toonder


Groot is mooi en veel is lekker, zei mijn goede vader altijd, en daar houd ik mij aan.

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


Heel interessant. Ik zie dit vaker in mijn praktijk. Infantiele reflexen en vaderbindingen. Ja, ja, zo wreekt zich de hersenspoeling die ouders op hun kinderen toepassen.

Zielknijper
De Pronen
Marten Toonder
Zenuwarts Zielknijper zegt dit tegen heer Bommel.


Hemelbliksemdonderweder!

Professor Prlwytzkofsky
De Viridiaandinges
Marten Toonder


Het gaat niet zo goed met heer Olivier. Hij praat steeds maar in zichzelf. Hele redevoeringen houdt hij, als ik zo vrij mag zijn. Over een nobel voorbeeld en goeddoen in stilte en meer van die ouderwetse malligheid. Hij gaat hollend achteruit, met uw welnemen.

Joost
De Pronen
Marten Toonder
Joost over Heer Bommel.


Het gedrag van deze vlegel is stuitend!

De Markies
De Doorluchtigheid
Marten Toonder
De Markies zegt dit over heer Bommel.


Het gefezel is gedaan!

Hocus Pas
De Spliterwt
Marten Toonder


Het groepje weifelde even, doch toen trad de markies naar voren en opende de vervallen deur. Een geur van schimmel, rotting en uiensoep sloeg hem tegemoet …

De Gezichtenhandel
Marten Toonder
Over een bouwval


Het insekt had nu echter iemand anders ontdekt die aan vernauwing leed, namelijk kapitein Wal Rus. Toen de wurrel hem zegenrijk in zijn buil prikte sprong hij met een krachtig woord op de lippen overeind.

De Verdwenen Heer
Marten Toonder
Over de wurrel (een insect)


Het is hier een bende! … Wat moet dat, met die vrouwspersonen op hoge posten? Geen wonder dat alles uit de hand is gelopen!

De Burgemeester
De Trullenhoedster
Marten Toonder


Het leven is een lolletje, paraplu, paraplu, parasolletje. … Niks kan mij bommen, de zorg is voor de dommen, mij laat alles koud …

Joost
De Dropslaven
Marten Toonder
Joost onder invloed van dubbeldrop.


Het leven is héél moeilijk voor iemand voor wie geld geen rol speelt.

Heer Bommel
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


Het lijkt me een schilderijtje toe, … Zo’n nieuwerwets geverf, je weet wel…

Hiep Hieper
Het Booroog
Marten Toonder


Het vet zal hem dun langs het geraamte lopen als de vibratie rijp wordt.

Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder


Het zilt is je lelijk op het vet geslagen, makker,

Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder


Het zwerk hing laag over de akkers en in de kille lucht dwarrelden de bladeren uitgeput naar beneden, zodat zijn zelfvertrouwen begon te tanen.

De Grijze Kunsten
Marten Toonder
Over heer Bommel.


Hier ga ik, verguisd en miskend, … Het is wel bekommerlijk. Véél zegeningen heb ik de wereld nu reeds geschonken: wasmiddelen, zoetstoffen, insecten- en onkruidverdelgers, …

Professor Sickbock
De Hupbloemerij
Marten Toonder


Hij had de meest grofstoffelijke kop die ik ooit gezien heb, …

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


Hij zat mistroostig in de maneschijn naar Bommelstein te kijken terwijl de goede tijden uit het verleden aan zijn geestesoog voorbij trokken.

De Verdwenen Heer
Marten Toonder
Over heer Bommel (heer Ollie)


Hm, het is jammer, dat heer Bommel nooit zijn eigen fouten wil erkennen. En dat wordt erger met het ouder worden.

Tom Poes
De Grijze Kunsten
Marten Toonder


Hoe krijg je het in je denkpap om zoiets te doen?

Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder


Hoorde je hoe ik hem fijntjes op zijn gemoed trapte? Dat zal hem te denken geven.

Heer Bommel
Tom Poes en de geheimzinnige sleutel
Marten Toonder


Ik ben een heer, die eenzaam zijn weg gaat. Omringd door onbegrip en een teer gestel, zodat het hoofd hem vaak omloopt. Ik zou wel willen weten of de toekomst vóór of achter mij ligt, als u begrijpt wat ik bedoel.

Heer Bommel
De Grijze Kunsten
Marten Toonder


Ik ben verraden! … Onheil en schemer op je pad, plamoen! Je hebt me voor knar gezet tegenover dit bleke ventje…

Hocus Pas
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


Ik doe dit uit eigen beweging, vóórdat ik daartoe gedwongen word. Ge zult dit kunnen appreciëren, vermoed ik.

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


Ik geloof dat ik voorlopig iets geestelijks ga doen, voor mijn gedachtenleven. Maar wat?

Heer Bommel
De Viridiaandinges
Marten Toonder


Ik heb gepoogd de flits van het Nu te vangen uit de baaierd van ogenblikken, die ons omringen.

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder
De Markies over zijn dichtkunst.


Ik heb het handschrift van de beide heren bekeken, … Het ene is van een gespannen figuur, die aan nerveuze aandoeningen lijdt. Het andere daarentegen is van een nerveuze figuur, die aan spanningen onderhevig is.

Handtekeningen-expert, de grafoloog Puntsloper
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


Ik houd van het grote. Maar hier zit ik met mijn grote gaven en het leven trekt onbelangrijk aan mij voorbij.

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


Ik mag zijn kleur niet en hij ruikt naar kwaak.

Kwetal
De Hupbloemerij
Marten Toonder
Kwetal over Hocus Pas.


Ik moet toegeven dat hij me geschokt heeft met zijn onzedelijk gepraat over de hersenspoeling van erwten.

Doctorandus Zielknijper
De Pronen
Marten Toonder


Ik stel voor een comité te benoemen, waarvan ik desgevraagd beschermheer wil worden.

De Markies
De Andere Wereld
Marten Toonder


Ik vind dit héél dun van u! … Men kan een heer niet ongestraft naar het cachot voeren als een misdadiger.

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


Ik waarschuw jullie! Ik ben een tot het uiterste getergd heer, en jullie zijn de druppels die mijn beker doen barsten!

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


Ik weiger om in mijn eigen smaakvolle omgeving beledigd te worden door rood gepraat.

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


Ik wil u het poëem niet onthouden … Het is het laatste woord in de moderne kunst.

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder


Ik zal uw heugsel onder een zazelwrong zetten!

Hocus Pas
De Spliterwt
Marten Toonder


Ik zou er wel eens uit willen. Naar het zuiden of zo. Hier is niets te beleven en thuis is het ook niet alles. Mijn vrouw kan soms eh… wat moeilijk zijn, hè?

De Burgemeester
De Trullenhoedster
Marten Toonder


Ik, als heer met onderscheidingsvermogen, …

Heer Bommel
De Giegelgak
Marten Toonder


In deze bries kan ik geen landrottengekwek verstaan.

Kapitein Wal Rus
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


In kwalm en smook, in roet en rook…

De Markies
De Kwinkslagen
Marten Toonder


In stilte doe ik veel goeds, en wat kan ik meer doen? Als men teveel leest, heeft men geen leven meer, bedoel ik. Het is gevaarlijk; leer dat van een oudere en wijzere.

Heer Bommel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


Is de schelm gewapend? … of is het een karate-geval?

Commissaris Bas
De Kwinkslagen
Marten Toonder


Ja, ja fel realistisch. Hedendaags.

De Markies
De Kwinkslagen
Marten Toonder


Je bent een adder, die ik aan mijn judas gekoesterd heb.

Heer Bommel
De Andere Wereld
Marten Toonder


Je bent nog te jong om verstand van kunst te hebben.

Heer Bommel
Het Booroog
Marten Toonder
Heer Bommel zegt dit tegen Tom Poes.


Judas, … Een adder, die ik aan mijn boezem gekoesterd heb.

De Markies
De Andere Wereld
Marten Toonder


Jullie moeten mij zien als de deskundige begeleider van jullie veranderingsproces.

Zielknijper
De Pronen
Marten Toonder


Kijk, dat kan ik nu net niet hebben. Dat gaat tegen mijn beginselen in.

Kapitein Wal Rus
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


Kinderplapperij, … Wááánzin!

Professor Prlwytzkofsky
De Spliterwt
Marten Toonder


Kop op makker, … Nu je die bolle kop kwijt bent kunnen we je eindelijk een vibrerende eh… dinges geven.

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


Kwetal’s insekt, de wurrel, was ondanks tegenwind en duisternis boven de Albatros aangekomen, waar het werd aangetrokken door een figuur die aan vernauwing leed.

De Verdwenen Heer
Marten Toonder
Over de wurrel (een insect)


Kwijt is niet erg, … Kwijt komt wel terug. Kijk, ik had nog een korrel over en daarmee heb ik een terughevelaar gevoegd. Het brengt kwijtsels terug, als de geur er nog in klinkt tenminste. U mag het van me lenen.

Kwetal
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


Maar ook een middenstander heeft zijn beginselen.

Grootgrut
De Andere Wereld
Marten Toonder


Maar toen kreeg zijn wetenschappelijk geschoold brein de overhand.

De Mobbeweging
Marten Toonder
Over professor Prlwytzkofsky


Maar was je niet met terpentijn, want dan slaat het bolle vlees weer door de trilling van de eh … dinges.

Terpen Tijn
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


Men denkt wel eens, dat ik een oppervlakkig leven leid. Ikzelf ook trouwens. Maar men vergist zich; dat zal ik ze laten inzien.

Heer Bommel
De Grijze Kunsten
Marten Toonder


Men moet oppassen, want door te veel lezen kan men gemakkelijk het verstand kwijt raken, als ik zo vrijmoedig mag wezen.

Joost
De Kwinkslagen
Marten Toonder


Midwinter … Een seizoen van overpeinzingen en inkeer. Hebben we dit jaar goed besteed, vragen wij ons af? Hebben wij geen dingen gedaan waarvoor we ons, als heer zijnde, moeten schamen?

Heer Bommel
De Dropslaven
Marten Toonder


Mijn goed, vaal paard is in de nacht verdwenen en de maan is dun en oud. Rook en zwavel op mijn pad.

Hocus Pas
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


Mijn hele verleden passeert aan mijn geestesoog.

Heer Bommel
De Pronen
Marten Toonder


Mijn lijdensbeker loopt over.

Heer Bommel
Tom Poes en het monster van Loch Ness
Marten Toonder


Mijn maag brandt, doordat men hem overladen heeft met hotskots, die als vuur aan mijn innerlijk wroet.

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


Nee, dat is allemaal niets voor een heer, wiens vlees zwak is, maar vol ijzeren beginselen die zijn goede vader hem heeft ingeplant…

Heer Bommel
De Doorluchtigheid
Marten Toonder


Nu heden, straks verleden, vergleden in de duisternis van de tijd. Iets van niets, de N van het Nu, die in Niets verglijdt.

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder


O, … Is dat nu kunst?

Heer Bommel
De Viridiaandinges
Marten Toonder


Ongare landkrabben zonder stuwing in hun donder.

Kapitein Wal Rus
De Mobbeweging
Marten Toonder


Ook onder het gemeen treft men poëzie.

De Markies
De Kwinkslagen
Marten Toonder


Par exemple! Er bestaan weerzinwekkende toestanden in de maatschappij, waartegen onze verslapte regering niet opgewassen is.

De Markies
De Trullenhoedster
Marten Toonder


Parbleu … Een dame in verlegenheid.

De Markies
De Trullenhoedster
Marten Toonder


Parbleu, welk een affreus denkbeeld! Deze burgers begrijpen niet welk een ragfijn net van omgangsvormen aan de ware adel ten grondslag ligt!

De Markies
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


Pluis is voor de braven, maar met niet pluis kan men zaken doen!

Een grijsaard
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


Praw! … de huidespigmentering duidt op een lichtschuwes wezen en wijst in der richting der keldertjesdieren.

Professor Prlwytzkofsky
De Trullenhoedster
Marten Toonder


Praw! … U bent misgelukt als wetenschappelijker! U bent ener weteniets. Ik verschaam mij over u. Ik ontslaat u. Maakt u zich voort, bid ik u. Krankelender mislinger!

Professor Prlwytzkofsky
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


Praw, dat is ja ener waaaaanzin!

Professor Prlwytzkofsky
De Mobbeweging
Marten Toonder


Praw, dit is ener katastrofe.

Professor Prlwytzkofsky
De Mobbeweging
Marten Toonder


Rustig? … Dat is het alleen op zee. Aan wal wonen teveel lubbers, die honkie-ponkie maken.

Kapitein Wal Rus
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


Schaduw op je pad, goede vrouw.

Hocus Pas
De Trullenhoedster
Marten Toonder


Snoepen kan ik mij in mijn positie niet veroorloven. Een enkel pepermuntje op zondag misschien; maar geen onmatigheid met drop of suikerwerk. Wij overheidspersonen moeten nuchter in het leven kunnen staan.

Ambtenaar Dorknoper
De Dropslaven
Marten Toonder


Sommige lieden schrikken er niet voor terug anderen de kroon van het voetstuk te stoten.

Heer Bommel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder
Heer Bommel heeft het hier over Professor Prlwytzkofsky


Tegen het rood van de ondergaande zon tekende zich een ingestorte gedaante af. Enkele flarden bedekten zijn door schrammen en builen ontsierde tors, en een gezwollen oog bemoeilijkte zijn uitgedoofde blik.

De Waarde-Ring
Marten Toonder
Over heer Bommel


Tom Poes liep die morgen van de vroege lente te genieten en hij meende dat het leven nog niet zo kwaad was.

De Gezichtenhandel
Marten Toonder
Over Tom Poes


Uw kasteel is een aanwinst in dit grauwe buurtschap en de manier waarop u gasten ontvangt strekt tot voorbeeld in deze tijd van platte zeden.

De Markies
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


Voila, … Het gaat om gindse ruïne. Ik overweeg om de bouwval geheel te slopen. Parbleu; met de grond gelijk! Het zou me zinnen om op de heuvel een prieel te bouwen.

De Markies
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


Voor een wetenschapper is dit ja wederlijk!

Professor Prlwytzkofsky
De Spliterwt
Marten Toonder


Waarom heb ik een gat in mijn geheugen, terwijl ik anders zo scherp ben?

Heer Bommel
De Andere Wereld
Marten Toonder


Wanneer heer Olivier zich maar eens ging vertreden in de natuur, … Dan zou ik de handen vrij hebben om me een weinig te ontspannen, en hij zou een betere bloedsomloop krijgen, zodat er twee vliegen in één klap geslagen werden, met uw goedvinden.

Joost
De Waarde-Ring
Marten Toonder


Wat is dat voor ener wááánzin?

Professor Prlwytzkofsky
De Spliterwt
Marten Toonder


Wat maakt u daar voor ener stinkerd? … Is dat der salpeterzure natron, die ik u beopdracht heb?

Professor Prlwytzkofsky
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


Wat sjalotjes graag. En dan wat venkel, tijm en een vaatje levertraan.

Joost
De Pronen
Marten Toonder
Joost doet boodschappen bij Grootgrut


We moeten het breed zien, … In dit land is geen plaats voor kunst.

Heer Bommel
De Viridiaandinges
Marten Toonder


Wij moeten dezer fenomeen wetenschappelijk betrachten.

Professor Prlwytzkofsky
De Mobbeweging
Marten Toonder


Wij, ambtenaren, zijn de kwaadsten niet, al denkt men dat soms.

Ambtenaar Dorknoper
De Trullenhoedster
Marten Toonder


Zijn tijd is gekomen. Hij heeft het tijdige voor het ontijdige verwisseld en hij laat niets na.

Prl
De Pronen
Marten Toonder
Prl is een proon. Hij zei dit nadat Mn, een andere proon, plotseling met een plofje in de lucht oploste.


Zo is het leven. Voor anderen besta je niet; je bestaat alleen maar voor jezelf.

De heks Neppa Kornoelje
De Grijze Kunsten
Marten Toonder


Zwaar geladen, makker! De vibratie gonst van het doek af, zodat het vleeslichaam van het geraamte fileert, als je niet oppast!

Terpen Tijn
Het Booroog
Marten Toonder
Dit zegt Terpen Tijn over zijn eigen kunstwerk.


… Als je voor je ideaal werkt is er geen plaats voor gevoelens, …

Ugh Zababel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder


… dan slaan de trillingen hem in de schedelvulling!

Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder


… dat een enkel opbeurend woord van haar, de bittere pillen kan vergulden, die een heer te slikken krijgt als hij het goed met de wereld meent.

Heer Bommel
De Geweldige Wiswassen
Marten Toonder
Heer Bommel heeft het hier over mevrouw Doddel


… de aanblik van dit onbeduidende volkstype moet hem wel een gruwel zijn.

De Markies
De Gezichtenhandel
Marten Toonder


… Er zijn grenzen, zelfs aan platheid.

De Markies
De Viridiaandinges
Marten Toonder


… Geen wonder dat de zaak grofstoffelijk is gaan trillen.

Terpen Tijn
De Viridiaandinges
Marten Toonder


… het leven heeft mij geleerd, dat men altijd eenzaam is wanneer het onrecht bestreden moet worden. Het enige wat men nodig heeft is een sterke vuist en een onbevreesd gemoed!

Heer Bommel
De Dropslaven
Marten Toonder


… Hij moet erg groot zijn, las ik, en als ik hem gevoelig op de plaat leg is dat wel iets. Het is nog nooit gebeurd, bedoel ik.

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


… ik heb ontdekt, dat het wel gekleed is om vogels gade te slaan.

Heer Bommel
De Waarde-Ring
Marten Toonder


… ik heb toevallig een eenvoudige doch voedzame maaltijd in mijn hoofd, als u mij wilt verschonen.

Joost
De Verdwenen Heer
Marten Toonder


… in de dichte bladermassa’s, die de bodem bedekken, ritselt en frutselt allerlei eng gedierte. Ook dwalen er, in het holst van de nacht, lichtjes rond en soms hoort men er vreemde geluiden.

De Gezichtenhandel
Marten Toonder
Over het Donkere Bomen Bos


… rovers wonen tegenwoordig in de stad. Zo’n bos is puur natuur. Wild en ongetemd, maar puur en zuiver, als je me volgen kunt.

Heer Bommel
De Grijze Kunsten
Marten Toonder


… terwijl we onder de voet worden gelopen waar we bij staan.

Heer Bommel
De Andere Wereld
Marten Toonder


…, maar de schrik slaat me op de maag als ik aan de markies denk…

Heer Bommel
De Andere Wereld
Marten Toonder